Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 22/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, a nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Částka 13/2018
Platnost od 09.02.2018
Účinnost od 01.04.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

22

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. ledna 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, a nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády č. 170/2008 Sb.

Čl. I

V příloze k nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, v písmenu c) bod 2 zní:

2.

Název:Středověký důl Jeroným v Čisté
Popis:soubor podzemních prostor starého důlního díla pod pozemky vymezenými prostorovými identifikačními znaky a historický vstupní portál na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Sokolov
Obec:Rovná
Katastrální území:Čistá u Rovné
Pozemky, parcelní čísla:

pozemkové parcely: 1600/1, 1600/3, 1664/8, 1709, 1722/3, 1952/1, 1952/8, 2016, 2083, 2140/1, 2202/1, 2202/5, 2202/6, 3153

Poznámka:

Zpracováno podle právního stavu ke dni 10. listopadu 2017.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády č. 106/2014 Sb.

Čl. II

V příloze k nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, písmeno a) zní:

„a) ve Středočeském kraji

Název:Soubor hornických památek v Březových Horách
Popis:soubor budov, jiných nemovitých objektů a historických důlních děl na pozemcích a pod pozemky vymezenými prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou pozemků parcelní čísla 4498/1, 4501/1, 4501/12, 4501/67, 4503/1, 4505/107, 4506/3, 4506/4, 4506/5, 4506/6, 4506/7, 4506/8, 4506/9, 4506/10, 4506/18, 4506/19, 4506/20, 4506/21, 4506/22, 4506/23, 4506/24, 4506/25, 4507/1, 4510/2, 4510/3, 4511, 4514/1, 4514/9, 4516/1, 4518/2, 4543/9, 4543/11, 4545/1 v katastrálním území Příbram, pozemkových parcel 52/16, 56/1, 56/2, 57/1, 63, 64, 65/1, 65/5, 65/11, 67/26, 67/27, 67/37, 67/38, 67/64, 67/76, 70/1, 70/2, 71, 455/17, 455/39, 635/1, 636/1, 638, 639, 647/1, 647/43, 647/44, 647/45, 647/46, 712, 2041, 2077 v katastrálním území Březové Hory, stavebních parcel 27/2, 27/5, 34, 58/3, 58/5, 59/1, 2011, 2061 v katastrálním území Březové Hory a budov a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Příbram
Obec:Příbram
Katastrální území:Příbram
Pozemky, parcelní čísla:4498/1, 4499/1, 4499/3, 4499/4, 4501/1, 4501/12, 4501/67, 4501/73 (část), 4501/81 (část), 4501/82 (část), 4501/83 (část), 4501/91 (část), 4503/1, 4505/107, 4506/3, 4506/4, 4506/5, 4506/6, 4506/7, 4506/8, 4506/9, 4506/10, 4506/18, 4506/19, 4506/20, 4506/21, 4506/22, 4506/23, 4506/24, 4506/25, 4507/1, 4510/2, 4510/3, 4511, 4514/1, 4514/9, 4516/1, 4518/2, 4518/17, 4543/9, 4543/11,4545/1
Katastrální území:Březové Hory
Pozemky, parcelní čísla:pozemkové parcely: 52/2 (část), 52/16, 52/18, 56/1, 56/2, 57/1, 63, 64, 65/1, 65/5, 65/11, 67/26, 67/27, 67/37, 67/38, 67/64, 67/76, 70/1, 70/2, 71, 334, 335, 455/17, 455/39, 610 (část), 635/1, 636/1, 638, 639, 647/1, 647/2 (část), 647/43, 647/44, 647/45, 647/46, 712, 2041, 2051, 2057, 2064, 2067, 2077
stavební parcely: 27/2, 27/5, 28/1, 30, 34, 49/1, 49/2, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 58/3, 58/5, 59/1, 210, 211, 212, 266, 273, 459, 464, 2011,2061,2302/1,2346
Budovy, čísla popisná:27, 29, 274, 292, 293, 297, 322

Poznámka:

Zpracováno podle právního stavu ke dni 10. listopadu 2017.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády č. 69/2017 Sb.

Čl. III

V příloze k nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, v písmenu c) bod 2 zní:

2.

Název:Chebská fale
Popis:budovy a jejich pozůstatky (Černá věž, kaple, palác) na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou stavební parcely 471
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Cheb
Obec:Cheb
Katastrální území:Cheb
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcely: 471, 472, 473

Poznámka:

Zpracováno podle právního stavu ke dni 10. listopadu 2017.“.


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr kultury:

PhDr. Šmíd v. r.

Přesunout nahoru