Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 323/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů

Částka 129/2020
Platnost od 16.07.2020
Účinnost od 16.07.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

323

ZÁKON

ze dne 8. července 2020,

kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/2020 Sb. a zákona č. 208/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se číslo „1428218723753“ nahrazuje číslem „1364818723753“, číslo „1728218723753“ se nahrazuje číslem „1864818723753“, číslo „300000000000“ se nahrazuje číslem „500000000000“ a číslo „281126169129“ se nahrazuje číslem „481126169129“.

2. V příloze č. 1 se číslo „1428218723753“ nahrazuje číslem „1364818723753“, číslo „1728218723753“ se nahrazuje číslem „1864818723753“, číslo „-300000000000“ se nahrazuje číslem „-500000000000“ a číslo „281126169129“ se nahrazuje číslem „481126169129“.

3. V příloze č. 2 se číslo „540502848138“ nahrazuje číslem „522902848138“, číslo „483479797659“ se nahrazuje číslem „467772515906“, číslo „26929820000“ se nahrazuje číslem „24929820000“, číslo „702200150000“ se nahrazuje číslem „658400150000“, číslo „707811866609“ se nahrazuje číslem „664011866609“, číslo „556443911565“ se nahrazuje číslem „538843911565“, číslo „497710415098“ se nahrazuje číslem „482003133345“, číslo „163962945579“ se nahrazuje číslem „161962945579“ a číslo „1428218723753“ se nahrazuje číslem „1364818723753“.

4. V příloze č. 3 se číslo „676800038058“ nahrazuje číslem „694450038058“, číslo „81519358975“ se nahrazuje číslem „82269358975“, číslo „15899438896“ se nahrazuje číslem „17899438896“, číslo „26631530110“ se nahrazuje číslem „31931530110“, číslo „66472681089“ se nahrazuje číslem „90472681089“, číslo „56544982069“ se nahrazuje číslem „69444982069“, číslo „226467000210“ se nahrazuje číslem „226967000210“, číslo „15549131176“ se nahrazuje číslem „16549131176“, číslo „9250443374“ se nahrazuje číslem „11000443374“, číslo „2581804229“ se nahrazuje číslem „2981804229“, číslo „259918347439“ se nahrazuje číslem „330268347439“ a číslo „1728218723753“ se nahrazuje číslem „1864818723753“.

5. V příloze č. 4 v kapitole 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí se číslo „547589411659“ nahrazuje číslem „529989411659“, číslo „676800038058“ se nahrazuje číslem „694450038058“, číslo „540502848138“ se nahrazuje číslem „522902848138“, číslo „483479797659“ se nahrazuje číslem „467772515906“, číslo „57023050479“ se nahrazuje číslem „55130332232“, číslo „3204475953“ se nahrazuje číslem „15204475953“, číslo „24870721047“ se nahrazuje číslem „30120721047“, číslo „520000000“ se nahrazuje číslem „920000000“ a číslo „1139362273“ se nahrazuje číslem „1539362273“.

6. V příloze č. 4 v kapitole 315 Ministerstvo životního prostředí se číslo „27015820000“ nahrazuje číslem „25015820000“, číslo „15899438896“ se nahrazuje číslem „17899438896“, číslo „26929820000“ se nahrazuje číslem „24929820000“, číslo „17339670000“ se nahrazuje číslem „15339670000“, číslo „4061020000“ se nahrazuje číslem „6061020000“ a číslo „11694614057“ se nahrazuje číslem „13694614057“.

7. V příloze č. 4 v kapitole 396 Státní dluh se číslo „281126169129“ nahrazuje číslem „481126169129“.

8. V příloze č. 4 v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa se číslo „721800470800“ nahrazuje číslem „678000470800“, číslo „259918347439“ se nahrazuje číslem „330268347439“, číslo „702200150000“ se nahrazuje číslem „658400150000“, číslo „78769471508“ se nahrazuje číslem „112526743508“, číslo „183843739“ se nahrazuje číslem „13016571739“, číslo „6698333031“ se nahrazuje číslem „26698333031“ a číslo „1179651461“ se nahrazuje číslem „4939651461“.

9. V příloze č. 4 v kapitole 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se číslo „226467000210“ nahrazuje číslem „226967000210“ a číslo „161482083817“ se nahrazuje číslem „161982083817“.

10. V příloze č. 4 v kapitole 335 Ministerstvo zdravotnictví se číslo „9250443374“ nahrazuje číslem „11000443374“, číslo „984568886“ se nahrazuje číslem „2234568886“ a číslo „2154236899“ se nahrazuje číslem „2654236899“.

11. V příloze č. 4 v kapitole 314 Ministerstvo vnitra se číslo „81519358975“ nahrazuje číslem „82269358975“ a číslo „4670834000“ se nahrazuje číslem „5420834000“.

12. V příloze č. 4 v kapitole 317 Ministerstvo pro místní rozvoj se číslo „26631530110“ nahrazuje číslem „31931530110“, číslo „24608499282“ se nahrazuje číslem „29908499282“, číslo „24418499282“ se nahrazuje číslem „29718499282“ a číslo „24960036805“ se nahrazuje číslem „29260036805“.

13. V příloze č. 4 v kapitole 327 Ministerstvo dopravy se číslo „66472681089“ nahrazuje číslem „90472681089“, číslo „50341122851“ se nahrazuje číslem „74341122851“, číslo „36185330000“ se nahrazuje číslem „60185330000“ a číslo „50865298926“ se nahrazuje číslem „74865298926“.

14. V příloze č. 4 v kapitole 329 Ministerstvo zemědělství se číslo „56544982069“ nahrazuje číslem „69444982069“, číslo „42817677061“ se nahrazuje číslem „46117677061“, číslo „40054177061“ se nahrazuje číslem „43354177061“, číslo „1120937175“ se nahrazuje číslem „8120937175“, číslo „1800000000“ se nahrazuje číslem „4400000000“, číslo „36332677061“ se nahrazuje číslem „39632677061“, číslo „4500000000“ se nahrazuje číslem „7800000000“ a číslo „2341341556“ se nahrazuje číslem „4941341556“.

15. V příloze č. 4 v kapitole 334 Ministerstvo kultury se číslo „15549131176“ nahrazuje číslem „16549131176“, číslo „8509238110“ se nahrazuje číslem „9509238110“, číslo „905037000“ se nahrazuje číslem „1905037000“ a číslo „3401104528“ se nahrazuje číslem „4401104528“.

16. V příloze č. 4 v kapitole 374 Správa státních hmotných rezerv se číslo „2581804229“ nahrazuje číslem „2981804229“ a číslo „2575384229“ se nahrazuje číslem „2975384229“.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

Přesunout nahoru