Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 269/2018 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Částka 137/2018
Platnost od 07.12.2018
Účinnost od 01.01.2019
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

269

VYHLÁŠKA

ze dne 30. listopadu 2018

o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:


§ 1

Vyhlášení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka V Jezírkách (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, určený k ochraně

a) travinných ekosystémů luk a pastvin,

b) mokřadních a vodních ekosystémů slatinných a přechodových rašelinišť a vegetace parožnatek,

c) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin prstnatce pleťového (Dactylorhiza incarnata), vstavače bahenního (Orchis palustris) a žluťuchy žluté (Thalictrum flavum), včetně jejich populací,

d) biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů blatnice skvrnité (Pelobates fuscus) a kuňky ohnivé (Bombina bombina), včetně jejich populací.

(3) Národní přírodní památka se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálním území Velim. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

Na celém území národní přírodní památky lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody

a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),

b) povolovat nebo provádět stavby, povolovat nebo provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením anebo umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení,

c) povolovat nebo provádět změny vodního režimu pozemků,

d) provádět zemní práce,

e) ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesním pozemku,

f) hnojit pozemky nebo používat chemické látky anebo chemické směsi na pozemcích,

g) zřizovat rybářská zařízení,

h) vysazovat nebo lovit ryby,

i) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,

j) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení,

k) vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy, nebo

l) vjíždět vozidly; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních složek integrovaného záchranného systému3) a ozbrojených sil České republiky při plnění jejich úkolů, vozidel dalších orgánů veřejné moci při výkonu jejich působnosti v oblasti veřejné správy, vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na pozemcích a péče o ně a vozidel potřebných pro zajištění veterinární péče.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Ministr:

Mgr. Brabec v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 269/2018 Sb.

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky V Jezírkách

Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní památky V Jezírkách

číslo bodusouřadnice - Y [m]souřadnice - X [m]pořadí bodu v obrazci
752177-504-849693962,301049921,441
752177-504-974693951,141049925,762
1011-340693915,531049944,313
752177-504-1319693911,161049946,594
752177-504-1441693889,601049960,325
752177-504-1557693872,541049971,196
752177-504-1679693853,321049983,437
1011-807693840,931049994,398
752177-504-1798693835,011049999,639
1032-1407693828,161049999,8910
1011-915693827,731049999,9111
752177-504-1917693814,581050000,4112
1011-1077693808,051050000,6613
1032-1541693803,231050000,8414
1011-1205693794,331050001,1815
752177-504-2088693789,551050001,3616
752177-504-2268693764,511050004,6217
752177-504-2425693743,311050011,1318
752177-504-2546693720,641050018,0919
752177-504-2822693667,571050026,0420
1011-2568693626,021050032,2621
752177-504-2971693620,851050033,0322
1032-2683693618,091050040,6223
1032-2669693620,061050070,3024
1032-2619693625,451050092,7225
1032-2421693661,491050107,2726
1032-2192693699,741050107,6727
1032-1966693744,861050088,4828
1032-1753693775,311050075,5329
1032-1647693788,571050064,8330
1032-1602693793,941050060,4931
1032-1503693808,951050057,0732
1032-1445693819,051050054,7733
1032-1326693842,151050049,5134
1032-1274693852,351050048,2335
684-59693893,141050044,1336
684-60693943,621050041,2237
1032-922693940,911050033,2838
1032-842693960,811050038,0939
1032-768693975,151050016,1940
1032-693693989,721050001,1441
1032-553694010,801049973,3142
1032-591694006,521049962,7043
1032-610694003,471049955,6044
1032-751693977,731049926,3245

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 269/2018 Sb.

Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky V Jezírkách a jejího ochranného pásma

Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky V Jezírkách a jejího ochranného pásma

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

3) § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru