Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 340/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Částka 136/2020
Platnost od 11.08.2020
Účinnost od 01.01.2021 (za 3 měsíce)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

340

VYHLÁŠKA

ze dne 30. července 2020,

kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 36 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 203/2017 Sb.:


Čl. I

V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení vyhlášky č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění, ve znění vyhlášky č. 56/2010 Sb. a vyhlášky č. 62/2012 Sb., se číslo „0,9241“ nahrazuje číslem „0,9302“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro výpočet rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění za kalendářní roky 2019 a předcházející se použije výše koeficientu podle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 76/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru