Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 23/2018 Sb.Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Částka 13/2018
Platnost od 09.02.2018
Účinnost od 01.07.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

23

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. ledna 2018

o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


§ 1

Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:

a) v hlavním městě Praze

Poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze,

b) ve Středočeském kraji

Poutní areál Svatý Jan pod Skalou s kostelem Narození sv. Jana Křtitele se skalním kostelem a jeskyní sv. Ivana,

c) v Libereckém kraji

1. Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie s farou a zvonicí v Horní Polici,

2. Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie v Hejnicích,

d) v Ústeckém kraji

Poutní areál s kostelem Panny Marie Bolestné v Bohosudově,

e) v Karlovarském kraji

Poutní areál Chlum Svaté Maří s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Máří Magdalény,

f) v Plzeňském kraji

Poutní areál Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie,

g) v Jihočeském kraji

1. Poutní areál v Klokotech s kostelem Nanebevzetí Panny Marie,

2. Poutní areál s kostelem svatého Ducha a loretánskou kaplí v Římově,

h) v Jihomoravském kraji

Svatý kopeček u Mikulova s poutní kaplí sv. Šebestiána,

i) ve Zlínském kraji

Poutní areál Svatý Hostýn s křížovou cestou a kostelem Nanebevzetí Panny Marie,

j) v Moravskoslezském kraji

1. Křížová cesta a kostel Panny Marie Sněžné v Rudě,

2. Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie ve Frýdku,

3. Poutní areál s kostelem Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení svatého Kříže na Cvilíně,

k) v Olomouckém kraji

Poutní areál Svatý Kopeček u Olomouce s kostelem Navštívení Panny Marie,

l) v Pardubickém kraji

1. Poutní areál Hora Matky Boží u Králík (Dolní Hedeč) s kostelem Nanebevzetí Panny Marie,

2. Poutní areál s kostelem Panny Marie Pomocné a jezuitskou rezidencí na Chlumku u Luže,

3. Poutní areál s kostelem Povýšení svatého Kříže na hoře Kalvárie v Jaroměřicích,

m) v Královéhradeckém kraji

Poutní areál Lhoty u Potštejna (Homole) s kostelem Panny Marie Bolestné.

(2) Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

Podmínka zabezpečení ochrany národních kulturních památek

Rozsah zastavěných ploch, tvar terénu, popřípadě výšková úroveň a skladba zástavby se nesmějí měnit, pokud by tím došlo k poškození kulturní hodnoty národní kulturní památky.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr kultury:

PhDr. Šmíd v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 23/2018 Sb.

Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením

a) v hlavním městě Praze

Název:Poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze
Popis:kostel, ambit, kaple Božího hrobu, dům administrátora a další nemovité kulturní památky na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou pozemku parcelní číslo 1384
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Praha
Obec:Praha
Katastrální území:Řepy
Pozemky, parcelní čísla:549, 550, 551, 552/1, 552/2, 553, 1384
Budovy, čísla popisná:3, 4 (část obce Řepy)

b) ve Středočeském kraji

Název:Poutní areál Svatý Jan pod Skalou s kostelem Narození sv. Jana Křtitele se skalním kostelem a jeskyní sv. Ivana
Popis:kostel, klášter, zvonice, jeskyně sv. Ivana a další nemovité kulturní památky na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Beroun
Obec:Svatý Jan pod Skalou
Katastrální území:Svatý Jan pod Skalou
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcely: 16, 18/1, 19
pozemkové parcely: 30, 928/1, 1247, 1250, 1251, 1252
Budovy, čísla popisná:1, 40 (část obce Svatý Jan pod Skalou)

c) v Libereckém kraji

1.

Název:Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie s farou a zvonicí v Horní Polici
Popis:kostel, ambit, fara, zvonice, věž s bránou, pomník Wenzela Hockeho a další nemovité kulturní památky na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou pozemku parcelní číslo 294
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Česká Lípa
Obec:Horní Police
Katastrální území:Horní Police
Pozemky, parcelní čísla:1, 294, 310

2.

Název:Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie v Hejnicích
Popis:kostel, ambit, tarasní zeď, kaple sv. Antonína Paduánského, sloup se sochou Panny Marie, zídka se sochami světců a kašnou na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Liberec
Obec:Hejnice
Katastrální území:Hejnice
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcely: 170, 171
pozemková parcela: 1251

d) v Ústeckém kraji

Název:Poutní areál s kostelem Panny Marie Bolestné v Bohosudově
Popis:kostel, ambit, kaple se studánkou a další nemovité kulturní památky na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Teplice
Obec:Krupka
Katastrální území:Bohosudov
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcela: 1
pozemková parcela: 152

e) v Karlovarském kraji

Název:Poutní areál Chlum Svaté Maří s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Máří Magdalény
Popis:kostel, ambit, proboštství, fara a další nemovité kulturní památky na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Sokolov
Obec:Chlum Svaté Maří
Katastrální území:Chlum Svaté Maří
Pozemky, parcelní čísla:1,2,3,4/1,4/3,326,328
Budovy, čísla popisná:1, 248 (část obce Chlum Svaté Maří)

f) v Plzeňském kraji

Název:Poutní areál Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie
Popis:kostel, ambit, proboštství a další nemovité kulturní památky na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Plzeň - sever
Obec:Královice
Katastrální území:Královice u Rakovníka
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcela: 382
pozemkové parcely: 4226, 5799
Budova, číslo popisné:1 (část obce Mariánský Týnec)

g) v Jihočeském kraji

1.

Název:Poutní areál v Klokotech s kostelem Nanebevzetí Panny Marie
Popis:kostel, ambit, rezidenční budova, 14 zastavení křížové cesty, kaple Dobrá Voda a další nemovité kulturní památky na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně pozemků parcelní čísla 1, 2, 592 v katastrálním území Klokoty
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Tábor
Obec:Tábor
Katastrální území:Klokoty
Pozemky, parcelní čísla:1, 2, 9, 577/1, 578, 580/1, 592, 838, 841/1
Budova, číslo popisné:1 (část obce Klokoty)
Katastrální území:Tábor
Pozemek, parcelní číslo:1159

2.

Název:Poutní areál s kostelem svatého Ducha a loretánskou kaplí v Římově
Popis:kostel, ambit, loretánská kaple, zvonice, 25 zastavení křížové cesty s vnitřním movitým vybavením pašijových kaplí evidovaným v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovými čísly 89363/33-369, 89364/33-369, 89365/33-369, 89367/33-369, 89368/33-370, 89369/33-370, 89370/33-370, 89372/33-370, 89373/33-370, 89374/33-370, 89375/33-371, 89376/33-371, 89377/33-372, 89378/33-372, 89379/33-372, 89380/33-373, 89381/33-373, 17074/3-414 a další nemovité kulturní památky na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně stavebních parcel 26, 142, 182, 254 a pozemkových parcel 11/1 a 11/2
Prostorové identifikační znaky:
Okres:České Budějovice
Obec:Římov
Katastrální území:Římov
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcely: 26, 142, 182, 254, 486, 489, 490, 491, 493, 494, 506
pozemkové parcely: 11/1, 11/2, 120/2, 125/3, 125/4, 183/3, 183/4, 183/5, 183/6, 197/3, 230/15, 232/2, 232/3, 503/3, 1325/12, 1328/8, 1328/9, 1329/6, 1329/7

h) v Jihomoravském kraji

Název:Svatý kopeček u Mikulova s poutní kaplí sv. Šebestiána
Popis:kaple sv. Šebestiána, kaple Božího hrobu, 14 zastavení křížové cesty, zvonice a další nemovité kulturní památky na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou pozemku parcelní číslo 3362
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Břeclav
Obec:Mikulov
Katastrální území:Mikulov na Moravě
Pozemky, parcelní čísla:2681, 2683, 2686, 2687, 2690, 2691, 2692, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2703, 2704, 2706, 2707, 3362

i) ve Zlínském kraji

Název:Poutní areál Svatý Hostýn s křížovou cestou a kostelem Nanebevzetí Panny Marie
Popis:kostel, 14 zastavení křížové cesty a další nemovité kulturní památky na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou pozemkové parcely 1022/10
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Kroměříž
Obec:Chvalčov
Katastrální území:Chvalčov
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcely: 91/1, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 452
pozemková parcela: 1022/10

j) v Moravskoslezském kraji

1.

Název:Křížová cesta a kostel Panny Marie Sněžné v Rudě
Popis:kostel a 14 zastavení křížové cesty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Bruntál
Obec:Tvrdkov
Katastrální území:Ruda u Rýmařova
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcela: 112
pozemkové parcely: 522, 544, 1407/1, 1425

2.

Název:Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie ve Frýdku
Popis:kostel, kaple, 14 zastavení křížové cesty a další nemovité kulturní památky na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Frýdek-Místek
Obec:Frýdek-Místek
Katastrální území:Frýdek
Pozemky, parcelní čísla:232, 233

3.

Název:Poutní areál s kostelem Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení svatého Kříže na Cvilíně
Popis:kostel, kaple, 14 zastavení křížové cesty a další nemovité kulturní památky na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně pozemků parcelní čísla 1840, 1841
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Bruntál
Obec:Krnov
Katastrální území:Opavské Předměstí
Pozemky, parcelní čísla:1826, 1840, 1841, 1842, 1950

k) v Olomouckém kraji

Název:Poutní areál Svatý Kopeček u Olomouce s kostelem Navštívení Panny Marie
Popis:kostel, ambit, severní rezidence, jižní rezidence a další nemovité kulturní památky na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Olomouc
Obec:Olomouc
Katastrální území:Svatý Kopeček
Pozemky, parcelní čísla:1, 2, 3
Budovy, čísla popisná:1, 2 (část obce Svatý Kopeček)

l) v Pardubickém kraji

1.

Název:Poutní areál Hora Matky Boží u Králík (Dolní Hedeč) s kostelem Nanebevzetí Panny Marie
Popis:kostel, ambit, konvent, 8 pašijových kaplí křížové cesty, z nichž jsou 2 kaple součástí vstupního schodiště s branou, a další nemovité kulturní památky na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně stavebních parcel 143, 144 v katastrálním území Dolní Hedeč
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Ústí nad Orlicí
Obec:Králíky
Katastrální území:Dolní Hedeč
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcely: 143, 144
Budova, číslo popisné:1 (část obce Kopeček)
Katastrální území:Králíky
Pozemky, parcelní čísla:pozemkové parcely: 648, 2107/2, 3734, 3735, 3736, 3737

2.

Název:Poutní areál s kostelem Panny Marie Pomocné a jezuitskou rezidencí na Chlumku u Luže
Popis:kostel, ambit, jezuitská rezidence a další nemovité kulturní památky na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Chrudim
Obec:Luže
Katastrální území:Luže
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcely: 286, 292, 293
pozemkové parcely: 341, 342, 343, 344
Budova, číslo popisné:13 (část obce Luže)

3.

Název:Poutní areál s kostelem Povýšení svatého Kříže na hoře Kalvárie v Jaroměřicích
Popis:kostel, fara, vstupní brána, 8 zastavení křížové cesty a další nemovité kulturní památky na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně stavebních parcel 265, 266
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Svitavy
Obec:Jaroměřice
Katastrální území:Jaroměřice
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcely: 265, 266
pozemkové parcely: 1, 2800/1, 2800/2, 2804/1, 2805, 2806/6, 2807/2
Budova, číslo popisné:269 (část obce Jaroměřice)

m) v Královéhradeckém kraji

Název:Poutní areál Lhoty u Potštejna (Homole) s kostelem Panny Marie Bolestné
Popis:kostel, kostnice a další nemovité kulturní památky na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Rychnov nad Kněžnou
Obec:Lhoty u Potštejna
Katastrální území:Lhoty u Potštejna
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcely: 93, 94, 95, 96
pozemkové parcely: 4003, 4018.

Poznámka:

Zpracováno podle právního stavu ke dni 30. října 2017, s výjimkou písm. g) bod 2, který je zpracován podle právního stavu ke dni 7. prosince 2017.

Přesunout nahoru