Přejít na PLUS

Odkaz na nález č. 99/2018 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 20. února 2018 sp. zn. Pl. ÚS 6/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-99
Čísloč. 99/2018 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 20. února 2018 sp. zn. Pl. ÚS 6/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
AliasNález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., č. 243/2000 Sb., č. 250/2000 Sb.


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-99" title="Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., č. 243/2000 Sb., č. 250/2000 Sb.">
Nález č. 99/2018 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 99/2018 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-99]Nález č. 99/2018 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nález č. 99/2018 Sb.Odkaz v Texy

"Nález č. 99/2018 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-99]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 99/2018 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-99 Nález č. 99/2018 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 99/2018 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nález č. 99/2018 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 20. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-99


Zpět na předpis