Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 59/2018 Sb.Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Částka 29/2018
Platnost od 12.04.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

59

SDĚLENÍ

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 4. dubna 2018

o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 30b odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, aktualizovaný seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto sdělení.

V seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí je uváděno pořadové číslo, název, identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné organizace, datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla daná výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, a doba platnosti tohoto schválení.


Ministr:

v z. PhDr. Doleček v. r.

pověřený náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu


Příloha

Seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

P.Č.NázevIČOSídloDatum nabytí právní moci rozhodnutí*Rozhodnutí platné do
1Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.67985815Fricova 298/1, 251 65 Ondřejov3. ledna 201812. února 2023
2Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.68081707Královopolská 135, 612 65 Brno11. února 201810. února 2023
3Biologické centrum AV ČR, v. v. i.60077344Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice26. ledna 20185. února 2023
4Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.86652036Průmyslová 595, 252 50 Vestec16. března 201815. března 2023
5Botanický ústav AV ČR, v. v. i.67985939Zámek 1,252 43 Průhonice30. prosince 20175. února 2023
6Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.44994575Líšeňská 33a, 636 00 Brno28. dubna 201327. dubna 2018
7Centrum výzkumu Řež s. r. o.26722445Hlavní 130, 250 68 Husinec-Řež1. prosince 201330. listopadu 2018
8COMTES FHT a. s.26316919Průmyslová 995, 334 41 Dobřany4. ledna 20143. ledna 2019
9Česká geologická služba00025798Klárov 131/3, 118 21 Praha 124. ledna 201623. ledna 2021
10Česká zemědělská univerzita v Praze60460709Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol28. dubna 201327. dubna 2018
11České vysoké učení technické v Praze68407700Zikova 1903/4, 166 36 Praha 67. března 20186. března 2023
12Ekologické služby, s. r. o.26733544Tichá 784/4, 268 01 Hořovice18. dubna 201517. dubna 2020
13Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.68378076Na Florenci 3/1420, 110 01 Praha 111. května 201310. května 2018
14Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.67985955Jilská 361/1, 110 01 Praha 126. ledna 201823. března 2023
15Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.68378271Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 82. března 20181. března 2023
16Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.67985823Vídeňská 1083, 142 20 Praha 421. ledna 201812. února 2023
17Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.67985530Boční 11/1401, 141 31 Praha 411. května 201310. května 2018
18Geologický ústav AV ČR, v. v. i.67985831Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 - Lysolaje31. května 201430. května 2019
19Historický ústav AV ČR, v. v. i.67985963Prosecká 809/76, 190 00 Praha 92. března 20181. března 2023
20Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích60076658Branišovská 31, 370 05 České Budějovice2. února 20185. února 2023
21Masarykova univerzita00216224Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno23. února 201822. února 2023
22Masarykův onkologický ústav00209805Žlutý kopec 7, 656 53 Brno4. listopadu 20163. listopadu 2021
23Matematický ústav AV ČR, v. v. i.67985840Žitná 609/25, 115 67 Praha 1 - Nové Město24. února 201823. března 2023
24Mendelova univerzita v Brně62156489Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno26. ledna 20185. února 2023
25Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.61388971Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 - Krč15. března 201823. března 2023
26Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.67985998Politických vězňů 936/7, 11121 Praha 111. března 201810. března 2023
27Orientální ústav AV ČR, v. v. i.68378009Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 85. ledna 20164. ledna 2021
28Ostravská univerzita61988987Dvořákova 7, 701 03 Ostrava7. července 20176. července 2022
29Psychiatrické centrum Praha00023752Ústavní 91, 181 03 Praha 8 - Bohnice28. dubna 201327. dubna 2018
30Slezská univerzita v Opavě47813059Na Rybníčku 1, 746 01 Opava28. dubna 201327. dubna 2018
31Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.68378025Jilská 1, 110 00 Praha 14. ledna 201814. února 2023
32Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.86652052Bartoškova 150/28, 140 04 Praha 43. března 20172. března 2022
33SVÚOM s.r.o.25794787U Měšťanského pivovaru 934/4, 170 00 Praha 72. února 20181. února 2023
34Technická univerzita v Liberci46747885Studentská 2, 461 17 Liberec20. ledna 201814. února 2023
35Univerzita Hradec Králové62690094Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové25. března 201824. března 2023
36Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem44555601Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem28. dubna 201327. dubna 2018
37Univerzita Karlova00216208Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 115. března 201814. března 2023
38Univerzita Palackého v Olomouci61989592Křížkovského 8, 771 47 Olomouc4. ledna 201823. března 2023
39Univerzita Pardubice00216275Studentská 95, 532 10 Pardubice21. ledna 201814. února 2023
40Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně70883521Mostní 5139, 760 01 Zlín20. ledna 201814. února 2023
41Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.68081715Veveří 97, 602 00 Brno25. března 201827. dubna 2023
42Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.61388980Husinec-Řež č.p. 1001, 250 68 Řež20. ledna 201823. března 2023
43Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.68081766Květná 8, 603 65 Brno4. února 201814. února 2023
44Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.68378033Husova 4, 110 00 Praha 110. května 20149. května 2019
45Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.61389030Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje22. června 201321. června 2018
46Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.68378041Vídeňská 1083, 142 20 Praha 420. ledna 201814. února 2023
47Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.67985882Chaberská 1014/57, 182 51 Praha 8 - Kobylisy21. ledna 201814. února 2023
48Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.61388955Dolejškova 3, 182 23 Praha 81. února 201814. února 2023
49Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.68378289Boční 11/1401, 141 31 Praha 427. ledna 20187. března 2023
50Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.68081723Žižkova 513/22, 616 62 Brno20. ledna 20187. března 2023
51Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.61389021Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 82. března 20187. března 2023
52Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.68145535Studenstská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba7. prosince 20136. prosince 2018
53Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.67985858Rozvojová 135, 165 02 Praha 62. února 201814. února 2023
54Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.67985807Pod Vodárenskou věží 271/2, 182 07 Praha 811. května 201310. května 2018
55Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.61389005Hlavní 130, 250 68 Husinec-Řež20. ledna 20187. března 2023
56Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.48546054Nerudova 3, 118 50 Praha 1sobota 5. září 2015pátek 4. září 2020
57Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.68378050Vídeňská 1083, 142 20 Praha 42. února 20187. března 2023
58Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.61388963Flemingovo náměstí 2, 166 10 Praha 620. ledna 201814. února 2023
59Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.68378068Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 123. února 201814. března 2023
60Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.67985874Pod Paťankou 30/5, 166 12 Praha 620. ledna 20187. března 2023
61Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.68081731Královopolská 147, 612 64 Brno27. ledna 201823. března 2023
62Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.67985891V Holešovičkách 94/41, 182 09 Praha 828. dubna 201327. dubna 2018
63Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.68378297Prosecká 809/76, 190 00 Praha 929. května 201628. května 2021
64Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.67985556Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 821. ledna 20187. března 2023
65Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.61388998Dolejškova 5, 182 00 Praha 820. ledna 201823. března 2023
66Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.86652079Bělidla 986/4a, 603 00 Brno13. února 201612. února 2021
67Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.67985904Rumburská 89, 277 21 Liběchov11. května 201310. května 2018
68Veterinární a farmaceutická univerzita Brno62157124Palackého třída 1/3, 612 42 Brno16. června 201715. června 2022
69Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava6198910017. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba1. února 201823. března 2023
70Vysoká škola ekonomická v Praze61384399nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 32. srpna 20131. srpna 2018
71Vysoká škola chemicko-technologická v Praze60461373Technická 1955/5, 166 28 Praha 69. února 20187. března 2023
72Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích75081431Okružní 517/10, 370 01 České Budějovicesobota 5. září 2015pátek 4. září 2020
73Vysoké učení technické v Brně00216305Antonínská 548/1, 601 90 Brno28. dubna 201327. dubna 2018
74Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s.62243136Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem26. října 201325. října 2018
75Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.00025615Ústecká 98, 250 66 Zdibystředa 4. září 2013pondělí 3. září 2018
76Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.00027022Radiová 1275/7, 102 00 Praha 10 - Hostivař15. dubna 201714. dubna 2022
77Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.00027162Hudcova 296/70, 621 00 Brno-Medlánky15. dubna 201714. dubna 2022
78Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.00027014Přátelství 815, 104 00 Praha - Uhříněves28. dubna 201327. dubna 2018
79Západočeská univerzita v Plzni49777513Univerzitní 8, 301 00 Plzeň25. března 201824. března 2023
*Datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí.
Přesunout nahoru