Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 217/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020

Částka 79/2020
Platnost od 29.04.2020
Účinnost od 01.05.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

217

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. dubna 2020,

kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití

Čl. I

V § 16 nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití, se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí náhrady podle § 5 odst. 8 doručit Fondu do 15. června 2020.

(4) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí náhrady doručena po lhůtě uvedené v odstavci 3, použije se § 5 odst. 9 obdobně.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 308/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 308/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy

Čl. III

V nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění nařízení vlády č. 148/2008 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 298/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 61/2016 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb. a nařízení vlády č. 64/2020 Sb., se za § 10 vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu zní:

㤠10a

Lhůty pro podání žádosti o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby v roce 2020

(1) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby podle § 4 odst. 2 doručit Fondu do 15. června 2020.

(2) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, použije se § 4 odst. 3 obdobně.“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám

Čl. V

V nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 86/2010 Sb., nařízení vlády č. 87/2011 Sb., nařízení vlády č. 107/2012 Sb., nařízení vlády č. 332/2012 Sb., nařízení vlády č. 298/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády č. 50/2015 Sb., nařízení vlády č. 185/2015 Sb., nařízení vlády č. 61/2016 Sb. a nařízení vlády č. 426/2017 Sb., se za § 12 vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu zní:

㤠12a

Lhůta pro poskytnutí platby v roce 2020

(1) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí platby podle § 2 odst. 2 doručit Fondu do 15. června 2020.

(2) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, použije se § 12 odst. 1 obdobně.“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 112/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 112/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích

Čl. VII

V nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění nařízení vlády č. 51/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 106/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 76/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 29/2016 Sb., nařízení vlády č. 36/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 314/2017 Sb. a nařízení vlády č. 64/2020 Sb., se za § 10a vkládá nový § 10b, který včetně nadpisu zní:

㤠10b

Lhůta pro podání žádosti pro rok 2020

(1) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 4 odst. 1 doručit Fondu do 15. června 2020.

(2) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, použije se § 4 odst. 2 obdobně.

(3) Pro rok 2020 lze žádost o změnu zařazení podle § 7a odst. 9 doručit Fondu do 15. června 2020.“.

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST PÁTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření

Čl. IX

V nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 108/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 75/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 29/2016 Sb., nařízení vlády č. 36/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 314/2017 Sb. a nařízení vlády č. 64/2020 Sb., se za § 11a vkládá nový § 11b, který včetně nadpisu zní:

㤠11b

Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2020

(1) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 4 odst. 1 doručit Fondu do 15. června 2020.

(2) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, použije se § 4 odst. 2 obdobně.“.

Čl. X

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ŠESTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Čl. XI

V nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 113/2015, nařízení vlády č. 185/2015 Sb., nařízení vlády č. 61/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 423/2016 Sb., nařízení vlády č. 48/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 427/2017 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády č. 293/2018 Sb. a nařízení vlády č. 350/2019 Sb., se za § 34 vkládá nový § 34a, který včetně nadpisu zní:

㤠34a

Lhůty pro podání žádosti o poskytnutí přímé platby zemědělcům v roce 2020

(1) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí přímé platby zemědělcům podle § 2 odst. 3 doručit Fondu do 15. června 2020.

(2) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, použije se § 8 odst. 4 obdobně.“.

Čl. XII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST SEDMÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

Čl. XIII

V nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 64/2016 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb. a nařízení vlády č. 64/2020 Sb., se za § 12a vkládá nový § 12b, který včetně nadpisu zní:

㤠12b

Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí platby pro rok 2020

(1) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí platby podle § 3 odst. 3 doručit Fondu do 15. června 2020.

(2) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí platby doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, použije se § 4 odst. 3 obdobně.“.

Čl. XIV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 73/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 73/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST OSMÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat

Čl. XV

V nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 62/2016 Sb., nařízení vlády č. 17/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 34/2018 Sb., nařízení vlády č. 58/2019 Sb. a nařízení vlády č. 332/2019 Sb., se za § 20 vkládá nový § 20a, který včetně nadpisu zní:

㤠20a

Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2020

(1) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 5 odst. 1 doručit Fondu do 15. června 2020.

(2) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, použije se § 5 odst. 3 obdobně.“.

Čl. XVI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

Čl. XVII

V nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 63/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 47/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 315/2017 Sb., nařízení vlády č. 28/2018 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády č. 59/2019 Sb. a nařízení vlády č. 351/2019 Sb., se za § 33 vkládají nové § 33a až 33c, které včetně nadpisů znějí:

㤠33a

Lhůty pro podání žádosti v roce 2020

(1) Pro rok 2020 lze žádost o zařazení podle § 3 odst. 4 doručit Fondu do 15. června 2020.

(2) Pro rok 2020 lze žádost o změnu zařazení podle § 6 odst. 1 doručit Fondu do 15. června 2020.

(3) Pro rok 2020 lze žádost o zvýšení zařazené výměry podle § 7 odst. 3 doručit Fondu do 15. června 2020.

(4) Pro rok 2020 lze žádost o snížení zařazené výměry podle § 8 odst. 2 doručit Fondu do 15. června 2020, nejedná-li se o žádost o snížení zařazené výměry podle § 8 odst. 2 písm. a) nebo b).

(5) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 9 odst. 1 doručit Fondu do 15. června 2020.

(6) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 5, použije se § 9 odst. 4 obdobně.

(7) Pro rok 2020 lze žádost o změnu zařazení v souvislosti s vyklučením podle § 14 odst. 1 písm. b) doručit Fondu nejpozději do 15. června 2020.

§ 33b

Posuzování podmínky povinného školení v integrované produkci pro rok 2020

Jestliže žadatel v roce 2020 absolvuje nejpozději do 31. prosince 2020 školení zajišťované Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, je tím splněna podmínka uvedená v § 12 odst. 5 písm. i) nebo v § 13 odst. 5 písm. i).

§ 33c

Posuzování splnění podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat za rok 2020

V případě žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2020 se za nesplnění podmínky uvedené v § 17 vedoucí k postupu podle hlavy čtvrté nepovažuje, pokud k nesplnění podmínky dojde v období od 1. června do 15. června 2020.“.

Čl. XVIII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DESÁTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

Čl. XIX

V nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 64/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 18/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017, nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády č. 57/2019 Sb. a nařízení vlády č. 332/2019 Sb., se za § 27a vkládají nové § 27b a 27c, které včetně nadpisů znějí:

㤠27b

Lhůty pro podání žádostí pro rok 2020

(1) Pro rok 2020 lze žádost o zvýšení zařazené výměry podle § 4 odst. 3 doručit Fondu do 15. června 2020.

(2) Pro rok 2020 lze žádost o snížení zařazené výměry podle § 5 odst. 2 písm. b) doručit Fondu do 15. června 2020.

(3) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 6 odst. 1 doručit Fondu do 15. června 2020.

(4) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 3, použije se § 6 odst. 5 obdobně.

§ 27c

Posuzování splnění podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat za rok 2020

V případě žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2020 se za nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 1 písm. e) vedoucí k postupu podle části třetí nepovažuje, pokud k nesplnění podmínky dojde v období od 1. června do 15. června 2020.“.

Čl. XX

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Čl. XXI

V nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb., nařízení vlády č. 19/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 234/2019 Sb. a nařízení vlády č. 64/2020 Sb., se za § 12 vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu zní:

㤠12a

Lhůty pro podání žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu nebo žádosti o poskytnutí dotace na péči o lesní porost v roce 2020

(1) Žadatel, který v roce 2020 hodlá podat žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu podle § 5, doručí Fondu ohlášení podle § 4 do 15. června 2020.

(2) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost podle § 6 odst. 1 nebo žádost o poskytnutí dotace za ukončení zemědělské výroby podle § 6 odst. 2 doručit Fondu do 15. června 2020.

(3) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost nebo žádost o poskytnutí dotace za ukončení zemědělské výroby doručena po lhůtě uvedené v odstavci 2, použije se § 6 odst. 3 obdobně.“.

Čl. XXII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Čl. XXIII

V nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 36/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 314/2017 Sb. a nařízení vlády č. 64/2020 Sb., se za § 15 vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:

㤠15a

Lhůty pro podání žádosti v roce 2020

(1) Pro rok 2020 lze žádost o zařazení podle § 3 odst. 3 doručit Fondu do 15. června 2020.

(2) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 7 odst. 1 doručit Fondu do 15. června 2020.

(3) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 2, použije se § 7 odst. 2 obdobně.

(4) Pro rok 2020 lze žádost o změnu zařazení podle § 10 odst. 8 nebo podle § 11 odst. 9 doručit Fondu do 15. června 2020.“.

Čl. XXIV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně souvisejících nařízení vlády

Čl. XXV

Nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 197/2018 Sb. a nařízení vlády č. 64/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 14a se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Pro žádosti podané v roce 2020 se při výpočtu intenzity chovu žadatelem chovaných hospodářských zvířat ke každému dni kontrolního období od 1. června do 30. září podle § 6 odst. 2 písm. b) neposuzují dny, kdy v období od 1. června do 15. června je intenzita chovu hospodářských zvířat nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky.“.

2. Za § 14a se vkládá nový § 14b, který včetně nadpisu zní:

㤠14b

Lhůty pro podání žádostí o poskytnutí platby pro rok 2020

(1) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí platby podle § 3 odst. 3 doručit Fondu do 15. června 2020.

(2) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí platby doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, použije se § 4 odst. 4 obdobně.“.

Čl. XXVI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 43/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 43/2018 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

Čl. XXVII

V nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními, ve znění nařízení vlády č. 57/2019 Sb. a nařízení vlády č. 64/2020 Sb., se za § 14 vkládají nové § 14a a 14b, které včetně nadpisů znějí:

㤠14a

Lhůty pro podání žádostí o poskytnutí platby pro rok 2020

(1) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí platby podle § 3 odst. 3 doručit Fondu do 15. června 2020.

(2) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí platby doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, použije se § 4 odst. 3 obdobně.

§ 14b

Posuzování splnění podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat za rok 2020

V případě žádosti o poskytnutí platby pro rok 2020 se za nesplnění podmínky uvedené v § 6 odst. 2 vedoucí k postupu podle § 8 odst. 1 nebo § 9 odst. 1 nepovažuje, pokud k nesplnění podmínky dojde v období od 1. června do 15. června 2020.“.

Čl. XXVIII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 44/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 44/2018 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření

Čl. XXIX

Nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, se mění takto:

1. Za § 31 se vkládají nové § 31a až 31c, které včetně nadpisů znějí:

㤠31a

Lhůty pro podání žádostí o zařazení a žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2020

(1) Pro rok 2020 lze žádost o zařazení podle § 3 odst. 4 doručit Fondu do 15. června 2020.

(2) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 7 odst. 1 doručit Fondu do 15. června 2020.

(3) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 2, použije se § 7 odst. 4 obdobně.

§ 31b

Posuzování podmínky povinného školení v integrované produkci pro rok 2020

Jestliže žadatel v roce 2020 absolvuje nejpozději do 31. prosince 2020 školení zajišťované Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, je tím splněna podmínka uvedená v § 10 odst. 5 písm. h) nebo v § 11 odst. 5 písm. i).

§ 31c

Posuzování splnění podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat za rok 2020

V případě žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2020 se za nesplnění podmínky uvedené v § 14 vedoucí k postupu podle části čtvrté nepovažuje, pokud k nesplnění podmínky dojde v období od 1. června do 15. června 2020.“.

2. V příloze č. 10 části A. řádku 27. se číslo „0,9“ nahrazuje číslem „0,09“ a v části C. řádku 3. se číslo „0,03“ nahrazuje číslem „0,027“.

Čl. XXX

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 330/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 330/2019 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství

Čl. XXXI

V nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, se za § 24 vkládají nové § 24a a 24b, které včetně nadpisů znějí:

㤠24a

Lhůty pro podání žádostí o zařazení a žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2020

(1) Pro rok 2020 lze žádost o zařazení podle § 2 odst. 5 doručit Fondu do 15. června 2020.

(2) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 5 odst. 1 doručit Fondu do 15. června 2020.

(3) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 2, použije se § 5 odst. 5 obdobně.

§ 24b

Posuzování splnění podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat za rok 2020

V případě žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2020 se za nesplnění podmínky uvedené v § 9 odst. 1 písm. e) vedoucí k postupu podle části třetí nepovažuje, pokud k nesplnění podmínky dojde v období od 1. června do 15. června 2020.“.

Čl. XXXII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST SEDMNÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XXXIII

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2020.


Předseda vlády:

v z. JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.

Přesunout nahoru