Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 129/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

Částka 46/2020
Platnost od 26.03.2020
Účinnost od 26.03.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

129

ZÁKON

ze dne 24. března 2020,

kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se číslo „1578118723753“ nahrazuje číslem „1488318723753“, číslo 1618118723753“ se nahrazuje číslem „1688318723753“, číslo „40000000000“ se nahrazuje číslem „200000000000“, slovo „zvýšení“ se nahrazuje slovem „snížení“, číslo „2626169129“ se nahrazuje číslem „18873830871“ a číslo „42626169129“ se nahrazuje číslem „181126169129“.

2. V § 3 odst. 1 se číslo „188000000000“ nahrazuje číslem „330000000000“.

3. V příloze č. 1 se číslo „1578118723753“ nahrazuje číslem „1488318723753“, číslo „1618118723753“ se nahrazuje číslem „1688318723753“, číslo „-40000000000“ se nahrazuje číslem „-200000000000“, číslo „42626169129“ se nahrazuje číslem „181126169129“ a číslo „-2626169129“ se nahrazuje číslem „18873830871“.

4. V příloze č. 2 se číslo „570502848138“ nahrazuje číslem „545502848138“, číslo „510353985554“ se nahrazuje číslem „487952297659“, číslo „7767920000“ se nahrazuje číslem „767920000“, číslo „630000000“ se nahrazuje číslem „30000000“, číslo „2141500000“ se nahrazuje číslem „641500000“, číslo „813000150000“ se nahrazuje číslem „757300150000“, číslo „818611866609“ se nahrazuje číslem „762911866609“, číslo „586443911565“ se nahrazuje číslem „561443911565“, číslo „524584602993“ se nahrazuje číslem „502182915098“, číslo „173062945579“ se nahrazuje číslem „163962945579“ a číslo „1578118723753“ se nahrazuje číslem „1488318723753“.

5. V příloze č. 3 se číslo „75500365700“ nahrazuje číslem „72600365700“, číslo „686800038058“ se nahrazuje číslem „676800038058“, číslo „67972681089“ se nahrazuje číslem „66472681089“, číslo „15249131176“ se nahrazuje číslem „15549131176“, číslo „43810880286“ se nahrazuje číslem „48810880286“, číslo „400000000“ se nahrazuje číslem „20400000000“, číslo „163718347439“ se nahrazuje číslem „223018347439“ a číslo „1618118723753“ se nahrazuje číslem „1688318723753“.

6. V příloze č. 4 v kapitole 307 Ministerstvo obrany se číslo „75500365700“ nahrazuje číslem „72600365700“, číslo „50159314720“ se nahrazuje číslem „47432772658“, číslo „12228576788“ se nahrazuje číslem „12170118850“, číslo „12226435948“ se nahrazuje číslem „12167978010“, číslo „3948771132“ se nahrazuje číslem „3848771132“, číslo „514996969“ se nahrazuje číslem „499996969“, číslo „18397157923“ se nahrazuje číslem „17917157923“, číslo „6462296928“ se nahrazuje číslem „6271664928“, číslo „333060412“ se nahrazuje číslem „321780412“, číslo „12883704738“ se nahrazuje číslem „12403704738“ a číslo „18204584587“ se nahrazuje číslem „16141584587“.

7. V příloze č. 4 v kapitole 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí se číslo „577589411659“ nahrazuje číslem „552589411659“, číslo „686800038058“ se nahrazuje číslem „676800038058“, číslo „570502848138“ se nahrazuje číslem „545502848138“, číslo „510353985554“ se nahrazuje číslem „487952297659“, číslo „60148862584“ se nahrazuje číslem „57550550479“, číslo „495240000000“ se nahrazuje číslem „475240000000“ a číslo „40300000000“ se nahrazuje číslem „50300000000“.

8. V příloze č. 4 v kapitole 327 Ministerstvo dopravy se číslo „67972681089“ nahrazuje číslem „66472681089“ a číslo „8973113598“ se nahrazuje číslem „7473113598“.

9. V příloze č. 4 v kapitole 328 Český telekomunikační úřad se číslo „7803430000“ nahrazuje číslem „803430000“ a číslo „7767920000“ se nahrazuje číslem „767920000“.

10. V příloze č. 4 v kapitole 334 Ministerstvo kultury se číslo „15249131176“ nahrazuje číslem „15549131176“, číslo „8209238110“ se nahrazuje číslem „8509238110“ a číslo „5171013582“ se nahrazuje číslem „5471013582“.

11. V příloze č. 4 v kapitole 374 Správa státních hmotných rezerv se číslo „630000000“ nahrazuje číslem „30000000“.

12. V příloze č. 4 v kapitole 396 Státní dluh se číslo „43810880286“ nahrazuje číslem „48810880286“, číslo „42626169129“ se nahrazuje číslem „181126169129“ a číslo „-2626169129“ se nahrazuje číslem „18873830871“.

13. V příloze č. 4 v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv se číslo „3691500000“ nahrazuje číslem „2191500000“, číslo „400000000“ se nahrazuje číslem „20400000000“, číslo „2141500000“ se nahrazuje číslem „641500000“, číslo „185000000“ se nahrazuje číslem „20185000000“ a číslo „0“ se nahrazuje číslem „20000000000“.

14. V příloze č. 4 v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa se číslo „832600470800“ nahrazuje číslem „776900470800“, číslo „163718347439“ se nahrazuje číslem „223018347439“, číslo „813000150000“ se nahrazuje číslem „757300150000“ a číslo „4869471508“ se nahrazuje číslem „64169471508“.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

Přesunout nahoru