Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 103/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu

Částka 39/2020
Platnost od 18.03.2020
Účinnost od 01.04.2020
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

103

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 2. března 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu

Vláda nařizuje podle § 18 zákona č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 281/2013 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 1 odst. 2 a § 8a odst. 1 zákona:


Čl. I

Přílohy č. 1 až 3 k nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu, znějí:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 282/2013 Sb.

Seznam stanovených výrobků, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů [podle § 1 odst. 1 písm. a) zákona]

Pořadí položkyČíslo podpoložky nebo položky kombinované nomenklatury společného celního sazebníkuNázev stanoveného výrobkuMěrná jednotkaDoklad podle § 2 odst. 3 písm. a) zákonaDoklad podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona
1.3601 00 00Prachové výmetné náplně -bezdýmný a černý prach[1]KgA 2 a A 4B 1 a B 2
2.9302 00 00Revolvery a pistole s výjimkou zbraní používajících náboje typu FlobertKsA 1, A 3 a A 4B 1, B 2 a B 3
3.9303Dlouhé střelné zbraně s drážkovaným vývrtem na náboje se středovým zápalemKsA 1, A 3 a A 4B 1, B 2 a B 3
4.9305Hlavní části zbraní[2], nebo výrobků čísla 9302 a 9303 celního sazebníkuKsA 1, A 3 a A 4B 1 a B 2

Poznámky:

[1] Ustanovení § 2a odst. 3 písm. f) zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění zákona č. 206/2015 Sb.

[2] Ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.

Vysvětlivky zkratek pro doklady:

Doklady podle § 2 odst. 3 písm. a) zákona

A 1 - Rozhodnutí Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva o zařazení typu zbraně nebo hlavních částí zbraní nebo typu střeliva do kategorie podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů. Předložení tohoto rozhodnutí je vyžadováno pouze v pochybnostech.

A 2 - Certifikát vydaný autorizovanou osobou podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předložení tohoto certifikátu je vyžadováno pouze v pochybnostech.

A 3 - Protokol o ověření zbraně (nebo certifikát o homologaci typu zbraně v případě, pokud nebude vystaven protokol o ověření zbraně) podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů. Předložení tohoto dokumentu je vyžadováno pouze v pochybnostech.

A 4 - Ověřená kopie zbrojní licence ne starší 90 dnů.

Doklady podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona

B 1 - Kupní smlouva nebo jiné obdobné dokumenty, zejména faktura nebo proformafaktura.

B 2 - V případě přepravy z území České republiky na území ostatních členských států Evropské unie doklad o nabytí stanoveného výrobku nebo povolení výrobce k přepravě.

B 3 - International Import Certificate/Mezinárodní dovozní certifikát (I.I.C.) nebo End User Certificate/Certifikát konečného uživatele (E.U.C.) nebo jiný obdobný dokument v případě přepravy z území České republiky na území ostatních členských států Evropské unie.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 282/2013 Sb.

Seznam stanovených výrobků, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů [podle § 1 odst. 1 písm. b) zákona]

Pořadí položkyČíslo podpoložky nebo položky kombinované nomenklatury společného celního sazebníkuNázev stanoveného výrobkuMěrná jednotkaDoklad podle § 2 odst. 3 písm. a) zákonaDoklad podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona
1.3601 00 00Prachové výmetné náplně - bezdýmný a černý prach[1]KgA 3 a A 5B 1
2.9302 00 00Revolvery a pistole včetně zbraní používajících náboje typu FlobertKsA 1, A 2, A 4 a A 5B 1
3.9303Dlouhé střelné zbraně s drážkovaným a hladkým vývrtem včetně zbraní používajících náboje typu Flobert a expanzní zbraně[2]KsA 1, A 2, A 4 a A 5B 1
4.9303 nebo 9304 00 00Plynové a expanzní zbraně, jedná-li se o nedovolené výrobní provedení[3]KsA 1, A 2, A 4 a A 5B 1
5.9305Hlavní části zbraní[4] nebo výrobků čísla 9302 a 9303 celního sazebníkuKsA 1, A 2, A 4 a A 5B 1
6.9306Střelivo a jeho části[5] do zbraní uvedených v tomto seznamuKsA 1, A 4 a A 5B 1

Poznámky:

[1] Ustanovení § 2a odst. 3 písm. f) zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění zákona č. 206/2015 Sb.

[2] Ustanovení § 7 písm. f) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.

[3] Ustanovení § 4 písm. a) bod 5. zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.

[4] Ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.

[5] Ustanovení § 2a odst. 3 písm. a) až e) zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění zákona č. 206/2015 Sb.

Vysvětlivky zkratek pro doklady:

Doklady podle § 2 odst. 3 písm. a) zákona:

A 1 - Rozhodnutí Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva o zařazení typu zbraně nebo hlavních částí zbraní nebo typu střeliva do kategorie podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů. Předložení tohoto rozhodnutí je vyžadováno pouze v pochybnostech.

A 2 - Rozhodnutí ve věci závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění, o zařazení výrobku mezi zbraně z hlediska celního sazebníku v případě nového druhu výrobku nebo nejednoznačnosti jeho zařazení, které není starší 3 let ode dne, kdy nabylo účinku. Předložení tohoto rozhodnutí je vyžadováno pouze v pochybnostech.

A 3 - Certifikát vydaný autorizovanou osobou podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předložení tohoto certifikátu je vyžadováno pouze v pochybnostech.

A 4 - Protokol o ověření zbraně (nebo certifikát o homologaci typu zbraně v případě, pokud nebude vystaven protokol o ověření zbraně) podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů. Předložení tohoto dokumentu je vyžadováno pouze v pochybnostech.

A 5 - Ověřená kopie zbrojní licence ne starší 90 dnů, pokud se nejedná o zbraně kategorie D podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, nebo střelivo určené pro tyto zbraně.

Doklady podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona:

B 1 - Kupní smlouva nebo jiné obdobné dokumenty, zejména faktura nebo proformafaktura.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 282/2013 Sb.

Seznam dokladů vyžadovaných k povolení k vývozu určených výrobků

Název[1] určeného výrobku ve smyslu přílohy č. 1 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivemKód KN[1]Doklad podle § 2 odst. 3 písm. a) zákonaDoklad podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona
1.Krátké poloautomatické (samonabíjecí) nebo opakovači střelné zbraněex 9302 00 00A 1, A 2,

A 4 a A 5

B 1, B 2,

B 3 a B 4

2.Krátké jednoranové střelné zbraně pro střelivo se středovým zápalemex 9302 00 00A 1, A 2,

A 4 a A 5

B 1, B 2,

B 3 a B 4

3.Krátké jednoranové střelné zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka je menší než 280 mmex 9302 00 00A 1, A 2,

A 4 a A 5

B 1, B 2,

B 3 a B 4

4.Dlouhé poloautomatické (samonabíjecí) střelné zbraně, jejichž zásobník a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než tři nábojeex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

A 1, A 2,

A 4 a A 5

B 1, B 2,

B 3 a B 4

5.Dlouhé poloautomatické (samonabíjecí) střelné zbraně, jejichž zásobník a nábojová komora nemohou dohromady pojmout více než tři náboje, jejichž podávači ústrojí jeodnímatelné nebo u nichž není zaručeno, že nemohou být přeměněny běžnými nástroji na zbraně, jejichž zásobník a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než tři nábojeex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

A 1, A 2,

A 4 a A 5

B 1, B 2,

B 3 a B 4

6.Dlouhé opakovači a poloautomatické (samonabíjecí) střelné zbraně s hladkým vývrtem hlavně, která nepřesahuje délku 600 mmex 9303 20 10

ex 9303 20 95

A 1, A 2,

A 4 a A 5

B 1, B 2,

B 3 a B 4

7.Civilní poloautomatické (samonabíjecí) střelné zbraně, které mají vzhled zbraní s automatickým (samočinným) mechanismemex 9302 00 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

A 1, A 2,

A 4 a A 5

B 1, B 2,

B 3 a B 4

8.Dlouhé opakovači střelné zbraně jiné než uvedené v bodě 6ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

A 1, A 2,

A 4 a A 5

B 1, B 2,

B 3 a B 4

9.Dlouhé jednoranové střelné zbraně s drážkovým vývrtem hlavněex 9303 30 00

ex 9303 90 00

A 1, A 2,

A 4 a A 5

B 1, B 2,

B 3 a B 4

10.Poloautomatické (samonabíjecí) dlouhé střelné zbraně jiné než uvedené v bodech 4 až 7ex 9303 90 00A 1, A 2,

A 4 a A 5

B 1, B 2,

B 3 a B 4

11.Krátké jednoranové střelné zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka není menší než 280 mmex 9302 00 00A 1, A 2,

A 4 a A 5

B 1, B 2,

B 3 a B 4

12.Dlouhé jednoranové střelné zbraně s hladkým vývrtem hlavně9303 10 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

A 1, A 2,

A 4 a A 5

B 1, B 2,

B 3 a B 4

13.Součásti zvlášť zkonstruované pro střelnou zbraň a nezbytné pro její funkci včetně hlavně, rámu, pouzdra závěru, závěru nebo nábojového válce revolveru, závorníku, nosiče závorníku a jakéhokoli zařízení zkonstruovaného nebo upraveného k utlumení hluku výstřelu;

Hlavní části těchto střelných zbraní: mechanismus závěru, nábojová komora (vložná) a hlaveň střelné zbraně se, jako oddělené předměty, zahrnují do kategorie těch střelných zbraní, kterých jsou nebo mají být součástí

ex 9305 10 00

ex 9305 21 00

ex 9305 29 00

ex 9305 99 00

A 1, A 2,

A 4 a A 5

B 1, B 2,

B 3 a B 4

14.Střelivo: kompletní náboj nebo jeho komponenty, jako jsou nábojnice, zápalky nebo střely, které se používají ve střelných zbraních, které podléhají ověřování podle jiného právního předpisu[2];ex 3601 00 00

ex 3603 00 90

ex 9306 21 00

ex 9306 29 00

ex 9306 30 10

A 1, A 2,

A 4 a A 5

B 1, B 2,

B 3 a B 4

Výmetné náplně, které podléhají ověřování podle jiného právního předpisu[2]

ex 9306 30 90

ex 9306 90 90

A 3 a A 5

B 1, B 2,

B 3 a B 4

15.Sbírky střelných zbraní a sběratelské kusy střelných zbraní historické hodnoty[3];ex 9705 00 00A 1, A 2,

A 4 a A 5

B 1,B 2,

B 3 a B 4

Starožitné střelné zbraně starší 100 let[3]ex 9706 00 00

A 1, A 2,

A 4 a A 5

B 1, B 2,

B 3 a B 4

Poznámky:

[1] Název určeného výrobku a Kód KN jsou uvedeny informativně - uplatní se název určeného výrobku a KN podle přílohy č. 1 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem.

[2] Druhy střeliva a jeho částí, které podléhají ověřování podle § 2a odst. 3 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění zákona č. 206/2015 Sb.

[3] Mimo historických zbraní podle § 7 písm. a) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, na které se při jejich vývozu mimo území Evropské unie v souladu s článkem 3 písm. f) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem povolení k vývozu nevyžaduje.

Vysvětlivky zkratek pro doklady:

Doklady podle § 2 odst. 3 písm. a) zákona:

A 1 - Rozhodnutí Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva o zařazení typu zbraně nebo hlavních částí zbraní nebo typu střeliva do kategorie podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů. Předložení tohoto rozhodnutí je vyžadováno pouze v pochybnostech.

A 2 - Rozhodnutí ve věci závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění, o zařazení výrobku mezi zbraně z hlediska celního sazebníku v případě nového druhu výrobku nebo nejednoznačnosti jeho zařazení, které není starší 3 let ode dne, kdy nabylo účinku. Předložení tohoto rozhodnutí je vyžadováno pouze v pochybnostech.

A 3 - Certifikát vydaný autorizovanou osobou podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předložení tohoto certifikátu je vyžadováno pouze v pochybnostech.

A 4 - Protokol o ověření zbraně (nebo certifikát o homologaci typu zbraně v případě, pokud nebude vystaven protokol o ověření zbraně) podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů. Předložení tohoto dokumentu je vyžadováno pouze v pochybnostech.

A 5 - Ověřená kopie zbrojní licence ne starší 90 dnů.

Doklady podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona:

B 1 - Kupní smlouva nebo jiné obdobné dokumenty, zejména faktura nebo proformafaktura.

B 2 - Doklad o nabytí určeného výrobku nebo povolení výrobce k vývozu.

B 3 - International Import Certificate/Mezinárodní dovozní certifikát (I.I.C.) nebo End User Certificate/Certifikát konečného uživatele (E.U.C.) nebo jiný obdobný dokument.

B 4 - Dovozní licence nebo dovozní povolení vydané dovážející třetí zemí.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2020.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Přesunout nahoru