Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 185/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování

Částka 79/2019
Platnost od 25.07.2019
Účinnost od 01.01.2021
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

185

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. července 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování

Vláda nařizuje podle § 68q odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:


Čl. I

V příloze č. 1 k nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování, se v části tabulky označené nadpisem „Identifikační údaje“ za položku „6. Stupeň nejvyššího dosaženého vzdělání (kód) AA0223“ vkládá nová položka 7, která zní:

7. Kód oboru nejvyššího dosaženého vzdělání AA1867“.

Dosavadní položky 7 až 46 se označují jako položky 8 až 47.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr obrany:

Mgr. Metnar v. r.

Přesunout nahoru