Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 255/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

Částka 129/2018
Platnost od 09.11.2018
Účinnost od 12.11.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

255

VYHLÁŠKA

ze dne 7. listopadu 2018,

kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí stanoví podle § 182 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 379/2007 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění vyhlášky č. 270/2011 Sb., vyhlášky č. 46/2013 Sb., vyhlášky č. 20/2014 Sb. a vyhlášky č. 198/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova „právní předpis Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „předpis Evropské unie1) a v něm obsažený seznam2)“.

Poznámky pod čarou č. 1 a 2 znějí:

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex), v platném znění.

2) Čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009.“.

2. V § 2 odst. 2 se slova „právního předpisu Evropských společenství2)“ nahrazují slovy „předpisu Evropské unie3)“.

Poznámka pod čarou č. 3 zní:

3) Čl. 3 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009.“.

3. Příloha zní:

„Příloha k vyhlášce č. 428/2010 Sb.

Seznam států, jejichž státní občané nebo cizinci, kteří jsou držiteli cestovních dokladů vydaných těmito státy, mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza

1. Čadská republika,

2. Egyptská arabská republika,

3. Indická republika,

4. Jemenská republika,

5. Jihosúdánská republika,

6. Kubánská republika,

7. Kyrgyzská republika,

8. Libanonská republika,

9. Libyjská arabská lidová socialistická džamáhírie,

10. Maliská republika,

11. Mauritánská islámská republika,

12. Nigerská republika,

13. Stát Palestina,

14. Súdánská republika,

15. Syrská arabská republika,

16. Turecká republika,

17. Turkmenistán.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 12. listopadu 2018.


Ministr:

Hamáček v. r.

Přesunout nahoru