Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 84/2019 Sb.Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

Částka 39/2019
Platnost od 27.03.2019
Účinnost od 01.04.2019
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

84

VYHLÁŠKA

ze dne 20. března 2019

o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 27 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Vymezení zón

(1) Vymezují se zóny odstupňované ochrany přírody (dále jen „zóna“) na území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras1).

(2) Vyznačení hranic zón na podkladě kopie katastrální mapy, včetně elektronické podoby, je uloženo v ústředním seznamu2).

(3) Orientační grafické znázornění zón na území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras je uvedeno v příloze k této vyhlášce.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2019.


Ministr:

Mgr. Brabec v. r.


Příloha k vyhlášce č. 84/2019 Sb.

Orientační grafické znázornění zón na území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

Orientační grafické znázornění zón na území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 83/2019 Sb., o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras.

2) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.

Přesunout nahoru