Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 87/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody

Částka 41/2019
Platnost od 29.03.2019
Účinnost od 01.01.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

87

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. března 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody

Vláda nařizuje podle § 33 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů:


Čl. I

Nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody, se mění takto:

1. V § 3 odstavec 1 zní:

(1) Časová složka odměny při stanovené týdenní pracovní době podle zákoníku práce činí za kalendářní měsíc

a) v I. skupině částku ve výši 50 % minimální mzdy za měsíc,

b) ve II. skupině částku ve výši 70 % minimální mzdy za měsíc,

c) ve III. skupině částku ve výši 95 % minimální mzdy za měsíc a

d) ve IV. skupině částku ve výši 120 % minimální mzdy za měsíc.“.

2. V § 4 odstavec 2 zní:

(2) Při 100 % plnění normy spotřeby práce činí úkolová složka odměny za hodinu

a) v I. skupině částku určenou podílem 50 % minimální mzdy za měsíc a koeficientu podle odstavce 3,

b) ve II. skupině částku určenou podílem 70 % minimální mzdy za měsíc a koeficientu podle odstavce 3,

c) ve III. skupině částku určenou podílem 95 % minimální mzdy za měsíc a koeficientu podle odstavce 3 a

d) ve IV. skupině částku určenou podílem 120 % minimální mzdy za měsíc a koeficientu podle odstavce 3.“.

3. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Hodnota koeficientu určujícího průměrný počet hodin připadajících na 1 měsíc v průměrném roce činí

a) 173,92 pro jednosměnný provoz,

b) 168,485 pro dvousměnný provoz a

c) 163,05 pro třísměnný a nepřetržitý provoz.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr spravedlnosti:

JUDr. Kněžínek, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru