Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 74/2018 Sb.Vyhláška o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení

Částka 37/2018
Platnost od 04.05.2018
Účinnost od 31.10.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

74

VYHLÁŠKA

ze dne 25. dubna 2018

o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení

Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, k provedení § 197 odst. 3 tohoto zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) služby spojené s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení, jejich jednotné označení a charakteristiku.

§ 2

Služby spojené s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení

(1) Službami spojenými s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení, jsou

a) vedení platebního účtu (bod 1 přílohy k této vyhlášce),

b) možnost ovládat platební účet prostřednictvím internetu (bod 2 přílohy k této vyhlášce),

c) provedení úhrady podnikatelem poskytujícím platební služby (dále jen „poskytovatel“) plátci (bod 3 přílohy k této vyhlášce),

d) provedení úhrady poskytovatelem příjemce (bod 4 přílohy k této vyhlášce),

e) provedení úhrady poskytovatelem plátce na základě trvalého příkazu, a to včetně přijetí, změny nebo zrušení tohoto příkazu (bod 5 přílohy k této vyhlášce),

f) provedení inkasa poskytovatelem plátce, a to včetně přijetí, změny nebo zrušení souhlasu plátce (bod 6 přílohy k této vyhlášce),

g) vydání debetní platební karty k platebnímu účtu (bod 7 přílohy k této vyhlášce),

h) výběr hotovosti uživatelem platebních služeb z jeho platebního účtu (bod 8 přílohy k této vyhlášce),

i) odeslání textové zprávy uživateli platebních služeb s informací o platební transakci, o zůstatku na platebním účtu, či jeho změně, povoluje-li zákon sjednat pro tento případ úplatu (bod 9 přílohy k této vyhlášce),

j) poskytnutí doplňujících nebo častějších informací o platební transakci uvedených v § 146 a 147 zákona o platebním styku a informací o zůstatku na platebním účtu uživateli platebních služeb v pravidelném intervalu v papírové či elektronické podobě (bod 10 přílohy k této vyhlášce).

(2) Jednotné označení a charakteristika služeb podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. října 2018.


Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.


Příloha k vyhlášce č. 74/2018 Sb.

Jednotné označení služby a charakteristika služby

Jednotné označení službyCharakteristika služby
1.Vedení účtuPoskytovatel účtu vede účet zákazníka a umožňuje mu jeho používání.
2.Internetová bankovnictvíPoskytovatel účtu umožní zákazníkovi ovládat účet prostřednictvím internetu.
3.Odchozí úhradaPoskytovatel účtu převede peníze na základě pokynu zákazníka z účtu zákazníka na jiný účet.
4Příchozí úhradaPoskytovatel účtu připíše zákazníkovi na jeho účet peníze převedené z jiného účtu.
5.Trvalý příkazPoskytovatel účtu provádí pravidelné převody pevně stanovené částky peněz z účtu zákazníka na jiný účet na základě pokynu zákazníka.
6.InkasoZákazník umožní jiné osobě (příjemci), aby dala poskytovateli účtu pokyn k převodu peněz z účtu zákazníka na účet příjemce. Na základě tohoto pokynu pak poskytovatel účtu převede peníze příjemci, a to k datu nebo k datům dohodnutým mezi zákazníkem a příjemcem. Částky jednotlivých převodů se mohou lišit.
7.Poskytnutí debetní kartyPoskytovatel účtu poskytne zákazníkovi platební kartu spojenou s jeho účtem. Touto kartou může zákazník disponovat penězi na účtu (vč. případně dohodnuté možnosti přečerpání). Částka každé transakce provedené pomocí této karty je v plné výši stržena přímo z účtu zákazníka.
8.Výběr hotovostiZákazník vybere hotovost ze svého účtu.
9.Zaslání informační SMSPoskytovatel účtu zašle zákazníkovi SMS s informacemi o zůstatku či pohybu na účtu zákazníka.
10.Zaslání výpisuPoskytovatel účtu zašle zákazníkovi pravidelný výpis z účtu zákazníka. Nevztahuje se na základní měsíční výpis, který je vždy zdarma.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/32 ze dne 28. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU, pokud jde o regulační technické normy pro standardizovanou terminologii Unie pro nejreprezentativnější služby spojené s platebním účtem.

Přesunout nahoru