Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 265/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 135/2018
Platnost od 29.11.2018
Účinnost od 01.01.2019 (za 19 dní)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

265

VYHLÁŠKA

ze dne 22. listopadu 2018,

kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování):


Čl. I

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb., vyhlášky č. 390/2007 Sb., vyhlášky č. 194/2008 Sb., vyhlášky č. 15/2009 Sb., vyhlášky č. 484/2009 Sb., vyhlášky č. 384/2010 Sb., vyhlášky č. 441/2011 Sb., vyhlášky č. 456/2012 Sb., vyhlášky č. 401/2013 Sb., vyhlášky č. 346/2014 Sb., vyhlášky č. 389/2015 Sb., vyhlášky č. 411/2016 Sb. a vyhlášky č. 409/2017 Sb., se mění takto:

1. V části „Jihočeský kraj“, písm. d) se za slovo „Dešná,“ vkládá slovo „Písečné,“.

2. V části „Jihočeský kraj“, písm. m) se za slovo „Olešnice,“ vkládá slovo „Petříkov,“.

3. V části „Jihočeský kraj“, písm. q) se slovo „Pivkovice,“ zrušuje.

4. V části „Karlovarský kraj“, písm. c) se za slovo „Jenišov,“ vkládá slovo „Kolová,“.

5. V části „Liberecký kraj“, písm. a) se za slovo „Okna,“ vkládá slovo „Ralsko,“.

6. V části „Moravskoslezský kraj“, písm. n) se za slovo „Rusín,“ vkládají slova „Slezské Pavlovice,“.

7. V části „Moravskoslezský kraj“, písm. u) se slova „Třinec, Vendryně, Vělopolí“ nahrazují slovy „Vendryně, Vělopolí, Magistrát města Třinec“.

8. V části „Olomoucký kraj“, písm. i) se za slova „Brodek u Přerova,“ vkládá slovo „Citov,“ a za slovo „Lazníky,“ se vkládá slovo „Líšná,“.

9. V části „Olomoucký kraj“, písm. j) se za slovo „Lužice,“ vkládají slova „Město Libavá,“.

10. V části „Pardubický kraj“, písm. d) se za slovo „Leštinka,“ vkládá slovo „Liboměřice,“.

11. V části „Pardubický kraj“, písm. k) se za slovo „Valy,“ vkládá slovo „Vápno,“.

12. V části „Středočeský kraj“, písm. a) se za slovo „Struhařov,“ vkládá slovo „Teplýšovice,“.

13. V části „Středočeský kraj“, písm. o) se za slovo „Žerčice,“ vkládá slovo „Židněves,“.

14. V části „Středočeský kraj“, písm. q) se za slovo „Libiš,“ vkládá slovo „Nedomice,“.

15. V části „Středočeský kraj“, písm. x) se za slovo „Hospozín,“ vkládá slovo „Jarpice,“ a za slovo „Klobuky,“ se vkládá slovo „Královice,“.

16. V části „Ústecký kraj“, písm. k) se za slovo „Záluží,“ vkládají slova „Žabovřesky nad Ohří,“.

17. V části „Kraj Vysočina“ se na konci textu písmene l) doplňuje slovo „ , Urbanov“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Ministr:

Hamáček v. r.

Přesunout nahoru