Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 114/2019 Sb.Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020

Částka 49/2019
Platnost od 26.04.2019
Účinnost od 30.04.2019
Předpis má dělenou účinnost.
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

114

VYHLÁŠKA

ze dne 23. dubna 2019

o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí stanoví podle § 21f písm. a) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 145/2017 Sb.:


§ 1

Nastavitelné parametry přerozdělování

Nastavitelné parametry přerozdělování a jejich hodnoty jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

Obsah, struktura a formát předávaných údajů

(1) Údaje nezbytné pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování jsou údaje o

a) anonymizaci pojištěnce podle bodu 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

b) registrovaných pojištěncích podle bodu 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

c) nákladech na zdravotní služby oceněné podle vyhlášky č. 102/2019 Sb., o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování, (dále jen „údaje o nákladech“) podle bodu 3 přílohy č. 2 k této vyhlášce a

d) spotřebě léčivých přípravků podle bodu 4 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(2) Požadavky na obsah, strukturu a formát údajů podle odstavce 1 jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Zdravotní pojišťovny zašlou Ministerstvu zdravotnictví ve lhůtě stanovené v § 20c zákona údaje podle odstavce 1. Zdravotní pojišťovny použijí při zpracování údajů podle odstavce 1 anonymizační tabulky podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, které jim správce centrálního registru pojištěnců poskytne nejpozději 2 měsíce před uplynutím uvedené lhůty.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2019.


Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 114/2019 Sb.

Nastavitelné parametry přerozdělování

Nastavitelné parametry přerozdělování podle § 20a odst. 2 zákona, použité pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělení účinných od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, se stanoví takto:

1. Seznam farmaceuticko-nákladových skupin ve formátu podle oddílu A odst. 1 přílohy č. 2 zákona

ČísloKódNázevDefiniční skupiny léčivVyřazovací pravidla
1GLAGlaukomS01E
2THYPoruchy štítné žlázyH03A, H03B
3PSYAntipsychotika, Alzheimerova choroba, léčba závislostíN05A mimo (N05AL03, N05AN01), N06DA, N06DX01, N07BB, N07BC51
4DEPLéčba antidepresivyN06A mimo (N06AA09, N06AX21)ne, pokud zároveň PSY
5CHOHypercholesterolémieC10 mimo (C10AC01, C10BX03)ne, pokud zároveň DM1, DM2, DMH
6DMHDiabetes s hypertenzíA10 a zároveň C02 mimo (C02KX, C02CA04), C03 mimo (C03CA01), C07, C08 mimo (C08CA06), C09
7COPTěžké astma, chronická obstrukční choroba plicR03AC18, R03AK03, R03BB
8ASTAstmaR03 mimo (R03AC18, R03AK03, R03BB, R03CA02, R03BC01, R03CC02, R03CC13)ne, pokud zároveň COP
9DM2Diabetes typu IIA10ne, pokud zároveň DM1, DMH
10EPIEpilepsieN03 mimo (N03AX12, N03AX16, N03AE01)
11CROCrohnova choroba, ulcerózní kolitidaA07EA06, A07EC02
12KVSSrdeční chorobyC01A, C01B, C01D, C01EB15, C01EB17, C03CA01
13TNFRevmatické choroby léčené inhibitory TNFL04AA11, L04AA24, L04AB, L04AC
14REURevmatické choroby léčené jinak než inhibitory TNFA07EC01, L01BA01, L04AA13, L04AX03, M01CB01, M01CC01, P01BA02ne, pokud zároveň TNF
15PARParkinsonova chorobaN04B
16DM1Diabetes typu IA10Ane, pokud zároveň DMH
17TRATransplantaceL04AA06, L04AA10, L04AA18, L04AC02, L04AD01, L04AD02, L04AX01
18CFPCystická fibróza a onemocnění exokrinní funkce pankreasuJ01GB01, J01XB01, R05CB13
19CNSOnemocnění mozku a míchyL03AB07, L03AB08, L03AX13, L04AA23, M03BX01, M03BX02
20ONKMalignityL01 mimo (L01BA01), L03AA, L03AC01, L04AX04
21HIVHIV, AIDSJ05AE, J05AF mimo (J05AF08, J05AF10, J05AF11), J05AG, J05AR, J05AX mimo (J05AX05)
22RENRenální selháníB03X, V03AE
23RASLéčba růstovým hormonemH01AC01, H01AC03
24HORHormonální onkologická léčbaL02
25NPPNeuropatická bolestN01BX04, N03AX12, N03AX16

2. Seznam kombinací věkové skupiny s farmaceuticko-nákladovou skupinou a dvou farmaceuticko-nákladových skupin navzájem se nestanoví.

3. Koeficient pro výpočet zajišťovací konstanty se stanoví ve výši 109.

4. Hranice spotřeby léčiv pro zařazení pojištěnce do farmaceuticko-nákladové skupiny se stanoví ve výši 181.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 114/2019 Sb.

Požadavky na obsah, strukturu a formát údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování

1. Anonymizační tabulky

1.1 Subjekty

Správce centrálního registru pojištěnců vytvoří podle bodů 1.2 až 1.5 tabulky obsahující údaje o anonymizaci pojištěnce (dále jen „anonymizační tabulka“).

1.2 Časové období a rozsah dat

Anonymizační tabulky obsahují záznamy o všech pojištěncích, které správce centrálního registru pojištěnců eviduje v období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2018 nebo jeho části jako pojištěnce veřejného zdravotního pojištění.

1.3 Struktura Základní anonymizační tabulky

Údaje vztahující se k jednotlivým pojištěncům definovaným v bodě 1.2 se uvedou jako jeden záznam tabulky (řádek datového souboru) v této struktuře:

AtributTypPopis
IDPojINT (10)Anonymní identifikátor podle oddílu F přílohy č. 2 zákona
ČísloPojištěnceCHAR (10)Číslo pojištěnce přidělené zdravotní pojišťovnou

Podrobnosti a vysvětlivky k datovému formátu jsou uvedeny v popisu datového rozhraní v bodě 5.

1.4 Vytvoření anonymizačních tabulek pro jednotlivé zdravotní pojišťovny

Správce centrálního registru pojištěnců ze Základní anonymizační tabulky vytvoří pro každou zdravotní pojišťovnu 1 anonymizační tabulku ve struktuře podle bodu 1.3. Anonymizační tabulka pro danou zdravotní pojišťovnu obsahuje údaje ze Základní anonymizační tabulky o pojištěncích, kteří byli evidováni jako pojištěnci dané zdravotní pojišťovny alespoň část časového období podle bodu 1.2.

1.5 Název předávaného souboru

Předávané soubory obsahující anonymizační tabulky pro zdravotní pojišťovny správce centrálního registru pojištěnců nazve „PojistenciIdentifikace_KZP.csv“, kde se jako KZP uvede kód příslušné zdravotní pojišťovny.

2. Údaje o registrovaných pojištěncích

2.1 Subjekty

Zdravotní pojišťovna vytvoří podle bodů 2.2 až 2.5 tabulku obsahující údaje o svých registrovaných pojištěncích (dále jen „registrační tabulka“).

2.2 Časové období

Registrační tabulka obsahuje údaje o pojištěncích zdravotní pojišťovny v období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2018.

2.3 Rozsah dat

V registrační tabulce jsou údaje o pojištěncích dané zdravotní pojišťovny, kteří jsou uvedeni v anonymizační tabulce podle bodu 1.1 a které zdravotní pojišťovna v časovém období podle bodu 2.2 nebo jeho části identifikovala jako své pojištěnce.

2.4 Struktura registrační tabulky

V registrační tabulce odpovídá každé registraci pojištěnce dané zdravotní pojišťovny podle bodu 2.3 v časovém období podle bodu 2.2 nebo jeho části jeden záznam. Pojištěnec je v registrační tabulce uveden vícekrát, pokud v průběhu uvedeného časového období přestal být pojištěncem zdravotní pojišťovny a poté se k této zdravotní pojišťovně opět přihlásil. Údaje se do registrační tabulky uvedou v této struktuře:

AtributTypPopis
IDPojINT (10)Anonymní identifikátor podle oddílu F přílohy č. 2 zákona
Pojištěncem odDATEDatum začátku pojištění (registrace)
Pojištěncem doDATEDatum ukončení pojištění (registrace)
Rok narozeníINT (4)Rok narození
Měsíc narozeníINT (2)Měsíc narození
PohlavíCHAR (1)Poslední dostupný údaj o pohlaví pojištěnce. Uvede se „M“ pro mužské pohlaví a „Z“ pro ženské.

Podrobnosti a vysvětlivky k datovému formátu jsou uvedeny v popisu datového rozhraní v bodě 5.

2.5 Název předávaného souboru

Předávaný soubor obsahující registrační tabulku zdravotní pojišťovna nazve „Pojistenci.csv“.

3. Údaje o nákladech

3.1 Subjekty

Zdravotní pojišťovna vytvoří podle bodů 3.2 až 3.5 tabulku obsahující údaje o nákladech (dále jen „tabulka nákladů“).

3.2 Časové období

V tabulce nákladů jsou uváděny údaje o nákladech vykázaných v kalendářním roce 2018.

3.3 Rozsah dat

V tabulce nákladů jsou uvedeny údaje o všech pojištěncích, kteří byli uvedeni v registrační tabulce a zároveň byli pojištěnci dané zdravotní pojišťovny v časovém období podle bodu 3.2, a to i pokud zdravotní pojišťovna v tomto časovém období žádné náklady na tyto pojištěnce neeviduje.

3.4 Struktura tabulky nákladů

Každému pojištěnci odpovídá 1 záznam tabulky (řádek datového souboru) a údaje se do tabulky nákladů uvedou v této struktuře:

AtributTypPopis
IDPojINT (10)Anonymní identifikátor podle oddílu F přílohy č. 2 zákona
NákladyINTNáklady pojištěnce v období podle bodu 3.2 oceněné podle vyhlášky č. 102/2019 Sb., o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování, zaokrouhlené na celé číslo podle matematických pravidel pro zaokrouhlování.

Podrobnosti a vysvětlivky k datovému formátu jsou uvedeny v popisu datového rozhraní v bodě 5.

3.5 Název předávaného souboru

Předávaný soubor obsahující tabulku nákladů zdravotní pojišťovna nazve „Naklady.csv“.

4. Údaje o spotřebě léčivých přípravků

4.1 Subjekty

Zdravotní pojišťovna vytvoří podle bodů 4.2 až 4.5 tabulku obsahující údaje o spotřebě léčivých přípravků (dále jen „tabulka spotřeby“).

4.2 Časové období

Tabulka spotřeby obsahuje údaje za období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2018.

4.3 Rozsah dat

V tabulce spotřeby jsou uvedeny údaje o všech pojištěncích, kteří byli uvedeni v registrační tabulce.

V tabulce spotřeby jsou zahrnuty údaje o veškeré spotřebě hromadně vyráběných léčivých přípravků v časovém období podle bodu 4.2, které byly předepsány a vydány na recept, a hromadně vyráběných léčivých přípravků, které byly spotřebovány v období podle bodu 4.2 v rámci poskytnutí zdravotních služeb a vykázány jako zvlášť účtované léčivé přípravky.

V tabulce spotřeby nejsou zahrnuty údaje o spotřebě hromadně vyráběných léčivých přípravků, které nebyly uznány zdravotní pojišťovnou.

4.4 Struktura tabulky spotřeby

Každému případu vydání nebo spotřeby léčivého přípravku každého pojištěnce odpovídá jeden záznam tabulky spotřeby (řádek datového souboru) a údaje se do tabulky spotřeby uvedou v této struktuře:

AtributTypPopis
IDPojINT (10)Anonymní identifikátor podle oddílu F přílohy č. 2 zákona
Kód HVLPCHARKód léčivého přípravku podle § 32 odst. 5 zákona o léčivech přidělený Státním ústavem pro kontrolu léčiv a zveřejněný jako součást seznamu registrovaných léčivých přípravků
MnožstvíDECIMALPočet vydaných nebo spotřebovaných balení léčivého přípravku, zaokrouhlený na dvě desetinná místa podle matematických pravidel pro zaokrouhlování
Datum poskytnutí léčivého přípravkuDATEDatum vydání léčivého přípravku na recept či aplikace zvlášť účtovaného léčivého přípravku

Podrobnosti a vysvětlivky k datovému formátu jsou uvedeny v popisu datového rozhraní v bodě 5.

4.5 Název předávaného souboru

Předávaný soubor obsahující tabulku spotřeby zdravotní pojišťovna nazve „SpotrebaLeky.csv“.

5. Popis datového rozhraní

5.1 Datové typy

Popis datových typů:

CHAR - textový řetězec.

CHAR(n) - textový řetězec o maximálním počtu znaků n.

DATE - datum ve formátu RRRR-MM-DD, včetně úvodních nul.

INT - nezáporné celé číslo.

INT(n) - nezáporné celé číslo o maximálním počtu cifer n.

DECIMAL - desetinné číslo s tečkou jako desetinným symbolem.

5.2 Formát souborů

Každá tabulka je předávána jako samostatný textový soubor s příponou „.csv“. Formát souboru je následující:

Každý záznam tabulky je v textovém souboru uveden na jednom řádku.

Kódování obsahu souboru: ASCII (nejsou použity znaky s diakritikou).

Oddělovač řádků: CR+LF.

Jednotlivé atributy řádku jsou odděleny znakem „|“ (znak s ascii kódem 124).

Hodnoty v buňkách tabulky nejsou ohraničeny žádnými oddělovači textu.

Názvy sloupců tabulky nejsou součástí souboru.

5.3 Kompletace dat pro předání

Soubory předávané zdravotními pojišťovnami jsou archivovány do jednoho souboru „.zip“ s názvem „KZP-RRRR-MM-DD.zip“, kde RRRR-MM-DD je datum vytvoření tohoto souboru a jako KZP se uvede kód zdravotní pojišťovny.

Přesunout nahoru