Přejít na PLUS

Odkaz na vyhlášku č. 171/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-171
Čísloč. 171/2019 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění pozdějších předpisů


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-171">
Vyhláška č. 171/2019 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 171/2019 Sb.



Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-171]Vyhláška č. 171/2019 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Vyhláška č. 171/2019 Sb.



Odkaz v Texy

"Vyhláška č. 171/2019 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-171]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 171/2019 Sb.



Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-171 Vyhláška č. 171/2019 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 171/2019 Sb.



PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Vyhláška č. 171/2019 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 20. 9. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-171


Zpět na předpis