Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 335/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb.

Částka 142/2019
Platnost od 17.12.2019
Účinnost od 01.01.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

335

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. prosince 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb.

Vláda nařizuje podle § 18 odst. 3 a § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:


Čl. I

Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1827 ze dne 30. října 2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ohledně finančního limitu pro koncese.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1828 ze dne 30. října 2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů pro veřejné zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce a pro soutěže o návrh.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1829 ze dne 30. října 2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ohledně finančních limitů pro zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce a pro soutěže o návrh.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1830 ze dne 30. října 2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot pro zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce.“.

2. V § 2 odst. 1 písm. a) a v § 3 odst. 1 písm. a) se částka „3873000 Kč“ nahrazuje částkou „3568000 Kč“.

3. V § 2 odst. 1 písm. b) a v § 3 odst. 1 písm. b) se částka „5944000 Kč“ nahrazuje částkou „5494000 Kč“.

4. V § 2 odst. 2 a v § 3 odst. 2 se částka „11915000 Kč“ nahrazuje částkou „10989000 Kč“.

5. V § 3 odst. 3, § 3 odst. 4 písm. b) a v § 4 se částka „149224000 Kč“ nahrazuje částkou „137366000 Kč“.

6. V § 3 odst. 4 úvodní části ustanovení se částka „20172000 Kč“ nahrazuje částkou „19257000 Kč“.

7. V § 3 odst. 4 písm. a) a v § 5 písm. b) se částka „26897000 Kč“ nahrazuje částkou „25676000 Kč“.

8. V § 5 písm. a) se částka „2151000 Kč“ nahrazuje částkou „2054000 Kč“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministryně pro místní rozvoj:

Ing. Dostálová v. r.

Přesunout nahoru