Objednat předplatné

Odkaz na zákon č. 286/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-286
Čísloč. 286/2018 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-286">
Zákon č. 286/2018 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 286/2018 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-286]Zákon č. 286/2018 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Zákon č. 286/2018 Sb.Odkaz v Texy

"Zákon č. 286/2018 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-286]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 286/2018 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-286 Zákon č. 286/2018 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 286/2018 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Zákon č. 286/2018 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 18. 11. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-286


Zpět na předpis