Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 22/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, a nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Částka 13/2018
Platnost od 09.02.2018
Účinnost od 01.04.2018
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

22

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. ledna 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, a nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády č. 170/2008 Sb.

Čl. I

V příloze k nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, v písmenu c) bod 2 zní:

2.

Název:Středověký důl Jeroným v Čisté
Popis:soubor podzemních prostor starého důlního díla pod pozemky vymezenými prostorovými identifikačními znaky a historický vstupní portál na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Sokolov
Obec:Rovná
Katastrální území:Čistá u Rovné
Pozemky, parcelní čísla:

pozemkové parcely: 1600/1, 1600/3, 1664/8, 1709, 1722/3, 1952/1, 1952/8, 2016, 2083, 2140/1, 2202/1, 2202/5, 2202/6, 3153

Poznámka:

Zpracováno podle právního stavu ke dni 10. listopadu 2017.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády č. 106/2014 Sb.

Čl. II

V příloze k nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, písmeno a) zní:

„a) ve Středočeském kraji

Název:Soubor hornických památek v Březových Horách
Popis:soubor budov, jiných nemovitých objektů a historických důlních děl na pozemcích a pod pozemky vymezenými prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou pozemků parcelní čísla 4498/1, 4501/1, 4501/12, 4501/67, 4503/1, 4505/107, 4506/3, 4506/4, 4506/5, 4506/6, 4506/7, 4506/8, 4506/9, 4506/10, 4506/18, 4506/19, 4506/20, 4506/21, 4506/22, 4506/23, 4506/24, 4506/25, 4507/1, 4510/2, 4510/3, 4511, 4514/1, 4514/9, 4516/1, 4518/2, 4543/9, 4543/11, 4545/1 v katastrálním území Příbram, pozemkových parcel 52/16, 56/1, 56/2, 57/1, 63, 64, 65/1, 65/5, 65/11, 67/26, 67/27, 67/37, 67/38, 67/64, 67/76, 70/1, 70/2, 71, 455/17, 455/39, 635/1, 636/1, 638, 639, 647/1, 647/43, 647/44, 647/45, 647/46, 712, 2041, 2077 v katastrálním území Březové Hory, stavebních parcel 27/2, 27/5, 34, 58/3, 58/5, 59/1, 2011, 2061 v katastrálním území Březové Hory a budov a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Příbram
Obec:Příbram
Katastrální území:Příbram
Pozemky, parcelní čísla:4498/1, 4499/1, 4499/3, 4499/4, 4501/1, 4501/12, 4501/67, 4501/73 (část), 4501/81 (část), 4501/82 (část), 4501/83 (část), 4501/91 (část), 4503/1, 4505/107, 4506/3, 4506/4, 4506/5, 4506/6, 4506/7, 4506/8, 4506/9, 4506/10, 4506/18, 4506/19, 4506/20, 4506/21, 4506/22, 4506/23, 4506/24, 4506/25, 4507/1, 4510/2, 4510/3, 4511, 4514/1, 4514/9, 4516/1, 4518/2, 4518/17, 4543/9, 4543/11,4545/1
Katastrální území:Březové Hory
Pozemky, parcelní čísla:pozemkové parcely: 52/2 (část), 52/16, 52/18, 56/1, 56/2, 57/1, 63, 64, 65/1, 65/5, 65/11, 67/26, 67/27, 67/37, 67/38, 67/64, 67/76, 70/1, 70/2, 71, 334, 335, 455/17, 455/39, 610 (část), 635/1, 636/1, 638, 639, 647/1, 647/2 (část), 647/43, 647/44, 647/45, 647/46, 712, 2041, 2051, 2057, 2064, 2067, 2077
stavební parcely: 27/2, 27/5, 28/1, 30, 34, 49/1, 49/2, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 58/3, 58/5, 59/1, 210, 211, 212, 266, 273, 459, 464, 2011,2061,2302/1,2346
Budovy, čísla popisná:27, 29, 274, 292, 293, 297, 322

Poznámka:

Zpracováno podle právního stavu ke dni 10. listopadu 2017.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády č. 69/2017 Sb.

Čl. III

V příloze k nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, v písmenu c) bod 2 zní:

2.

Název:Chebská fale
Popis:budovy a jejich pozůstatky (Černá věž, kaple, palác) na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou stavební parcely 471
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Cheb
Obec:Cheb
Katastrální území:Cheb
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcely: 471, 472, 473

Poznámka:

Zpracováno podle právního stavu ke dni 10. listopadu 2017.“.


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr kultury:

PhDr. Šmíd v. r.

Přesunout nahoru