Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 274/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje

Částka 119/2019
Platnost od 06.11.2019
Účinnost od 01.01.2020
Předpis má dělenou účinnost.
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

274

VYHLÁŠKA

ze dne 25. října 2019,

kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 180/2016 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 se slova „u) až x)“ nahrazují slovy „v) až y)“.

2. V § 4 odstavec 4 zní:

(4) Údaje o obsahu tuku a obsahu tuku v sušině u mléka a mléčných výrobků podle této vyhlášky jsou jakostními údaji.“.

3. V § 4 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

(5) U mléka a mléčných výrobků, které byly vyrobeny z plnotučného mléka bez standardizace, nemusí být jakostní údaj uveden.

(6) U mléka a mléčných výrobků, které jsou označeny výživovými údaji, nemusí být s výjimkou požadavků stanovených v § 9 odst. 1 až 3 uvedeny jakostní údaje a údaj o obsahu sušiny.“.

4. V § 5 odst. 1 písm. b) se slova „tabulce 1“ zrušují.

5. V § 6 odst. 4 se věta „Dále se tento výrobek označí obsahem tuku v sušině nebo obsahem tuku a obsahem sušiny v procentech hmotnostních.“ nahrazuje větou „Tento výrobek se označí obsahem sušiny v procentech hmotnostních a dále obsahem tuku v sušině nebo obsahem tuku.“.

6. V § 8 odst. 3 se slovo „retenát“ nahrazuje slovem „retentát“.

7. V § 12 odst. 3 písmeno a) zní:

a) názvem skupiny a podskupiny podle přílohy č. 4 k této vyhlášce,“.

8. V § 12 odstavec 5 zní:

(5) Jako „koncentrovaný mléčný výrobek“ lze označit mléčný výrobek, u kterého byl obsah mléčných bílkovin před fermentací nebo po fermentaci navýšen na nejméně 5,6 %.“.

9. V § 12 se odstavec 6 zrušuje.

10. § 14 zní:

㤠14

(1) Sýr se označí

a) názvem druhu; tavený sýr, tavený sýrový výrobek, tavený mléčný výrobek a syrovátkový sýr rovněž názvem skupiny,

b) obsahem tuku nebo tuku v sušině,

c) obsahem sušiny a

d) použitou ochucující složkou.

(2) Jako „čerstvý sýr“ lze označit nezrající sýr, včetně nezrajících sýrů termizovaných.

(3) Jako „zrající sýr“ lze označit sýr, u kterého po prokysání došlo k dalším biochemickým a fyzikálním procesům.

(4) Jako „tavený sýr“ se označí sýr, který byl tepelně upraven tavením.

(5) Jako „tavený sýrový výrobek“ se označí mléčný výrobek, který je tepelně ošetřen tavením, obsahuje více než 5 % laktózy a v němž sýr tvoří nejméně 50 % hmotnostních sušiny tohoto výrobku.

(6) Jako „tavený mléčný výrobek“ se označí mléčný výrobek, který je tepelně ošetřen tavením a obsahuje více než 5 % laktózy.

(7) Jako „pařený sýr“ lze označit sýr, který byl po prokysání ošetřený napařením horkou vodou, horkou párou, horkým mlékem nebo smetanou.

(8) Jako „syrovátkový sýr“ se označí mléčný výrobek získaný vysrážením syrovátky nebo směsi syrovátky s mlékem.

(9) Přírodní sýr lze označit názvem podskupiny, pokud splňuje požadavky stanovené v příloze č. 6 k této vyhlášce tabulkách 5 až 7.

(10) Přehled povolených složek jiných než sýry pro výrobu tavených sýrů, tavených sýrových výrobků a tavených mléčných výrobků je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce tabulce 9.“.

11. V § 15 odstavec 4 zní:

(4) Obsah tuku v sušině nesmí překročit rozmezí hodnot stanovené pro příslušnou kategorii sýrů v příloze č. 6 k této vyhlášce tabulce 5.“.

12. V § 16 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

13. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 397/2016 Sb.

Mikrobiologické požadavky na jednotlivé mléčné výrobky a na druhy živých mikroorganismů mléčného kysání v kysaných mléčných výrobcích

VýrobekPoužité mikroorganismyMléčná mikroflóra výrobku v 1 g
Kysané či zakysané mléčné výrobky dále neuvedené, například kysané mléko, smetanový zákys, zakysané podmáslí, zakysaná smetana, kysané mléčné nápojemonokultury nebo směsné kultury bakterií mléčného kysání106
Acidofilní mlékoLactobacillus acidophilus a další mezofilní, případně termofilní kultury bakterií mléčného kysání106 Lactobacilus acidophilus
Jogurty včetně jogurtového mlékasymbiotická směs Streptococcus thermophilus a Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus107
Kefírzákys připravený z kefírových zrn nebo kefírové kultury, jehož mikroflóra se skládá z kvasinek zkvašujících i nezkvašujících laktózu a mezofilních a termofilních bakterií mléčného kysání, rostoucí ve vzájemném společenství107
Kefírové mlékozákys skládající se z kvasinkových kultur a mezofilních a termofilních kultur bakterií mléčného kysání rostoucí ve vzájemné symbiózebakterie
mléčného kysání 106 a kvasinky
102
Kysaný mléčný výrobek s bifidokulturouBifidobacterium sp. v kombinaci s mezofilními a termofilními bakteriemi mléčného kysání106 bifidobakterie

Poznámka: U jogurtových výrobků mohou být kromě základní jogurtové kultury přidávány kmeny produkující kyselinu mléčnou a pomáhající dotvářet specifickou chuťovou nebo texturovou charakteristiku výrobku. Musí však být zachován optimální poměr obou základních kmenů jogurtové kultury.“.

14. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 397/2016 Sb.

Členění mléka a mléčných výrobků na druhy, skupiny a podskupiny

DruhSkupinaPodskupina
Mlékotekutékategorie konzumního mléka podle bodu 1 odst. III část IV přílohy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
zahuštěnéOdtučněné nebo odstředěné, slazené nebo neslazené částečně odtučněné nebo částečně odstředěné nebo polotučné, slazené nebo neslazené plnotučné, slazené nebo neslazené
sušenéodtučněné nebo odstředěné částečně odtučněné nebo částečně odstředěné nebo polotučné plnotučné
Smetanatekutáke šlehání vysokotučná
zahuštěná
sušená
Kysaný nebo zakysaný mléčný výrobekjogurt
jogurt smetanový
jogurt bílý
jogurt bílý smetanový
jogurtové mléko
acidofilní mléko
kefír
kefírové mléko
kysané mléko nebo smetanový zákys
kysaná nebo zakysaná smetana
kysané podmáslí
kysaný mléčný výrobek s bifido kulturou
Mléčný výrobek tepelně ošetřený po kysacím procesu
Mléčný výrobek obohacený přídavkem mléčné kultury
Máslo mlékárenské a koncentráty mléčného tukumáselný tuk nebo mléčný tuk bezvodý
máselný koncentrát
čerstvé máslo
máslo
máslo stolní
Tvarohměkký nebo odtučněný nízkotučný nebo jemný polotučný tučnýtermizovaný
tvrdý
Sýrpřírodníčerstvý
zrající
zrající pod mazem
zrající v celé hmotě
s plísní na povrchu
s plísní uvnitř hmoty
dvouplísňový
v solném nálevu, bílý
pařený
extra tvrdý (ke strouhání)
tvrdý
polotvrdý
poloměkký
měkký
tavenýroztíratelný s lomem
tavený sýrový výrobek
tavený mléčný výrobek
syrovátkový
Bílkovinný mléčný výrobekpotravinářský kaseinkyselý sladký
potravinářský kaseinát
mléčná bílkovina
Mléčný výrobek ostatní

“.

15. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 397/2016 Sb.

Přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení mléka a mléčných výrobků

VýrobekHmotnost nebo objem baleníPřípustná záporná hmotnostní nebo objemová odchylka
Mléko tekuté, smetana tekutá, kysaný nebo zakysaný mléčný výrobek, mléčné výrobky ostatnído 250 ml nebo 250 g- 5,0 % u jednotlivého balení
do 500 ml nebo 500 g- 3,0 % u jednotlivého balení
do 1000 ml nebo 1000 g- 2,0 % u jednotlivého balení
nad 1000 ml nebo 1000 g- 1,5 % u jednotlivého balení
Zahuštěný mléčný výrobekdo 1000 g- 3,0 % u jednotlivého balení
- 1,0% u 20 ks balení
nad 1000 g- 2,0 % u jednotlivého balení
- 0,5 % u 20 ks balení
Sušený mléčný výrobek, bílkovinný mléčný výrobekdo 250 g- 3,0 % u jednotlivého balení
- 1,0% u 20 ks balení
do 1000 g- 2,0 % u jednotlivého balení
- 0,5 % u 20 ks balení
nad 1000 g- 1,0 % u jednotlivého balení
Sýr a tvarohdo 125 g- 10,0% u jednotlivého balení
- 2,0 % u 20 ks balení
do 250 g- 5,0 % u jednotlivého balení
- 1,0% u 20 ks balení
do 500 g- 3,0 % u jednotlivého balení
- 1,0% u 20 ks balení
nad 500 g- 1,0 % u jednotlivého balení
Sýr v nálevu po odkapání nálevudo 125 g- 15,0 % u jednotlivého balení
- 2,0 % u 20 ks balení
do 250 g- 10,0% u jednotlivého balení
- 2,0 % u 20 ks balení
do 500 g- 5,0 % u jednotlivého balení
- 1,0% u 20 ks balení
nad 500 g- 2,0 % u jednotlivého balení
- 1,0% u 20 ks balení
Porcovaný a plátkový sýr, porcovaný tvarohdo 250 g- 7,0 % u jednotlivého balení
- 2,0 % u 20 ks balení
Máslo mlékárenské a koncentráty mléčného tuku a složené mléčné výrobkydo20g- 10,0% u jednotlivého balení
- 2,0 % u 20 ks balení
do 250 g- 1,5 % u jednotlivého balení
- 1,0% u 20 ks balení
nad 250 g- 1,0 % u jednotlivého balení

“.

16. V příloze č. 6 tabulky 4 až 6 znějí:

„Tabulka 4 - Kysané mléčné výrobky

Kysané mléčné výrobkyObsah tuku (v % hmot.)Obsah sušiny tukuprosté (v % hmot. nejméně)
Kysaná smetananejméně 10,0
Kysané mléko včetně jogurtovéhonejméně 0,58,0
Podmáslínejvíce 1,57,0
Jogurt bílý smetanovýnejméně 10,0
Jogurt bílýméně než 10,08,2

Tabulka 5 - Klasifikace přírodních sýrů podle obsahu tuku v sušině

Kategorie sýraTuk v sušině (v % hmot.)
Vysokotučnýnejméně 60,0
Plnotučnýnejméně 45,0 a méně než 60,0
Polotučnýnejméně 25,0 a méně než 45,0
Nízkotučnýnejméně 10,0 a méně než 25,0
Odtučněnýméně než 10,0

Obsah tuku v sušině v procentech hmotnostních se stanoví podle následujícího vzorce:

hmotnost tuku v g

% hmot. tuku v sušině =

———————————

× 100

100 - hmotnost vody v g

Tabulka 6 - Klasifikace přírodních sýrů podle konzistence ve vztahu k obsahu vody v tukuprosté hmotě sýra

Sýr% WTPH
Extra tvrdýnejvíce 51
Tvrdý49 až 56
Polotvrdý54 až 63
Poloměkký61 až 69
Měkkýnejméně 67

WTPH = voda v tukuprosté hmotě sýra, která se stanoví podle následujícího vzorce:

hmotnost vody v g

% WTPH =

———————————

× 100

100 - hmotnost tuku v g“.

17. V příloze č. 6 tabulka 9 zní:

„Tabulka 9 - Přehled povolených složek jiných než sýry pro výrobu tavených sýrů a tavených sýrových výrobků a tavených mléčných výrobků

Složka jiná než sýrTavený sýr a tavený roztíratelný sýrTavený sýrový výrobek a tavený mléčný výrobek
druhově pojmenovanýdruhově nepojmenovaný
Máslo, máselný tuk, smetana, máselný koncentrátpouze pro standardizaci obsahu tukuanoano
Ostatní mléčné složkyneano
obsah nejvýše 5 % hmot. laktózy ve finálním taveném sýru
ano
Jedlá sůlanoanoano
Bakteriální kulturyanoanoano
Enzymy*)anoanoano
Cukry (sacharidy se sladícím účinkem)neneano
Koření a sezónní zeleninapodle druhu výrobku a v množství, které postačuje, aby dodalo konečnému výrobku charakteristickou chuť
Ostatní zdravotně nezávadné potravinyanoano

*) zdravotně nezávadné se specifickými účinky“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Potraviny lze vyrábět, označovat a uvádět na trh podle vyhlášky č. 397/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Potraviny uvedené na trh nebo označené v souladu s vyhláškou č. 397/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být prodávány do vyprodání zásob.

Čl. III

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. IV

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.

Přesunout nahoru