Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 332/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.

Částka 161/2018
Platnost od 28.12.2018
Účinnost od 01.01.2019
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

332

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. prosince 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.

Vláda nařizuje podle § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 6 ve II. skupině se body 4 a 5 zrušují.

Dosavadní body 6 až 10 se označují jako body 4 až 8.

2. V příloze č. 6 ve III. skupině se bod 1 zrušuje.

Dosavadní body 2 až 10 se označují jako body 1 až 9.

3. V příloze č. 6 ve IV. skupině se doplňují body 4 až 6, které znějí:

4. Poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby.

5. Soustavné poskytování zdravotních služeb na

5.1. operačních a porodních sálech,

5.2. anesteziologickoresuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu,

5.3. jednotkách intenzivní péče,

5.4. onkologických odděleních.

6. Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče osobám u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízeních sociálních služeb

6.1. v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení,

6.2. v samostatných ošetřovatelských odděleních pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně v samostatných ošetřovatelských odděleních pro ošetřování osob s demencí,

6.3. s tělesným nebo mentálním postižením.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

Přesunout nahoru