Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 266/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Částka 99/2020
Platnost od 04.06.2020
Účinnost od 04.06.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

266

VYHLÁŠKA

ze dne 2. června 2020,

kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Ministerstvo obrany stanoví podle § 39 odst. 5 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:


Čl. I

V § 1 vyhlášky č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Podmínka péče o dítě z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo školy, do které chodí, se pro účely služebního volna podle odstavce 1 považuje v období do 30. června 2020 za splněnou i v případě, že voják dítě do tohoto zařízení nebo školy neumístí s ohledem na možnost ohrožení jeho zdraví nebo zdraví jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti, v důsledku epidemie v roce 2020, nebo z jiných vážných důvodů; za jiný vážný důvod se považuje zejména výrazné omezení kapacity nebo provozní doby zařízení pro děti nebo školy nebo nastavení omezujících režimových opatření v těchto zařízeních zavedených v souvislosti s epidemií v roce 2020. Důvod pro neumístění dítěte v zařízení nebo škole podle věty první je voják povinen uvést v žádosti o poskytnutí služebního volna. Věty první a druhá platí obdobně v případě péče o jiné osoby uvedené v odstavci 2.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Podmínka péče o dítě z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo školy, do které chodí, se pro účely služebního volna podle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 139/2020 Sb. považuje za splněnou též tehdy, pokud voják dítě do tohoto zařízení nebo školy neumístil z důvodů uvedených v § 1 odst. 3 vyhlášky č. 139/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, v období ode dne 1. května 2020 do dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Věta první platí obdobně v případě péče o jiné osoby uvedené v § 1 odst. 2 vyhlášky č. 139/2020 Sb.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr obrany:

Mgr. Metnar v. r.

Přesunout nahoru