Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 300/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb.

Částka 150/2018
Platnost od 20.12.2018
Účinnost od 01.01.2019
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

300

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2018,

kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 3 se za slova „Tiskopisy podle odstavce 2 se vyhotovují na listu“ vkládají slova „ , případně dvojlistu“.

2. V § 2 odst. 2 písm. a) se slovo „a“ nahrazuje slovy „ , střední škole nebo“ a za slova „získání základního vzdělání“ se vkládají slova „a v případě získání základů vzdělání v základní škole speciální“.

3. V příloze č. 1 vzor tiskopisu „1.3 Vysvědčení pro základní školu - list A (klasifikace) do 20 povinných předmětů“ zní:

1.3 Vysvědčení pro základní školu - list A (klasifikace) do 20 povinných předmětů

Vysvědčení pro základní školu - list A (klasifikace) do 20 povinných předmětů“.

4. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 3/2015 Sb.

Vzory tiskopisů podle § 2 odst. 1 písm. b)

Vysvědčení pro střední školy a konzervatoře

2.1 Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - do 18 povinných předmětů

2.2 Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - do 30 povinných předmětů - str. 1 až 4

2.3 Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - slovní hodnocení - str. 1 až 4

2.4 Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - klasifikací i slovním hodnocením - str. 1 až 4

2.5 Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - 16 povinných předmětů - polské

2.6 Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - 30 povinných předmětů - str. 1 až 4 - polské

2.7 Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - slovní hodnocení - str. 1 až 4 - polské

2.8 Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - klasifikací i slovním hodnocením - str. 1 až 4 - polské

2.1 Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - do 18 povinných předmětů

Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - do 18 povinných předmětů

2.2 Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - 30 povinných předmětů - str. 1 až 4

Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - 30 povinných předmětů

2.3 Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - slovní hodnocení - str. 1 až 4

Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - slovní hodnocení

2.4 Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - klasifikací i slovním hodnocením - str. 1 až 4

Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - klasifikací i slovním hodnocením

2.5 Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - 16 povinných předmětů - polské

Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - 16 povinných předmětů - polské

2.6 Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - 30 povinných předmětů - str. 1 až 4 - polské

Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - 30 povinných předmětů - polské

2.7. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - slovní hodnocení - str. 1 až 4 - polské

Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - slovní hodnocení - polské

2.8 Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - klasifikací i slovním hodnocením - str. 1 až 4 - polské

Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - klasifikací i slovním hodnocením - polské“.

5. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 3/2015 Sb.

Vzory tiskopisů podle § 2 odst. 2 písm. a)
Vysvědčení o získání stupně základního vzdělání a základů vzdělání

Vysvědčení o získání stupně základního vzdělání a základů vzdělání

3.1. Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole list A (klasifikace)

3.2. Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole list A (slovní hodnocení)

3.3 Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole list B

3.4 Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání list A (klasifikace)

3.5 Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání list A (slovní hodnocení)

3.6 Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání list B

3.7 Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole - polské

3.8 Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání list A (klasifikace) - polské

3.9 Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání list A (slovní hodnocení) - polské

3.10 Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání list B - polské

3.11 Vysvědčení o získání základního vzdělání ve střední škole a konzervatoři - do 18 povinných předmětů

3.12 Vysvědčení o získání základního vzdělání ve střední škole a konzervatoři - do 30 povinných předmětů

3.13 Vysvědčení o získání základního vzdělání ve střední škole a konzervatoři (slovní hodnocení)

3.14 Vysvědčení o získání základního vzdělání ve střední škole a konzervatoři (klasifikace i slovní hodnocení)

3.15 Vysvědčení o získání základů vzdělání v základní škole speciální list A

3.16 Vysvědčení o získání základů vzdělání v základní škole speciální list B

3.1 Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole

Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole

3.2 Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole list A (slovní hodnocení)

Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole list A (slovní hodnocení)

3.3 Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole list B

Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole list B

3.4 Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání list A (klasifikace)

Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání list A (klasifikace)

3.5 Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání list A (slovní hodnocení)

Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání list A (slovní hodnocení)

3.6 Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělávání list B

Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzděláváni list B

3.7 Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole - polské

Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole - polské

3.8 Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání list A (klasifikace) - polské

Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání list A (klasifikace) - polské

3.9 Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání list A (slovní hodnocení) - polské

Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání list A (slovní hodnocení) - polské

3.10 Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání list B - polské

Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání list B - polské

3.11 Vysvědčení o získání základního vzdělání ve střední škole a konzervatoři - do 18 povinných předmětů

Vysvědčení o získání základního vzdělání ve střední škole a konzervatoři - do 18 povinných předmětů

3.12 Vysvědčení o získání základního vzdělání ve střední škole a konzervatoři - do 30 povinných předmětů

Vysvědčení o získání základního vzdělání ve střední škole a konzervatoři - do 30 povinných předmětů

3.13 Vysvědčení o získání základního vzdělání ve střední škole a konzervatoři (slovní hodnocení)

Vysvědčení o získání základního vzdělání ve střední škole a konzervatoři (slovní hodnocení)

3.14 Vysvědčení o získání základního vzdělání ve střední škole a konzervatoři (klasifikace i slovní hodnocení)

Vysvědčení o získání základního vzdělání ve střední škole a konzervatoři (klasifikace i slovní hodnocení)

3.15 Vysvědčení o získání základů vzdělání v základní škole speciální list A

Vysvědčení o získání základů vzdělání v základní škole speciální list A

3.16 Vysvědčení o získání základů vzdělání v základní škole speciální list B

Vysvědčení o získání základů vzdělání v základní škole speciální list B“.

6. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 3/2015 Sb.

Vzory tiskopisů podle § 2 odst. 2 písm. b)

Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

4.1 Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání)

4.2 Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem) - dvouleté obory

4.3 Výuční list - dvouleté obory

4.4 Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem) - tříleté obory

4.5 Výuční list - tříleté obory

4.1 Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání)

Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání)

4.2 Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem) - dvouleté obory

Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem) - dvouleté obory

4.3 Výuční list - dvouleté obory

Výuční list - dvouleté obory

4.4 Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem) - tříleté obory

Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem) - tříleté obory

4.5 Výuční list - tříleté obory

Výuční list - tříleté obory“.

7. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 3/2015 Sb.

Vzory tiskopisů podle § 2 odst. 2 písm. c)

Vysvědčení o maturitní zkoušce

5.1 Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - dva povinné předměty společné části

5.2 Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - tři povinné předměty společné části

5.3 Vysvědčení o maturitní zkoušce zahrnující praktickou zkoušku v konzervatoři

5.4 Vysvědčení o maturitní zkoušce ve vybraných výtvarných oborech

5.5 Vysvědčení o vykonání maturitní zkoušky v českém jazyce a v cizím jazyce v dvojjazyčných gymnáziích - dva povinné předměty společné části

5.6 Vysvědčení o maturitní zkoušce v českém jazyce a cizím jazyce v dvojjazyčných gymnáziích - tři povinné předměty společné části

5.7 Vysvědčení o vykonání maturitní zkoušky v českém jazyce a v cizím jazyce v dvojjazyčných gymnáziích - se souhlasem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o odlišném způsobu ukončování vzdělávání

5.8 Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - dva povinné předměty společné části - polské

5.9 Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - tři povinné předměty společné části - polské

5.1 Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - dva povinné předměty společné části

Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - dva povinné předměty společné části

5.2 Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - tři povinné předměty společné části

Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - tři povinné předměty společné části

5.3 Vysvědčení o maturitní zkoušce zahrnující praktickou zkoušku v konzervatoři

Vysvědčení o maturitní zkoušce zahrnující praktickou zkoušku v konzervatoři

5.4 Vysvědčení o maturitní zkoušce ve vybraných výtvarných oborech

Vysvědčení o maturitní zkoušce ve vybraných výtvarných oborech

5.5 Vysvědčení o maturitní zkoušce v českém jazyce a cizím jazyce v dvojjazyčných gymnáziích - dva povinné předměty společné části

Vysvědčení o maturitní zkoušce v českém jazyce a cizím jazyce v dvojjazyčných gymnáziích - dva povinné předměty společné části

5.6 Vysvědčení o maturitní zkoušce v českém jazyce a cizím jazyce v dvojjazyčných gymnáziích - tři povinné předměty společné části

Vysvědčení o maturitní zkoušce v českém jazyce a cizím jazyce v dvojjazyčných gymnáziích - tři povinné předměty společné části

5.7 Vysvědčení o maturitní zkoušce v českém jazyce a cizím jazyce v dvojjazyčných gymnáziích - se souhlasem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o odlišném způsobu ukončování vzdělávání

Vysvědčení o maturitní zkoušce v českém jazyce a cizím jazyce v dvojjazyčných gymnáziích - se souhlasem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o odlišném způsobu ukončování vzdělávání

5.8 Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - dva povinné předměty společné části - polské

Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - dva povinné předměty společné části - polské

5.9 Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - tři povinné předměty společné části - polské

Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - tři povinné předměty společné části - polské“.

8. V příloze č. 6 vzory tiskopisů „6.1 Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři - 4 str.“ a „6.2 Vysvědčení o absolutoriu druhého hlavního oboru“ zní:

6.1 Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři - 4 str.

Vysvědčeni o absolutoriu v konzervatoři

6.2 Vysvědčení o absolutoriu druhého hlavního obora v konzervatoři

Vysvědčeni o absolutoriu druhého hlavního obora v konzervatoři“.

9. V příloze č. 7 vzor tiskopisu „7.1 Vysvědčení o absolutoriu ve vyšší odborné škole“ zní:

7.1 Vysvědčení o absolutoriu ve vyšší odborné škole

Vysvědčení o absolutoriu ve vyšší odborné škole“.

10. V příloze č. 8 vzor tiskopisu „8.1 Vysvědčení o státní jazykové zkoušce“ zní:

8.1 Vysvědčení o státní jazykové zkoušce

Vysvědčení o státní jazykové zkoušce“.

11. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 3/2015 Sb.

9.1 Ročníkové vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení klasifikačními stupni

9.2 Ročníkové vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení širší slovní

9.3 Ročníkové vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení kombinované

9.4 Závěrečné vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení klasifikačními stupni

9.5 Závěrečné vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení širší slovní

9.6 Závěrečné vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení kombinované

9.1 Ročníkové vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení klasifikačními stupni

Ročníkové vysvědčeni základní umělecké školy - hodnocení klasifikačními stupni

9.2 Ročníkové vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení širší slovní

Ročníkové vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení širší slovní

9.3 Ročníkové vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení kombinované

Ročníkové vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení kombinované

9.4 Závěrečné vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení klasifikačními stupni

Závěrečné vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení klasifikačními stupni

9.5 Závěrečné vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení širší slovní

Závěrečné vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení širší slovní

9.6 Závěrečné vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení kombinované

Závěrečné vysvědčení základní umělecké školy - hodnocení kombinované“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Do 31. října 2020 lze používat tiskopisy podle vyhlášky č. 3/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru