Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 299/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 149/2018
Platnost od 20.12.2018
Účinnost od 01.01.2019
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

299

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2018,

kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 7 odst. 6 písm. a) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby):


Čl. I

Vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/2013 Sb., vyhlášky č. 368/2015 Sb. a vyhlášky č. 334/2017 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Prováděcí směrnice Komise (EU) 2018/1027 ze dne 19. července 2018, kterou se mění směrnice Rady 66/402/EHS, pokud jde o izolační vzdálenosti pro Sorghum.“.

2. V příloze č. 1, části III, oddílu 2 pododdíl 3 zní:

„Pododdíl 3

Tabulka 3.2b

DruhKategorieNejmenší vzdálenost od cizího prášícího zdroje stejného nebo příbuzného druhu v metrech
kukuřicevšechny kategorie a generace200
čirok, čirok súdánská tráva,
čirok x čirok súdánská tráva
SE, E400
C200

Minimální vzdálenosti uvedené v tabulce 3.2b nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.

V oblastech, v nichž výskyt čiroku halepského [(Sorghum halepense (L.)] nebo čiroku súdánská tráva [Sorghum sudanense (Piper) Stapf] představuje zvláštní problém z důvodu cizosprášení, se použijí následující ustanovení:

a) množitelské porosty určené k produkci základního osiva čiroku (Sorghum bicolor) nebo jeho hybridů musí být ve vzdálenosti nejméně 800 m od veškerého zdroje takového kontaminujícího pylu (čiroku halepského nebo čiroku súdánská tráva);

b) množitelské porosty určené k produkci certifikovaného osiva čiroku (Sorghum bicolor) nebo jeho hybridů musí být ve vzdálenosti nejméně 400 m od veškerého zdroje takového kontaminujícího pylu (čiroku halepského nebo čiroku súdánská tráva).“.

Vysvětlivky č. 14 a 15 se zrušují.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.

Přesunout nahoru