Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 44/2018 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

Částka 23/2018
Platnost od 23.03.2018
Účinnost od 01.04.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
5 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Předložení návrhu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 44/2018 Sb.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády

Cílem novely nařízení vlády je reagovat na konec programového období 2014-2020 a na navazující přechodné období. Proto je nezbytné upravit podmínky poskytování dotací pro navazující ekologické zemědělství.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
12.02.2021 v částce č. 25 pod číslem 55/2021 Sb. s účinností od 01.03.2021
Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020

Předmětem nařízení vlády jsou pouze legislativně technické nezbytné změny 16 dotačních nařízení vlády, které reagují na nové prováděcí nařízení Komise (EU) č. 501/2020 ze dne 6. dubna 2020 kterým dochází k posunutí jednotného termínu podávání žádostí o evropské zemědělské dotace, a to až k 15. červnu 2020.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.04.2020 pod číslem 217/2020 Sb. s účinností od 01.05.2020
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Hlavním cílem novely nařízení vlády je odstranění možnosti zařazení do opatření porostního typu 8 – topolový, a to z důvodu zajištění souladu s novelizovanou vyhláškou č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, která nabyla účinnosti 1. ledna 2019.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.03.2020 pod číslem 64/2020 Sb. s účinností od 15.03.2020
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti

Nařízení vlády je zohledňuje potřebu zpřesnění podmínek poskytování dotací pro opatření ekologické zemědělství, které vzešly ze zkušeností s administrací žádostí v roce 2018 a aplikační praxe. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
26.02.2019 pod číslem 57/2019 Sb. s účinností od 01.03.2019
Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

Nařízení vlády umožňuje od roku 2018 poskytovat přechodnou postupně se snižující platbu zemědělským subjektům, které hospodaří na území, a které od roku 2018 nesplňují podmínky pro zařazení do oblastí s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními vymezenými na základě jednotných biofyzikálních kritérií definovaných Evropskou komisí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.03.2018 pod číslem 44/2018 Sb. s účinností od 01.04.2018