Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 30/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Částka 16/2018
Platnost od 21.02.2018
Účinnost od 08.03.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

30

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. ledna 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 44c odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 273/2013 Sb.:


Čl. I

1. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

(2) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie týkající se návykových látek3).

3) Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2103 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV s cílem zahrnout do definice drogy nové psychoaktivní látky a zrušuje rozhodnutí Rady 2005/387/SVV.“.

2. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.

Seznam č. 4 psychotropních látek

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce / obecný názevDalší mezinárodní nechráněný název nebo další obecný názevChemický název podle IUPACPoznámka
AB-CHMINACAN-[(1S)-1-(aminokarbonyl)-2-methylpropyl]-1(cyklohexylmethyl)-1H-indazol-3-karboxamid
AB-FUBINACAN-(1-amino-3 -methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorbenzyl)-1H-indazol-3 -karboxamid
AB-PINACAN-[(1S)-1-(aminokarbonyl)-2-methylpropyl]-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid
4-Acetoxy-N-methyl-N-ethyltryptamin4-AcO-MET{3-[2-(ethylmethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl} acetát
o-Acetylpsilocin4-AcO-DMT{3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl}acetátPsilacetin
ADB-CHMINACAN-[1-(aminokarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-(cyklohexylmethyl)-1H-indazol-3-karboxamid
ADB-FUBINACAN-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-[(4-fluorfenyl)methyl]indazol-3-karboxamid
ADB-PINACAN-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H- indazol-3-karboxamid
AH-79213,4-dichlor-N-{[1-(dimethylamino)cyklohexyl]methyl}benzamid
AL-LAD(6aR,9R)-7-allyl-N,N-diethyl-6,6a,8,9-tetrahydro-47/-indol[4,3-fglchinolin-9-karboxamid6-allyl-6-nor-LSD
AM-2201[1-(5-fluorpenty 1)-1H/-indol-3 -yl] (naftalen-1-yl)methanon
AMB-FUBINACAFUB-AMBMethyl 2-({l-[(4-fluorfenyl)methyl]-1H-indazol-3-karbonyl}amino)-3-methylbutanoátMMB-FUBINACA
AMB-CHMICAMethyl (2JS)-2-{[1-(cyklohexylmethyl)indol-3-karbonyl]amino}-3-methylbutanoát
5-Aminopropylindol5-API5-(2-aminopropyl)indol
APICASDB-001, 2NE1N-(adamantan-1-yl)-1-pentyl- 1H-indol-3 -karboxamid
APINACAN-(adamantan-1-yl)-1-pentyl- 1H-indazol-3 -karboxamidAKB48
bk-PMA2-amino-1-(4-methoxy fenyl)propan-1-on
Methedronbk-PMMA1-(4-methoxy fenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
2-Brommethkathinon2-BMC(RS)-1-(2-bromfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
3 -Brommethkathinon3-BMC(RS)-1-(3-bromfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
4-Brommethkathinon4-BMC(RS)-1-(4-bromfenyl)-2-(methylamino)propan-1-onBrefedron
25B-NBOMe2-(4-brom-2,5-dimethoxyfenyl)-N-[(2-methoxyfenyl)methyl]ethanaminCimbi-36
25C-NBOMe2-(4-chlor-2,5-dimethoxyfenyl)-N-[(2-methoxyfenyl)methyl]ethanamin2C-C-NBOMe
25I-NBOH2-{[2-(4-jod-2,5-dimethoxyfenyl)ethylamino]methyl}fenol2C-I-NBOH; Cimbi-27
25I-NBOMe2-(4-jod-2,5-dimethoxyfenyl)-N-[(2-methoxyfenyl)methyl]ethanaminNBOMe-2C-I
Bromo-Dragonfly(2R)-1-(4-bromfuro[2,3-f] [1 ]benzofuran-8-yl)propan-2-amin
ButylonBk-MBDB2-(methylamino)-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]butan-1-onB1
2-Chloramfetamin2-CA1-(2-chlorfenyl)propan-2-amin
3 -Chloramfetamin3-CA1-(3-chlorfenyl)propan-2-amin
4-Chloramfetamin4-CA1-(4-chlorfenyl)propan-2-aminPCA
2-Chlorethkathinon2-CEC1-(2-chlorfenyl)-2-(ethylamino)propan-1-on
3 -Chlorethkathinon3-CEC1-(3-chlorfenyl)-2-(ethylamino)propan-1-on
4-Chlorethkathinon4-CEC1-(4-chlorfenyl)-2-(ethylamino)propan-1-on
4-Chlorisobutyrí entanyl4-Cl-iBFN-(4-chlorfenyl)-2-methyl-N-[1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl]propanamid
2C-E2-(4-ethyl-2,5-dimethoxyfenyl)ethan-1-amin
2-Chlormethamfetamin2-CMA1-(2-chlorfenyl)-N-methylpropan-2-amin
3-Chlormethamfetamin3-CMA1-(3-chlorfenyl)-N-methylpropan-2-amin
4-Chlormethamfetamin4-CMA1-(4-chlorfenyl)-N-methylpropan-2-aminp-CMA
2-Chlormethkathinon2-CMC1-(2-chlorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
3 -Chlormethkathinon3-CMC1-(3-chlorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
4-Chlormethkathinon4-CMC1-(4-chlorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-onClefedron
2-Chlorpentedron2-CPD1-(2-chlorfenyl)-2-(methylamino)pentan-1-on
3-Chlorpentedron3-CPD1-(3-chlorfenyl)-2-(methylamino)pentan-1-on
4-Chlorpentedron4-CPD1-(4-chlorfenyl)-2-(methylamino)pentan-1-on
4-Chlor-α-pyrro lidinovalerofenon4-Cl-α-PVP1-(4-chlorfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on
CUMYL-4CN-BINAC ASGT-781-(4-ky anobutyl)-JV-(1-methyl-1-fenylethyl)indazol-3-karboxamid
CyklopentylfentanylCyclopentyl-F; CP-FN-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)-4-piperidyl]cyklopentankarboxamid
Dimethoxyethylthiofenethylamin2C-T-2[4-(ethylsulfanyl)-2,5-dimethoxyfenethyl]amin
Dimethoxypropylthiofenethylamin2C-T-7[4-(propylsulfanyl)-2,5-dimethoxyfenethyl]amin
CP-47,4972-[(1R,3S)-3-hydroxycyklohexyl]-5-(2-methyloktan-2-yl)fenol
CRA-13(naftalen-1-yl)[4-(pentyloxy)naftalen-1-yljmethanonCB-13
DBZP1,4-dibenzylpiperazin
Deschlorketamin2-(methylamino)-2-fenyl-cyklohexanon
Despropionyl-2-fluor fentanylN-(2-fluorfenyl)-1-(2-fenylethyl)piperidin-4-amin
Despropionyl-4-fluor fentanylN-(4-fluorfenyl)-1-(2-fenylethyl)piperidin-4-amin
DibutylonBk-DMBDB1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(dimethylamino)-1-butanonMethylbutylon
Diclazepam2-chlorodiazepam7-chlor-5-(2-chlorfenyl)-1-methyl-1,3 -dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-onRo 5-3448
DiethyltryptaminDETN,N-diethyl-N-[2-(indol-3-yl)ethyl]amin
5-Dihydrobenzofuranpyrovaleron5-DBFPV; MBPV1-(2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on
DimethoxyamfetaminDMA(2R,S)-1-(2,5-dimethoxyfenyl)propan-2-amin
p-Methyl-4-methylaminorex4,4'-DMAR4-methyl-5-(4-methylfenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-aminp4-DMAR
DimethylheptyltetrahydrokanabinolDMHP3-(1,2-dimethylheptyl)-6,6,9-trimethyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol
2,3-Dimethylmetkathinon2,3-DMMC1-(2,3-dimethylfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
2,4-Dimethylmetkathinon2,4-DMMC1-(2,4-dimethylfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
3,4-Dimethylmetkathinon3,4-DMMC1-(3,4-dimethylfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
DimethyltriptaminDMTN-[2-(indol-3-yl)ethyl]-N,N-dimethylamin
BrolamfetaminDOB(2R,S)-1-(4-brom-2,5-dimethoxyfenyl)propan-2-amin
2,5-Dimethoxy-4-chloramfetaminDOC1-(4-chlor-2,5-dimethoxyfenyl)propan-2-amin
DimethoxyethylamfetaminDOET(2R,S)-1-(4-ethyl-2,5-dimethoxyfenyl)propan-2-amin
DimethoxymetamfetaminSTP, DOM(2R,S)-1-(2,5-dimethoxy-4-methylfenyl)propan-2-amin
2,5-Dimethoxy-4-j odamfetaminDOI1-(4-jod-2,5-dimethoxyfenyl)propan-2-amin
5-EAPB1-(1-benzofuran-5-yl)-N-ethylpropan-2-amin
6-EAPB1-(1-benzofuran-6-yl)-N-ethylpropan-2-amin
MethkathinonEfedron(2RS)-1-fenyl-2-(methylamino)propan-1-on
EphylonMDEVP; bk-EBDP1-(benzo[d][l,3]dioxol-5-yl)-2-(ethylamino)pentan-1-onN-ethyl-pentylon j
ETH-LAD(6aR,9R)-N,N-diethyl-7-ethyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindol-[4,3-fg]chinolin-9-karboxamíd
EtizolamAHR3219; Depas4-(2-chlorfenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2-f] [1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]diazepin
Ethylfenidát(RS)-ethyl-2-fenyl-2-piperidin-2-ylacetát
2-Ethylmethkathinon2-EMC(RS)-2-methylamino-1-(2-ethylfenyl)propan-1-on
3-Ethylmethkathinon3-EMC(RS)-2-methy lamino-1-(3 -ethylfenyl)propan-1-on
4-Ethylmethkathinon4-EMC(RS)-2-methylamino-1-(4-ethylfenyl)propan-1-on
Etryptamin3-(2-aminobutyl)indol
2-Fluoramfetamin2-FA1-(2-fluorfenyl)propan-2-amin
3-Fluoramfetamin3-FA1-(3-fluorfenyl)propan-2-amin
4-Fluoramfetamin4-FA1-(4-fluorfenyl)propan-2-amin
5F-ADBICAN-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-karboxamid
5F-AKB48N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluorpentyl)-1H-indazol-3-karboxamid
5F-AMB-PINACA5F-AMBMethyl-2-({[1-(5-fluorpentyl)-1H-indazol-3-yl]karbonyl}amino)-3-methylbutanoát5F-AMP
Fentanyl butanamid analogButyrfentanylN-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl]-butanamid
3F-Fenmetrazin3-FPM; PAL-5932-(3-fluorofenyl)-3-methylmorfolin
4F-Fenmetrazin4-FPM2-(4-fluorofenyl)-3-methylmorfolin
4-Fluor-butyrfentanyl4F-BFN-(4-fluorofenyl)-N-[(1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl)]butanamid
2-Fluorethkathinon2-FEC1-(2-fluorfenyl)-2-(ethylamino)propan-1-on
3-Fluorethkathinon3-FEC1-(3-fluorfenyl)-2-(ethylamino)propan-1-on
4-Fluorethkathinon4-FEC1-(4-fluorfenyl)-2-(ethylamino)propan-1-on
2-FluorfentanylOrtofluorfentanylN-(2-fluorfenyl)-N-[1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl]propanamid2-FF, o-FF
3-FluorfentanylMetafluorfentanylN-(3-fluorfenyl)-N-[1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl]propanamid3-FF, m-FF
4-Fluorisobutyrfentanyl4F-iBFN-(4-fluorfenyl)-2-methyl-N-[1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl]propanamid
2-Fluormethamfetamin2-FMA(RS)-1-(2-fluorfenyl)-N-methylpropan-2-amin
3-F luormethamfetamin3-FMA(RS)-1-(3-fluorfenyl)-N-methylpropan-2-amin
4-Fluormethamfetamin4-FMA(RS)-1-(4-fluorfenyl)-N-methylpropan-2-amin
2-Fluormethkathinon2-FMC1-(2-fluorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
3-Fluormethkathinon3-FMC1-(3-fluorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
4-Fluormethkathinon4-FMC1-(4-fluorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-onFlefedron
4-Fluormethylfenidát4F-MPH; 4-FMPHMethyl-2-(4-fluorfenyl)-2-(2-piperidyl)acetát4F-TMP
5F-PB-22; 5F-QUPIC8-chinolinyl ester kyseliny 1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-karboxylové
5F-MDMB-PINACA5F-ADBmethyl (S)-2-({[1-(5-fluorpentyl)-1H-indazol-3-yl]karbonyl}amino)-3,3-dimethylbutanoát
5FUR-144[1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetramethylcyklopropyl)methanonXLR-11
FuranylfentanylFU-FN-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]-furan-2-karboxamid2-furanoylfentanyl
4-Hydroxy-N-methyl-N-ethyl tryptamin4-HO-MET3-{2-[ethyl(methyl)amino]ethyl}-1H-indol-4-olMetocin; Methylcybin
4-Hydroxy-N-methyl-N-isopropyl tryptamin4-HO-MiPT3-{2-[methyl(propan-2-yl)amino]ethyl}-1H-indol-4-olMiprocin
Hydroxytenamfetamin(2RS)-N-hydroxy-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-2-amin
(iso)Butyryl-F-fentanyl N-benzyl analogN-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-(4-fluorfenyl)butanamid
Joddimethoxyfenethylamin2C-I(4-jod-2,5-dimethoxyfenylethyl)amin
JWH-018(naftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon
JWH-073(1-butyl-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)methanon
JWH-081(4-methoxynaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon
JWH-122(4-methylnaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon
JWH-200[1-(2-morfolinoethyl)- 1H-indol-3-yl](naftalen-1-yl)methanon
JWH-210(4-et hylnaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon
JWH-2502-(2-methoxyfenyl)-1-(1-pentyl- 1H-indol-3-yl)ethan-1-on
JWH-398(4-cl ilornaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon
Kathinon(2S)-2-amino-1-fenylpropan-1-on
(+)-LysergidLSD, LSD-25(+)-8β-(3,3-dimethylureido)-6-methyl-9,10-didehydroergolin
1p-LSD, 1P-LADdiethylamid kyseliny 1-propionyl lysergové; (6aR,9R)-N,N-diethyl-7-methyl-4-propanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindol[4,3-fg]chinolin-9-karboxamid
5-MeO-MiPTN-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N-methylpropan-2-amin; 5-methoxy-N-methyl-N-iso-propyl tryptamin
MethoxfenidinMXP1-[1-(2-methoxy fenyl)-2-fenylethyl]piperidin2-MeO-difemdin
MethoxyacetylfentanylMethoxy-AcF2-methoxy-N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]acetamid
2-Methylamfetamin2-MA(2RS)-1-(2-methylfenyl)propan-2-amin
3 -Methyl amfetamin3-MA(2RS)-1-(3 -methylfenyl)propan-2-amin
4-Methylamfetamin4-MA(2RS)-1-(4-methylfenyl)propan-2-amin
2-MAPB1-(benzofuran-2-yl)-N-methylpropan-2-amin
3-MAPB1-(benzofuran-3-yl)-N-methylpropan-2-amin
4-MAPB1-(benzofuran-4-yl)-N-methylpropan-2-amin
5-MAPB1-(benzofuran-5-yl)-N-methylpropan-2-amin
6-MAPB1-(benzofuran-6-yl)-N-methylpropan-2-amin
7-MAPB1-(benzofuran-7-yl)-N-methylpropan-2-amin
MBZP1-benzyl-4-methylpiperazin
2-Methyl-N,N-dimethylkathinon2-MDMC1-(2-methylfenyl)-2-(dimethylamino)propan-1-on
3 -Methyl-N,N-dimethylkathinon3-MDMC1-(3-methylfenyl)-2-(dimethylamino)propan-1-on
4-Methyl-N,N-dimethylkathinon4-MDMC1-(4-methylfenyl)-2-(dimethylamino)propan-1-on
m-ChlorfenylpiperazinmCPP1-(3-chlorfenyl)piperazin
TenamfetaminMDA(2R,S)-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-2-amin
MDAI5,6-(methylendioxy)indan-2-amin
EthyltenamfetaminMDE, MDEA(2RS)-N-ethyl-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-2-amin
Ethyl onbk-MDEA2-ethylamino-1-(3,4-methylendioxy fenyl)propan-1-on
Methy ltenamfetí iminMDMA(2RS)-N-methyl-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-2-amin
MDMB-CHMICAN-[[1-(cyklohexylmethyl)-1H-indol-3-yl]karbonyl]-3-methyl-valin, methyl ester
MDMB-FUBINACA2-[[1-[(4-fluorfenyl)methyl]indazol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoát
MDPHP; 3,4-MDPHP1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on
2,3-Methylendioxymethkathinon2,3-MDMC1-(1,3-benzodioxol-4-yl)-2-(methylamino)propan-1-on
3,4-Methy 1 endi oxy pyro val eronMDPVl-[3,4-(methylendioxy)fenyl]-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-onMDPK
2-Methylethkathinon2-MEC2-(ethylamino)-1-(2-methylfenyl)propan-1-on
3 -Methyl ethkathinon3-MEC2-(ethylamino)-1-(3 -methylfenyl)propan-1-on
4-Methylethkathinon4-MEC2-(ethylamino)-1-(4-methylfenyl)propan-1-on
4-MethylmetkathinonMefedron2-(methylamino)-1-(4-methylfenyl)propan-1-on
5-MeO-AMT5 -methoxy-α-methyltryptamin
4-Methoxybutyr fentanyl4-MeO-BFN-(4-methoxyfenyl)-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl] butanamid
5-MeO-DALTN-[2-(5-methoxy- 1H-indol-3-yl)ethyl]-N-(prop-2-en-1-yl)prop-2-en-1-amin
3 -Methoxy fencyklidin3-MeO-PCP1-[1-(3-methoxyfenyl)cyklohexyl]piperidin
Meskalin3,4,5-trimethoxyfenethylamin
MethoxetaminMXE2-(ethylamino)-2-(3-methoxyfenyl)cyklohexanon
Methylaminorex(±)-5-fenyl-4-methyl-4,5-dihydrooxazol-2-amin
α-Methylfentanyl butanamid analogBF; B-F2-methyl-N-fenyl-N-[1-(1-fenylpropan-2-yl)piperidin-4-yl]propanamid
2-Methyl-N-ethylnorpentedron2-MEAP2-(ethylamino)-1-(2-methylfenyl)-pentan-1-on
3 -Methyl-N-ethylnorpentedron3-MEAP2-(ethylamino)-1-(3-methylfenyl)-pentan-1-on
4-Methyl-N-ethylnorpentedron4-MEAP2-(ethylamino)-1-(4-methylfenyl)-pentan-1-on
MethylonBk-MDMA2-(methylamino)-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-1-on
2-Methylmetamfetamin2-MMA1-(2-methylfenyl)-N-methylpropan-2-amin
3 -Methylmetamfetamin3-MM A1-(3-methylfenyl)-N-methylpropan-2-amin
4-Methylmetamfetamin4-MMA1-(4-methylfenyl)-N-methylpropan-2-amin
2-Methylmetkathinon2-MMC2-(methylamino)-1-(2-methylfenyl)propan-1-on
3 -Methylmetkathinon3-MMC2-(methylamino)-1-(3 -methylfenyl)propan-1-on
MethoxytenamfetaminMMDA(2RS)-1-[5-methoxy-3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-2-amin
4-MPD1-(4-methylfenyl)-2-methylamino-pentan-1-on
MethylthienylpropaminMPAN-methyl-1-(thiofen-2-yl)propan-2-amin
MT-451-cyklohexyl-4-(1,2-difenylethyl)piperazin
2-Methylthioamfetamin2-MTA(2RS)-1-[2-(methylsulfanyl)fenyl]propan-2-amin
3-Methylthioamfetamin3-MTA(2RS)-1-[3-(methylsulfanyl)fenyl]propan-2-amin
4-Methylthioamfetamin4-MTA(2RS)-1-[4-(methylsulfanyl)fenyl]propan-2-arnin
Mexedron4-MMC-oMe; MEX(3 -methoxy-2-(methylamino)-1-(p-tolyl)propan-1-on
NaftylpyrovaleronNafyron1-(naftalen-2-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on0-2482
N-methyl-2-aminoindanN-methyl-2AI2,3-dihydro-N-methyl-1H-inden-2-aminNM-2AI
NM-2201,CBL-2201naftalen-1-yl-1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-karboxylát
OCfentanylA-3217N-(2-fluorfenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]acetamid
o-DesmethyltramadolODT3-{-2-[(dimethylamino)methyl]-1-hydroxycyklohexyl}fenol
Parahexyl3-hexyl-6,6,9-trimethyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol
EticyklidinPCEN-ethyl-1-fenylcyklohexylamin
Pentedronpentedronl-fenyl-2-(methylamino)pentan-1-on
/?-FluorfenylpiperazinpFPP1-(4-fluorfenyl)piperazin
MethoxyamfetaminPMA(2RS)-1-(4-methoxyfenyl)propan-2-amin
MethoxymetamfetaminPMMA1-(4-methoxyfenyl)-N-methylpropan-2-amin
Psilocybin3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl-dihydrogenfosfát
PsilocinPsilotsin3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-ol
PV8, a-PHPP1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-1-heptan-1-on
PV9, a-POP1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-1-oktan-1-on
α-PVP1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-1-pentan-1-on
α-PVT2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(thiofen-2-yl)pentan-1-on
α-Pyrrolidinohexanofenonα-PHP1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-1-hexan-1-on
α-Pyrrolidinoisohexanofenonα-PiHP1-fenyl-4-methyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-1-pentan-1-on
RolicyklidinPHP, PCPY1-(1-fenylcyklohexyl)pyrrolidin
Salvinorin ASalvinorin Amethy1-(2RS,4aR,6aR,7R,9RS, 10aRS, 10bR)-9-acetoxy-2-(furan-3-yl)-6a,10b-dimethyl-4,10-dioxododekahydro-1H-benzo[ƒ]isochromen-7-karboxylát
TenocyklidinTCP1-[1-(2-thienyl)cyklohexyl]piperidin
1-(3-Trifluormethylfenyl)piperazinTFMPP1-[3-(trifluormethyl)fenyl]piperazin
TetrahydrofuranfentanylTHF-FN-(1-fenylethylpiperidin-4-yl)-ALfenyltetrahydrofuran-2-karboxamid
TetrahydrokanabinolTHC6a(10a)-, ∆6a(7)-, ∆7-, ∆8-, ∆10-,∆9(11)-tetrahydrokanabinoly a jejich stereoizomery
TrimethoxyamfetaminTMA(2RS)-1-(3,4,5-trimethoxyfenyl)propan-2-amin
Trimethoxyamfetamin-2TMA-2(2RS)-1-(2,4,5-trimethoxyfenyl)propan-2-amin
2,4,6-TrimethoxyamfetaminTMA-61-(2,4,6-trimethoxyfenyl)propan-2-amin
UR-144(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-(2,2,3,3-tetramethylcyklopropyl)methanonTMCP-018
U-477003,4-dichlor-N-[2-(dimethylamino)cyklohexyl]-N-methylbenzamid
U-499003,4-dichlor-N-[2-(diethylamino)cyklohexyl]-N-methylbenzamid
U-51,7542-(3,4-dichlorfenyl)-N-[2-(dimethylamino)cyklohexyl]-N-methylacetamid
ValerylfentanylTCE, VFN-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)-4-piperidyl]pentanamid; fentanyl pentanamid analog
W-154-chlor-N-(1-fenethylpiperidin-2-yliden)benzensulfonamid
W-184-chlor-N-(1-[2-(4-nitrofenyl)ethyl]-piperidin-2-yliden)benzensulfonamid

Včetně stereoizomerů psychotropních látek, až na výslovné výjimky, uvedených v tomto seznamu ve všech případech, kdy tyto stereoizomery mohou existovat pod zvláštního chemického označení a solí psychotropních látek uvedených v tomto seznamu ve všech případech, kdy mohou existovat.“.

Čl. II

Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.


Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.

Přesunout nahoru