Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 272/2018 Sb.Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Částka 137/2018
Platnost od 07.12.2018
Účinnost od 01.01.2019
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

272

VYHLÁŠKA

ze dne 30. listopadu 2018

o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 173/1989 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 71/2006 Sb., podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., a podle § 90 odst. 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:


Čl. I

Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 21. prosince 1987 č. j. 17.094/87-VI/2 o vyhlášení ochrany některých státních přírodních rezervací a chráněných nalezišť se mění takto:

1. V § 1 se položky 26. „pro rezervaci „Novodomské rašeliniště“ a její ochranné pásmo v příloze XXVI“, 39. „pro rezervaci „Soos“ v příloze XXXIX“ a 49. „pro rezervaci „Velký Špičák“ v příloze XLIX“ zrušují.

2. Přílohy XXVI, XXXIX a XLIX se zrušují.

Čl. II

Výnos Ministerstva školství a kultury ze dne 8. července 1960 č. j. 26.708/60-V/2 o zřízení státních přírodních rezervací „Sítovka“, katastrální území Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové; „Černá stráň“, katastrální území Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové; „U císařské studánky“, katastrální území Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové a „Častovec“, katastrální území Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové, kraj Východočeský se mění takto:

1. V názvu výnosu se slova „ „Sítovka“, katastrální území Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové;“ zrušují.

2. V úvodní větě výnosu se slovo „Sítovka,“ zrušuje.

3. Věta „Rezervace „Sítovka“ se rozprostírá v kat. území Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové, na parcele č. 942/20 část, v obvodu lesního závodu v Hořicích, v polesí Nový Hradec Králové, oddělení 104 a o celkové výměře 8,14 ha.“ se zrušuje.


Čl. III

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška Okresního národního výboru v Chebu ze dne 28. dubna 1961, kterou byl vyhlášen chráněný přírodní výtvor „Železná hůrka“.

2. Vyhláška Okresního národního výboru v Kolíně ze dne 17. prosince 1987, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor „V jezírkách“.


Čl. IV

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Ministr:

Mgr. Brabec v. r.

Přesunout nahoru