Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 150/2019 Sb.Vyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku

Částka 64/2019
Platnost od 27.06.2019
Účinnost od 01.07.2019
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

150

VYHLÁŠKA

ze dne 13. června 2019

o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku

Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, k provedení § 222 odst. 3 tohoto zákona, ve znění zákona č. 5/2019 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví rozsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací osobami oprávněnými poskytovat platební služby o bezpečnostních a provozních rizicích, kterým jsou v souvislosti s poskytováním platebních služeb vystaveny.

§ 2

Hlášení bezpečnostních a provozních rizik

Osoba oprávněná poskytovat platební služby informuje Českou národní banku o bezpečnostních a provozních rizicích, kterým je v souvislosti s poskytováním platebních služeb vystavena. Informace obsahují

a) aktualizovaný a komplexní seznam rizik funkcí, procesů a aktiv, které jsou spojeny s poskytovanými platebními službami a které byly v souvislosti s posouzením rizik identifikovány a klasifikovány,

b) popis bezpečnostních opatření ke zmírnění bezpečnostních a provozních rizik zjištěných v rámci výše uvedeného hodnocení podle písmene a),

c) popis kontrolních mechanismů zavedených v reakci na výše uvedené hodnocení bezpečnostních a provozních rizik podle písmene a),

d) zhodnocení, zda opatření přijatá ke zmírnění bezpečnostních a provozních rizik a kontrolní mechanismy zavedené v reakci na tato rizika jsou dostatečně účinná.

§ 3

Forma, lhůty a způsob poskytování informací

(1) Osoba oprávněná poskytovat platební služby informuje Českou národní banku o bezpečnostních a provozních rizicích prostřednictvím internetového rozhraní České národní banky pro sběr informačních povinností ve formátu xls nebo xlsx, a to prostřednictvím formuláře, jehož vzor je uveden v příloze k této vyhlášce.

(2) Osoba oprávněná poskytovat platební služby informuje Českou národní banku podle odstavce 1 o bezpečnostních a provozních rizicích vždy do 30. dubna za předchozí kalendářní rok.


§ 4

Přechodné ustanovení

Informace o bezpečnostních a provozních rizicích v rozsahu podle § 2 za kalendářní rok 2018 poskytne osoba oprávněná poskytovat platební služby do 30. září 2019.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.


Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.


Příloha k vyhlášce č. 150/2019 Sb.

Hlášení bezpečnostních a provozních rizik souvisejících s poskytováním platebních služeb

Hlášení bezpečnostních a provozních rizik souvisejících s poskytováním platebních služeb

Přesunout nahoru