Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 322/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů

Částka 157/2018
Platnost od 20.12.2018
Účinnost od 01.01.2019
Předpis má dělenou účinnost.
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

322

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. prosince 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 139 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti:


Čl. I

Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. a nařízení vlády č. 360/2017 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 bodě 3 se slovo „důležitých“ zrušuje.

2. V příloze č. 1 bodě 4 se slova „ , jakož i další“ nahrazují slovy „a další“.

3. V příloze č. 1 bodě 7 se slova „Závažné politické“ nahrazují slovem „Politické“.

4. V příloze č. 2 bodě 2 se slova „důležitých pro obranu a bezpečnost státu“ nahrazují slovy „ , které jsou kritickou infrastrukturou podle krizového zákona“.

5. V příloze č. 2 bodě 3 se slova „důležité pro obranu a bezpečnost státu“ nahrazují slovy „ , která je kritickou infrastrukturou podle krizového zákona“.

6. V příloze č. 2 bodě 4 se slovo „speciálních“ zrušuje a za slovo „přeprav“ se vkládají slova „ , které se týkají obrany a bezpečnosti státu,“.

7. V příloze č. 3 bodě 5 se slova „celních orgánů“ nahrazují slovy „pověřeného celního orgánu“.

8. V příloze č. 3 bodě 6 se slova „celních orgánů“ nahrazují slovy „orgánů Celní správy České republiky“.

9. V příloze č. 3 bodě 8 se slova „pověřených celních orgánech, vystupujících“ nahrazují slovy „pověřeném celním orgánu, vystupujícím“.

10. V příloze č. 3 bodě 10 se slova „celních a daňových podvodů“ nahrazují slovy „daňových trestných činů“.

11. V příloze č. 3 se za bod 10 vkládá nový bod 11, který zní:

11. Opatření v oblasti odhalování trestných činů spáchaných porušením celních předpisů, v jejichž případě je dána působnost pověřeného celního orgánu podle trestního řádu V-T“.

Dosavadní body 11 až 28 se označují jako body 12 až 29.

12. V příloze č. 3 bodech 17 až 21 se text „V“ nahrazuje textem „V-D“.

13. V příloze č. 3 bod 23 zní:

23. Činnost Finančního analytického úřadu V-D“.

14. V příloze č. 3 bodech 24 a 25 se za slovo „hospodářské“ vkládají slova „a další“.

15. V příloze č. 5 bodě 1 se slova „Zvláštní programové“ nahrazují slovem „Programové“ a za slovo „vybavení“ se vkládají slova „ , které se týká obrany a bezpečnosti státu“.

16. V příloze č. 5 bodě 6 se slova „Inspekce ministra obrany“ nahrazují slovy „Ministerstva obrany“.

17. V příloze č. 5 bodě 13 se slova „Vlastní informace“ nahrazují slovem „Informace“.

18. V příloze č. 5 bodě 37 se slovo „zvláštní“ zrušuje.

19. V příloze č. 5 bodě 38 se slovo „vojenských“ zrušuje a za slovo „objektů“ se vkládají slova „podle zákona upravujícího zajišťování obrany České republiky“.

20. V příloze č. 5 bodě 41 se slova „zvlášť určených zařízení nebo pracovišť Ministerstva obrany“ nahrazují slovy „staveb, zařízení nebo pracovišť Ministerstva obrany zvlášť určených podle zákona upravujícího zajišťování obrany České republiky“.

21. V příloze č. 6 bod 3 zní:

3. Výzkum, vývoj a inovace výrobků zbrojního průmyslu V
“.

22. V příloze č. 6 bodě 4 se slovo „důležitých“ zrušuje.

23. V příloze č. 6 bodě 7 se slova „Zásadní obchodně“ nahrazují slovem „Obchodně“.

24. V příloze č. 6 bodech 10 a 11 se slovo „důležitých“ zrušuje.

25. V příloze č. 6 bodě 13 se slova „Konkrétní údaje“ nahrazují slovem „Údaje“.

26. V příloze č. 7 bodě 8 se slova „zajištění důležitých“ nahrazují slovem „zabezpečení“.

27. V příloze č. 8 bodě 3 se slovo „terorizmu“ nahrazuje slovem „terorismu“.

28. V příloze č. 8 bodě 5 se slova „Speciální technická“ nahrazují slovem „Technická“.

29. V příloze č. 8 bodě 6 se slova „jakož i oponentní posudky“ nahrazují slovy „včetně oponentních posudků“.

30. V příloze č. 8 bodě 10 se slovo „důležité“ zrušuje a slovo „speciálních“ se nahrazuje slovem „bezpečnosti“.

31. V příloze č. 8 bodě 12 se slova „Utajované bezpečnostní“ nahrazují slovem „Bezpečnostní“.

32. V příloze č. 8 bodě 16 se slovo „určených“ a slovo „důležitých“ zrušuje.

33. V příloze č. 8 bod 20 zní:

20. Dokumentace sítí elektronických komunikací pro období krizových situací V-T“.

34. V příloze č. 8 se za bod 20 vkládá nový bod 21, který zní:

21. Údaje o účastnických vedeních pronajatých a zřízených pro potřeby obrany a bezpečnosti státu, pokud je z nich patrný účel, podrobný průběh a přesné místo ukončení vedení a umístění správních úřadů V-T“.

Dosavadní body 21 až 24 se označují jako body 22 až 25.

35. V příloze č. 9 bodě 5 se slova „ve zvláštním zájmu“ zrušují.

36. V příloze č. 10 bodě 3 se slova „důležitých pro obranu a bezpečnost státu“ nahrazují slovy „ , které se týkají obrany a bezpečnosti státu“.

37. V příloze č. 10 bodě 4 se slovo „stanovené“ zrušuje a slova „důležité pro bezpečnost státu“ se nahrazují slovy „ , která se týká obrany a bezpečnosti státu“.

38. V příloze č. 11 bodě 2 se slova „Speciální charakteristiky“ nahrazují slovem „Charakteristiky“.

39. V příloze č. 11 bodě 7 se slova „Vybrané informace“ nahrazují slovem „Informace“.

40. V příloze č. 14 se bod 3 zrušuje.

Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 3.

41. V příloze č. 18 bodě 5 se slovo „důležitých“ zrušuje.

42. V příloze č. 18 bodě 8 se slova „Stanovené údaje“ nahrazují slovem „Údaje“.

43. V příloze č. 18 bodech 12, 13 a 17 se slovo „stanovených“ zrušuje.

44. V příloze č. 19 bodě 21 se slova „Provozní bezpečnostní“ nahrazují slovem „Bezpečnostní“.

45. V příloze č. 19 se doplňuje bod 22, který zní:

22. Způsob a metody zjišťování, zda v jednací oblasti nedochází k nedovolenému použití technických prostředků určených k získávání informací V-T“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Přesunout nahoru