Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 324/2018 Sb.Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

Částka 157/2018
Platnost od 20.12.2018
Účinnost od 01.01.2019
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

324

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. prosince 2018

o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

Vláda nařizuje podle § 37 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 67/2017 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje výši úhrady za

a) zkoušku po ukončeném vzdělávání v základním kmeni,

b) atestační zkoušku,

c) závěrečnou zkoušku nástavbového oboru,

d) závěrečnou zkoušku funkčního kurzu,

e) aprobační zkoušku a

f) závěrečnou zkoušku certifikovaného kurzu.

§ 2

Výše úhrady

(1) Výše úhrady činí za

a) první opakování zkoušky po ukončeném vzdělávání v základním kmeni 3500 Kč,

b) druhé a třetí opakování zkoušky po ukončeném vzdělávání v základním kmeni 5000 Kč.

(2) Výše úhrady činí za

a) atestační zkoušku 500 Kč, přičemž úhrada za

1. teoretickou část zkoušky činí 250 Kč,

2. praktickou část zkoušky činí 250 Kč,

b) první opakování atestační zkoušky 3500 Kč, přičemž úhrada za

1. teoretickou část zkoušky činí 2000 Kč,

2. praktickou část zkoušky činí 1500 Kč,

c) druhé opakování atestační zkoušky 5000 Kč, přičemž úhrada za

1. teoretickou část zkoušky činí 3000 Kč,

2. praktickou část zkoušky činí 2000 Kč.

(3) Výše úhrady činí za

a) závěrečnou zkoušku nástavbového oboru 500 Kč, přičemž úhrada za

1. teoretickou část zkoušky činí 250 Kč,

2. praktickou část zkoušky činí 250 Kč,

b) první opakování závěrečné zkoušky nástavbového oboru 3500 Kč, přičemž úhrada za

1. teoretickou část zkoušky činí 2000 Kč,

2. praktickou část zkoušky činí 1500 Kč,

c) druhé a každé další opakování závěrečné zkoušky nástavbového oboru 5000 Kč, přičemž úhrada za

1. teoretickou část zkoušky činí 3000 Kč,

2. praktickou část zkoušky činí 2000 Kč.

(4) Výše úhrady činí za

a) závěrečnou zkoušku funkčního kurzu 500 Kč,

b) první opakování závěrečné zkoušky funkčního kurzu 3500 Kč,

c) druhé a každé další opakování závěrečné zkoušky funkčního kurzu 5000 Kč.

(5) Výše úhrady činí za

a) aprobační zkoušku 7000 Kč, přičemž úhrada za

1. písemnou část činí 3000 Kč,

2. ústní část činí 4000 Kč,

b) první opakování aprobační zkoušky 10000 Kč, přičemž úhrada za

1. písemnou část činí 4000 Kč,

2. ústní část činí 6000 Kč,

c) druhé a každé další opakování aprobační zkoušky 15000 Kč, přičemž úhrada za

1. písemnou část činí 6000 Kč,

2. ústní část činí 9000 Kč.

(6) Výše úhrady činí za

a) závěrečnou zkoušku certifikovaného kurzu 500 Kč, přičemž úhrada za

1. teoretickou část zkoušky činí 250 Kč,

2. praktickou část zkoušky činí 250 Kč,

b) první opakování závěrečné zkoušky certifikovaného kurzu 3500 Kč, přičemž úhrada za

1. teoretickou část zkoušky činí 2000 Kč,

2. praktickou část zkoušky činí 1500 Kč,

c) druhé opakování závěrečné zkoušky certifikovaného kurzu 5000 Kč, přičemž úhrada za

1. teoretickou část zkoušky činí 3000 Kč,

2. praktickou část zkoušky činí 2000 Kč.

§ 3

Přechodná ustanovení

(1) Výše úhrady za písemnou část aprobační zkoušky podle § 2 odst. 5 písm. a) bodu 1 se sníží o výši úhrady za písemný test odborných znalostí, která byla uhrazena podle § 2 odst. 3 písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 184/2009 Sb., ve znění nařízení vlády č. 225/2011 Sb.

(2) Výše úhrady za písemnou část prvního opakování aprobační zkoušky podle § 2 odst. 5 písm. b) bodu 1 se sníží o výši úhrady za písemný test odborných znalostí, která byla uhrazena podle § 2 odst. 3 písm. b) bodu 1 nařízení vlády č. 184/2009 Sb., ve znění nařízení vlády č. 225/2011 Sb.

(3) Výše úhrady za písemnou část druhého a každého dalšího opakování aprobační zkoušky podle § 2 odst. 5 písm. c) bodu 1 se sníží o výši úhrady za písemný test odborných znalostí, která byla uhrazena podle § 2 odst. 3 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 184/2009 Sb., ve znění nařízení vlády č. 225/2011 Sb.


§ 4

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky, se zrušuje.


§ 5

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

Přesunout nahoru