Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 325/2018 Sb.Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

Částka 157/2018
Platnost od 20.12.2018
Účinnost od 01.01.2019
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

325

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. prosince 2018

o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

Vláda nařizuje podle § 90 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 201/2017 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje výši úhrady za

a) atestační zkoušku a

b) aprobační zkoušku.

§ 2

Výše úhrady

(1) Výše úhrady činí za

a) atestační zkoušku 500 Kč, přičemž úhrada za

1. teoretickou část zkoušky činí 250 Kč,

2. praktickou část zkoušky činí 250 Kč,

b) první opakování atestační zkoušky 3500 Kč, přičemž úhrada za

1. teoretickou část zkoušky činí 2000 Kč,

2. praktickou část zkoušky činí 1500 Kč,

c) druhé a každé další opakování atestační zkoušky 5000 Kč, přičemž úhrada za

1. teoretickou část zkoušky činí 3000 Kč,

2. praktickou část zkoušky činí 2000 Kč.

(2) Výše úhrady činí za

a) aprobační zkoušku 7000 Kč, přičemž úhrada za

1. písemný test odborných znalostí činí 1500 Kč,

2. písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 1500 Kč,

3. ústní odbornou zkoušku činí 4000 Kč,

b) první opakování aprobační zkoušky 10000 Kč, přičemž úhrada za

1. písemný test odborných znalostí činí 2000 Kč,

2. písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 2000 Kč,

3. ústní odbornou zkoušku činí 6000 Kč,

c) druhé a každé další opakování aprobační zkoušky 15000 Kč, přičemž úhrada za

1. písemný test odborných znalostí činí 3000 Kč,

2. písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 3000 Kč,

3. ústní odbornou zkoušku činí 9000 Kč.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

Přesunout nahoru