Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 277/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

Částka 139/2018
Platnost od 07.12.2018
Účinnost od 01.01.2019
Předpis má dělenou účinnost.
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

277

VYHLÁŠKA

ze dne 3. prosince 2018,

kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb., k provedení § 38b odst. 4 a § 75 odst. 5 a 6 veterinárního zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, se mění takto:

1. § 2 včetně nadpisu zní:

㤠2

Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů

Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů (dále jen „vývozní paušální částka“) je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce a stanoví se na jednoho inspektora za každou započatou hodinu výkonu veterinární kontroly.“.

2. V § 5 se za text „2018 a 2019“ vkládají slova „(dále jen „dovozní paušální částka“)“ a slova „této vyhlášky“ se nahrazují slovy „č. 2 k této vyhlášce“.

3. Vkládá se příloha č. 1, která zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 389/2017 Sb.

VÝŠE VÝVOZNÍ PAUŠÁLNÍ ČÁSTKY

Živá zvířata

Vývozní komoditaVývozní paušální částka
Kopytníci500 Kč/ZHI*)
Zvířata určená pro zoologické zahrady a zvířata chovaná v zařízeních schválených podle § 55 vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí500 Kč/ZHI*)
Drůbež, běžci a jednodenní kuřata100 Kč/ZHI*)
Sperma, vaječné buňky, embrya, násadová vejce, oplodněné jikry a plemenivo včel100 Kč/ZHI*)
Ostatní100 Kč/ZHI*)

Živočišné produkty

Vývozní komoditaVývozní paušální částka
Mléko a mléčné výrobky500 Kč/ZHI*)
Maso a masné výrobky500 Kč/ZHI*)
Ostatní živočišné produkty100 Kč/ZHI*)
Krmiva100 Kč/ZHI*)
Vedlejší živočišné produkty100 Kč/ZHI*)

*) ZHI - započatá hodina výkonu veterinární kontroly zásilky jednoho inspektora podílejícího se na kontrole.“.

Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 2.

4. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 389/2017 Sb.

VÝŠE DOVOZNÍ PAUŠÁLNÍ ČÁSTKY

Živočišné produkty

Vstupující komoditaParametry zásilkyDovozní paušální částka
Produkty živočišného původu a vedlejší produkty živočišného původudo 6 tun včetně1800 Kč / zásilka
do 46 tun včetně1800 Kč a za každou započatou tunu
nad 6 tun 250 Kč
nad 46 tun20000 Kč / zásilka

Živá zvířata

Vstupující komoditaParametry zásilkyDovozní paušální částka
Živá zvířata
živé ryby
do 40000 kusů1200 Kč / zásilka
nad 40000 kusů1800 Kč / zásilka
Živá zvířata
a) plazi
b) obojživelníci
c) bezobratlí
do 1000 kusů1200 Kč / zásilka
nad 1000 kusů1800 Kč / zásilka
Živá zvířata
a) psi
b) kočky
c) fretky
500 Kč / kus
Max. 1800 Kč / zásilka
Živá zvířata
a) drůbež
b) násadová vejce
c) rybí jikry
d) drobná pernatá zvěř
e) králíci
f) drobná srstnatá zvěř
1800 Kč / zásilka
Živá zvířata
a) ptáci
b) hlodavci
c) hmyzožravci
d) malí savci
e) letouni
f) zvířata určená pro zoologické zahrady
g) kožešinová zvířata
1400 Kč / zásilka

A. Tranzit produktů a živých zvířat

Vstupující komoditaDovozní paušální částka
bez rozlišení1800 Kč / zásilka
+ 600 Kč / ZČHI*)

*) ZČHI - započatá čtvrthodina jednoho inspektora podílejícího se na kontrole.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.

Přesunout nahoru