Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 354/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Částka 142/2020
Platnost od 28.08.2020
Účinnost od 01.09.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

354

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. srpna 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 4 a § 58 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb. a zákona č. 284/2020 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb., nařízení vlády č. 167/2014 Sb., nařízení vlády č. 197/2015 Sb. a nařízení vlády č. 144/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanovené v bodě 27 přílohy č. 2 k tomuto nařízení platí pro všechny obory vzdělání škol zřizovaných Ministerstvem obrany.“.

2. V příloze č. 1 oddílu D tabulce D2 se odkaz na poznámku č. 11 včetně poznámky k tabulce zrušuje.

3. V příloze č. 1 se na konci oddílu D doplňuje tabulka D6, která včetně nadpisu a poznámky k tabulce zní:

„D6) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání H v rámci středního vzdělávání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání L0
skupinaObor vzdělání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání L0Nejvyšší počet žáků na učitele OV v 1. roč.Nejvyšší počet žáků na učitele OV v 2. a 3. roč.Zdravotní omezení podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vládyDoplňující obor vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání H
2121-41-L/01 Hutník operátor12121, 2, 4, 8a, 11, 19, 21, 2221-52 H/01 Hutník
2121-44-L/01 Technik modelových zařízení12122, 3, 5, 7a, 8a, 11, 19, 20, 21, 2221-53-H/01 Modelář
2323-44-L/01 Mechanik strojů a zařízeni12122, 4, 5, 7a, 9a, 1923-51-H/01 Strojní mechanik
2323-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení12122, 4, 5, 7a, 9a, 1923-52-H/01 Nástrojař
2323-45-L/01 Mechanik seřizovač12121, 3, 7a, 1923-56-H/01 Obráběč kovů
2323-45-L/01 Mechanik seřizovač12121, 3, 7a, 1926-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
2323-62-L/01 Optik12121, 323-62-H/01 Jemný mechanik
2323-69-L/01 Technik puškař12123, 7a, 19, 20, 2723-69-H/01 Puškař
2626-41-L/01 Mechanik elektrotechnik1283, 2226-51-H/01 Elektrikář
2626-41-L/01 Mechanik elektrotechnik1283, 2226-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
2828-42-L/01 Chemik operátor17124, 9a, 1028-52-H/01 Chemik
3131-43-L/01 Oděvní technik12124, 9a, 19, 2231-58-H/01 Krejčí
333 3-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby12129a, 1933-56-H/01 Truhlář
3434-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích774, 7a, 9a, 19, 2234-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích
3434-53-L/01 Reprodukční grafik pro média779a, 2234-53-H/01 Reprodukční grafik
393 9-41-L/01 Autotronik12123, 7a, 9a23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
393 9-41-L/01 Autotronik12123, 7a, 9a26-57-H/01 Autoelektrikář
393 9-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení1271936-52-H/01 Instalatér
6565-41-L/01 Gastronomie17124, 9a, 19, 2665-51-H/01 Kuchař-číšník
6666-44-L/01 Obchodník1212166-51-H/01 Prodavač
6969-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční15107a, 8a, 9a, 16, 23, 2669-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér
8282-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva664, 8a, 9a, 1982-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
8282-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů664, 7a, 9a, 1982-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř
8282-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů664, 7a, 9a, 1923-52-H/01 Nástrojař
8282-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů664, 7a, 9a, 1923-57-H/01 Kovář
8282-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky664, 7a, 8a, 9a, 1982-51-H/04 Umělecký keramik
8282-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky664, 7a, 8a, 9a, 1936-54-H/01 Kameník
8282-51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla662, 3, 5, 7s, 9a, 1928-58-H/01 Sklář - Výrobce a zušlechťovatel skla

Poznámka k tab. D6:

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2021/2022.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2020.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru