Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 319/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů

Částka 127/2020
Platnost od 15.07.2020
Účinnost od 01.09.2020 (za 29 dní)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

319

VYHLÁŠKA

ze dne 2. července 2020,

kterou se mění vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 35 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, ve znění vyhlášky č. 151/2018 Sb. a vyhlášky č. 310/2018 Sb., se mění takto:

1. V části první čl. I se body 18 a 19 zrušují.

2. V části čtvrté čl. V bodu 1 se slova „ , a ustanovení části první čl. I bodů 18 a 19, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2020“ zrušují.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2020.


Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru