Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 318/2020 Sb.Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2

Částka 127/2020
Platnost od 15.07.2020
Účinnost od 16.07.2020
Zrušeno k 30.06.2021
Předpis má dělenou účinnost.
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

318

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. července 2020

o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020

Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 a § 15 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

K záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 se za účelem pomoci Ministerstvu zdravotnictví, krajským hygienickým stanicím a zdravotním ústavům při zvládání epidemie povolává nejvýše 68 vojáků v činné službě.

§ 2

Ministr obrany určí vojáky v činné službě, včetně vojenské techniky, k plnění úkolů podle § 1.


§ 3

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2020.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

v z. PhDr. Zaorálek v. r.

ministr kultury

Ministr obrany:

Mgr. Metnar v. r.

Přesunout nahoru