Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 239/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění pozdějších předpisů

Částka 120/2018
Platnost od 25.10.2018
Účinnost od 01.11.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

239

VYHLÁŠKA

ze dne 18. října 2018,

kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo obrany stanoví podle § 133 odst. 2 a § 143 odst. 12 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 272/2009 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění vyhlášky č. 458/2002 Sb., vyhlášky č. 335/2008 Sb., vyhlášky č. 367/2008 Sb. a vyhlášky č. 351/2014 Sb., se mění takto:

1. § 2 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

㤠2

Služba zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti

Službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti se rozumí služba vojáka zařazeného na služebním místě

a) řídícího letového provozu,

b) výkonného výsadkáře,

c) pyrotechnika,

d) pomocníka pyrotechnika, který vykonává nebezpečné práce,

e) potápěče, který vykonává speciální práce pod vodou,

f) hasiče,

g) spojeném s výkonem práce s výbušninami,

h) spojeném s výkonem činnosti na zvláštním pracovišti v podzemí,

i) stanoveném ministrem obrany ve Vojenském zpravodajství podle zákona o zpravodajských službách České republiky1),

j) spojeném s výkonem činnosti příslušníka Speciálních sil při plnění úkolů Speciálních sil Armády České republiky, nebo

k) vojenského policisty podle zákona o Vojenské policii,

při jejímž výkonu trvale převažují činnosti, za které vojákovi přísluší zvláštní příplatek podle § 68c odst. 1 zákona, a to i tehdy, kdy jej z důvodu splnění nároku na jiný výhodnější příplatek nepobírá.

1) § 3 písm. c) a § 5 odst. 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 290/2005 Sb.“.

Poznámky pod čarou č. 2 až 5 se zrušují.

2. § 3 včetně nadpisu zní:

㤠3

Postup při výplatě výsluhových náležitostí

(1) Výsluhový příspěvek se vyplácí do jedenáctého dne kalendářního měsíce na běžný kalendářní měsíc.

(2) Odbytné, odchodné a úmrtné se vyplácejí jednorázově do jedenáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém na ně vznikl nárok.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2018.


Ministr obrany:

Mgr. Metnar v. r.

Přesunout nahoru