Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 198/2018 Sb.Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Rabí“ po 5000 Kč

Částka 98/2018
Platnost od 12.09.2018
Účinnost od 18.09.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

198

VYHLÁŠKA

ze dne 5. září 2018

o vydání zlaté mince „Hrad Rabí“ po 5000 Kč

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:


§ 1

(1) Dnem 18. září 2018 se v rámci cyklu „Hrady“ vydává zlatá mince „Hrad Rabí“ po 5000 Kč (dále jen „mince“).

(2) Mince se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).

(3) Mince v běžném provedení i ve zvláštním provedení se razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je 15,55 g, její průměr 28 mm a síla 2 mm. Při ražbě mince v běžném provedení i ve zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,062 g a v ryzosti zlata odchylka nahoru 0,01 %. Hrana mince v běžném provedení je vroubkovaná, hrana mince ve zvláštním provedení je hladká.

§ 2

(1) Na lícní straně mince je zobrazen letecký pohled na hradní areál. V pravé části mincovního pole jsou na střeleckých baštách zakomponována stylizovaná heraldická zvířata z velkého státního znaku, a to český lev, moravská orlice a slezská orlice. V levé části mincovního pole se nachází text „ČESKÁ REPUBLIKA“, označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „5000 Kč“ a název cyklu „HRADY“. Značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen „Č“ a „M“, je umístěna pod textem „HRADY“.

(2) Na rubové straně mince je ztvárněn detailní pohled na pozůstatky hradních budov. V levé dolní části mincovního pole je text „HRAD RABÍ“ a ročník ražby „2018“. Značka autora mince Asamata Baltaeva, DiS., se nachází pod ročníkem ražby.

(3) Vyobrazení mince je uvedeno v příloze k této vyhlášce.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. září 2018.


Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.


Příloha k vyhlášce č. 198/2018 Sb.

Vyobrazení zlaté mince „Hrad Rabí“ po 5000 Kč

(lícní a rubová strana)

Vyobrazení zlaté mince „Hrad Rabí“ po 5000 Kč (lícní strana)Vyobrazení zlaté mince „Hrad Rabí“ po 5000 Kč (rubová strana)

Přesunout nahoru