Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 60/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko

Částka 23/2019
Platnost od 26.02.2019
Účinnost od 01.04.2019
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

60

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 4. února 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko, se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se za slova „luňáka červeného (Milvus milvus),“ vkládají slova „orla královského (Aquila heliaca),“.

2. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a ve vzdálenosti menší než 300 m od známých obsazených hnízd orla královského v době od 15. února do 31. července“.

3. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a ve vzdálenosti menší než 300 m od známých obsazených hnízd orla královského v době od 15. února do 30. května“.


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr životního prostředí:

Mgr. Brabec v. r.

Přesunout nahoru