Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 241/2020 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

Částka 89/2020
Platnost od 12.05.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

241

SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 29. dubna 2020

o vydání cenových rozhodnutí


Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 17 odst. 6 písm. d) a § 17 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 1/2020 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2019 ze dne 26. listopadu 2019, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, dále cenové rozhodnutí č. 2/2020 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2019 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, a cenové rozhodnutí č. 3/2020 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2019 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.

Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 1/2020, cenové rozhodnutí č. 2/2020 a cenové rozhodnutí č. 3/2020 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 23. dubna 2020, v částce 2. Uvedeným dnem uveřejnění nabyla cenová rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabyla dnem 23. dubna 2020.


Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:

Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru