Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 31/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka 13/2019
Platnost od 07.02.2019
Účinnost od 01.06.2019 (za 1 měsíc)
Předpis má dělenou účinnost. více informací
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
4. 01.06.2022 Budoucí znění
3. 01.11.2019 - 31.05.2022 Budoucí znění
2. 01.06.2019 - 31.10.2019 Budoucí znění
1. 07.02.2019 - 31.05.2019 Aktuální znění
0. 07.02.2019 Dělená účinnost více informací Vyhlášené znění
Všechna znění od 01.06.2019