Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 243/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

Částka 104/2019
Platnost od 19.09.2019
Účinnost od 22.09.2019
Předpis má dělenou účinnost. více informací
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

243

VYHLÁŠKA

ze dne 16. září 2019,

kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., k provedení § 20 odst. 1, § 22a odst. 3 a § 22c odst. 2 písm. f) a § 22c odst. 7 tohoto zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění vyhlášky č. 307/2015 Sb., vyhlášky č. 434/2016 Sb., vyhlášky č. 458/2017 Sb. a vyhlášky č. 247/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se číslo „1 550“ nahrazuje číslem „2 468“.

2. V § 4 písm. a) se za slovo „číslo“ vkládá slovo „mýtného“.

3. V § 5 odst. 1 se slova „a převzetím elektronického zařízení“ nahrazují slovy „anebo prostřednictvím zákaznické samoobsluhy“.

4. V § 6 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

5. V § 8 odstavec 1 zní:

(1) Provozovatel vozidla odhlásí vozidlo u provozovatele systému elektronického mýtného a vrátí mu elektronické zařízení na kontaktním nebo distribučním místě anebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Při odhlášení vozidla provozovatel vozidla předloží osvědčení o registraci vozidla nebo technický průkaz anebo jiný doklad prokazující vyjmutí vozidla z registru vozidel. Uvedené doklady lze nahradit dokladem totožnosti provozovatele vozidla nebo zástupce provozovatele vozidla, je-li zástupce provozovatele vozidla v mýtném systému registrován.“.

6. V § 8 odst. 2 se za slovo „kontaktní“ vkládají slova „nebo distribuční“.

7. V § 10 odstavec 3 zní:

(3) Provozovatel systému elektronického mýtného je oprávněn zablokovat elektronické zařízení z důvodu závažného porušení smluvních podmínek provozovatele systému elektronického mýtného; na zablokování elektronického zařízení musí být provozovatel vozidla předem upozorněn. Pokud dojde k zablokování elektronického zařízení v průběhu užívání zpoplatněné pozemní komunikace, zajistí provozovatel nebo řidič vozidla výměnu za plně funkční elektronické zařízení na nejbližším kontaktním nebo distribučním místě.“.

8. Na konci textu § 12 se doplňují slova „nebo uvedeno do režimu určeného pro takovouto přepravu“.

9. Přílohy č. 1 a 2 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 470/2012 Sb.

Seznam dálnic, jejichž užití podléhá mýtnému

OznačeníÚsekDélka (km)
D0Praha, Satalice-Praha, Běchovice (exity 58-62)4,6
D0Modletice (D1)-Praha, Ruzyně (exity 76-28)37,1
D1Praha, Spořilov-Říkovice (exity 1-272)273,4
D1Předmostí-státní hranice (exit 282 až km 377)93,5
D2Brno, jih-státní hranice (exit 1 až km 61)61,4
D3Mezno-Úsilné (exity 62-131)71,3
D4Jíloviště-Háje (exity 9-45)41,9
D4Radobytce-Nová Hospoda (exity 77-84)6,7
D5Praha, Třebonice-státní hranice (exit 1 až km 151)156,1
D6Praha, Řepy-Nové Strašecí (exity 1-32)33,1
D6Lubenec-Bošov (km 80 až exit 83)3,4
D6Jenišov-Cheb, sever (exity 131-169)39,2
D7Praha, Ruzyně-Knovíz (exity 2-18)17,0
D7Postoloprty-Spořice (exity 56-78)23,6
D8Praha, Březiněves-státní hranice (km -2,2 až km 92)97,0
D10Praha, Satalice-Ohrazenice (exity 1-71)72,7
D11Praha, Horní Počernice-Hradec Králové, Kukleny (exity 1-90)92,9
D35Sedlice-Opatovice (exity 126-129)4,0
D35Mohelnice, jih-Křelov (exity 235-261)27,3
D35Olomouc, Topolany-Lipník nad Bečvou (km 264 až exit 296)33,3
D46Vyškov, východ-Olomouc, Slavonín (exit 1 až km 39)40,6
D48Bělotín-Bělotín, východ (exity 1-3)3,5
D48Rychaltice-Frýdek-Místek, západ (exit 38-45)6,9
D48Frýdek-Místek-Žukov (km 47 až exit 70)19,9
D52Rajhrad-Pohořelice, jih (exity 10-26)17,0
D55Hulín-Otrokovice (exity 16-32)16,9
D56Ostrava, Hrabová-Frýdek-Místek (exity 39-51)12,9

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 470/2012 Sb.

Seznam silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému

OznačeníÚsekDélka (km)
I/3Mirošovice-Mezno43,5
I/4Praha-Jíloviště5,2
I/6Bošov-Karlovy Vary29,7
I/7Panenský Týnec-Smolnice (exity 37^U)4,0
I/7Spořice-Chomutov (exity 78-82)3,4
I/11Hradec Králové, Kukleny-Hradec Králové2,7
I/11Ropice-Mosty u Jablunkova28,6
I/11Krásné Pole-Ostrava8,7
I/12Praha-Kolín32,5
I/16Mladá Boleslav-Úlibice37,0
I/19Oltyně-Čekanice10,0
I/19Tábor-Pelhřimov34,0
I/20Plzeň-České Budějovice112,5
I/26Plzeň-Folmava51,7
I/30Lovosice-Ústí nad Labem14,4
I/33Plotiště nad Labem-Náchod29,0
I/34České Budějovice-Jindřichův Hradec40,7
I/34Jarošov nad Nežárkou-Havlíčkův Brod55,6
I/35Bílý Kostel nad Nisou-Ohrazenice35,0
I/35Turnov-Jičín13,8
I/35Úlibice-Hradec Králové30,2
I/35Hradec Králové-Mohelnice89,3
I/35Křelov-Olomouc2,9
I/37Hradec Králové-Pardubice17,3
I/38Jestřebí-Mladá Boleslav31,1
I/38Poděbrady-Jihlava86,9
I/43Brno-Svitavy44,8
I/46Olomouc, Slavonín-Olomouc, centrum0,9
I/47Kroměříž-Hulín3,4
I/47Přerov-Bělotín22,7
I/48Bělotín-Rychaltice37,3
I/50Holubice-Rovné86,1
I/52Brno-Rajhrad5,9
I/52Pohořelice-Mikulov22,3
I/55Přerov-Hulín11,4
I/58Skotnice-Krmelín10,3
I/63Bystřany-Řehlovice7,5

“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro výši kauce za elektronické zařízení, které lze užívat do 30. listopadu 2019, se použije vyhláška č. 470/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 22. září 2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Ministr:

JUDr. Kremlík v. r.

Přesunout nahoru