Přejít na PLUS

Odkaz na nález č. 183/2019 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 4. června 2019 sp. zn. Pl. ÚS 48/18 ve věci návrhu na zrušení čl. 11 obecně závazné vyhlášky města Milovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2016 a č. 5/2017

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-183
Čísloč. 183/2019 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 4. června 2019 sp. zn. Pl. ÚS 48/18 ve věci návrhu na zrušení čl. 11 obecně závazné vyhlášky města Milovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2016 a č. 5/2017
AliasNález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení čl. 11 obecně závazné vyhlášky města Milovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milo


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-183" title="Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení čl. 11 obecně závazné vyhlášky města Milovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milo">
Nález č. 183/2019 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 183/2019 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-183]Nález č. 183/2019 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nález č. 183/2019 Sb.Odkaz v Texy

"Nález č. 183/2019 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-183]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 183/2019 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-183 Nález č. 183/2019 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 183/2019 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nález č. 183/2019 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 20. 9. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-183


Zpět na předpis