Přejít na PLUS

Odkaz na zákon č. 31/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-31
Čísloč. 31/2019 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-31">
Zákon č. 31/2019 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 31/2019 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-31]Zákon č. 31/2019 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Zákon č. 31/2019 Sb.Odkaz v Texy

"Zákon č. 31/2019 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-31]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 31/2019 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-31 Zákon č. 31/2019 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 31/2019 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Zákon č. 31/2019 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 18. 8. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-31


Zpět na předpis