Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Usnesení č. 141/2020 Sb.Usnesení vlády České republiky č. 333 o přijetí krizového opatření

Částka 51/2020
Platnost od 30.03.2020
Účinnost od 30.03.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

141

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. března 2020 č. 333

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. d) krizového zákona.


Vláda

I. nařizuje s účinností od 30. března 2020 od 18:00 hodin nasazení vojáků v činné službě v počtu 300 osob a související potřebné techniky k provádění krizových opatření, a to za účelem poskytnutí podpory a součinnosti orgánům ochrany veřejného zdraví při plnění úkolů k likvidaci epidemie nového koronaviru SARS-CoV-2;

II. ukládá

1. ministru zdravotnictví zorganizovat spolupráci orgánů ochrany veřejného zdraví s vojáky podle bodu I. tohoto usnesení,

2. ministru obrany zajistit nasazení vojáků v činné službě s technikou podle bodu I. tohoto usnesení.

Provedou:

ministři zdravotnictví,

obrany


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Přesunout nahoru