Přejít na PLUS

Odkaz na sdělení č. 238/2018 Sb.Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 25. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 47/18 ohledně možnosti soudu nenařídit veřejné zasedání k projednání stížnosti proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení obnovy trestního řízení

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-238
Čísloč. 238/2018 Sb.
NázevSdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 25. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 47/18 ohledně možnosti soudu nenařídit veřejné zasedání k projednání stížnosti proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení obnovy trestního řízení
AliasSdělení ÚS ČR o přijetí stanoviska pléna ÚS ČR ohledně možnosti soudu nenařídit veřejné zasedání k projednání stížnosti proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení obnovy trestního řízení


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-238" title="Sdělení ÚS ČR o přijetí stanoviska pléna ÚS ČR ohledně možnosti soudu nenařídit veřejné zasedání k projednání stížnosti proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení obnovy trestního řízení">
Sdělení č. 238/2018 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Sdělení č. 238/2018 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-238]Sdělení č. 238/2018 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Sdělení č. 238/2018 Sb.Odkaz v Texy

"Sdělení č. 238/2018 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-238]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Sdělení č. 238/2018 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-238 Sdělení č. 238/2018 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Sdělení č. 238/2018 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Sdělení č. 238/2018 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 24. 7. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-238


Zpět na předpis