Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 194/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů

Částka 96/2018
Platnost od 05.09.2018
Účinnost od 19.09.2018
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

194

VYHLÁŠKA

ze dne 29. srpna 2018,

kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 3 a 6 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění zákona č. 243/2016 Sb.:


Čl. I

Přílohy č. 8 a 9 k vyhlášce č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, včetně nadpisů znějí:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.

Náležitosti a vzor služebního průkazu

1. Náležitosti

a) Služební průkaz je oboustranná plastová karta o rozměrech 86 x 54 mm.

b) Na lícové straně služebního průkazu je v modrém podkladu ve dvou řádcích pod sebou uveden bílou barvou text „CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY“. Pod ním jsou v řádcích uvedeny modrou barvou texty „SLUŽEBNÍ PRŮKAZ“, „OSOBNÍ ČÍSLO:“, „JMÉNO:“, „PŘÍJMENÍ:“, „DATUM VYSTAVENÍ:“ a „Generální ředitelství cel“ s vyhrazeným místem pro elektronicky vytištěný podpis generálního ředitele. V levé části je černobílé vyobrazení celníka. Pod ním je uveden v modro-zelené kombinaci barev ve dvou řádcích pod sebou text „CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY“. Pod tímto nápisem je modrou barvou uvedeno osmimístné identifikační číslo služebního průkazu. V pravé části je velký státní znak a nad ním bílou barvou text „CUSTOMS DOUANE“.

c) Na rubové straně služebního průkazu je uveden modrou barvou text: „Nálezce tohoto služebního průkazu se žádá o jeho odevzdání nejbližšímu celnímu orgánu nebo Policii České republiky.“. Vlevo je umístěn kontaktní čip a pod ním je uveden v modro-zelené kombinaci barev ve dvou řádcích pod sebou text „CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY“. Vpravo je umístěn QR kód modré barvy.

2. Vzor lícové strany služebního průkazu

Vzor lícové strany služebního průkazu

3. Vzor rubové strany služebního průkazu

Vzor rubové strany služebního průkazu

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.

Náležitosti a vzor průkazu občanského zaměstnance

1. Náležitosti

a) Průkaz občanského zaměstnance je oboustranná plastová karta o rozměrech 86 x 54 mm.

b) Na lícové straně průkazu občanského zaměstnance je v zeleném podkladu ve dvou řádcích pod sebou uveden bílou barvou text „CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY“. Pod ním jsou v řádcích uvedeny modrou barvou texty „PRŮKAZ ZAMĚSTNANCE“, „OSOBNÍ ČÍSLO:“, „JMÉNO:“, „PŘÍJMENÍ:“, „DATUM VYSTAVENÍ:“ a „Generální ředitelství cel“ s vyhrazeným místem pro elektronicky vytištěný podpis generálního ředitele. V levé části je černobílé vyobrazení občanského zaměstnance. Pod ním je uveden v modro-zelené kombinaci barev ve dvou řádcích pod sebou text „CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY“. Pod tímto nápisem je modrou barvou uvedeno osmimístné identifikační číslo průkazu občanského zaměstnance. V pravé části je velký státní znak a nad ním bílou barvou text „CUSTOMS DOUANE“.

c) Na rubové straně průkazu občanského zaměstnance je uveden modrou barvou text: „Nálezce tohoto průkazu zaměstnance se žádá o jeho odevzdání nejbližšímu celnímu orgánu nebo Policii České republiky.“. Vlevo je umístěn kontaktní čip a pod ním je uveden v modro-zelené kombinaci barev ve dvou řádcích pod sebou text „CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY“. Vpravo je umístěn QR kód modré barvy.

2. Vzor lícové strany průkazu občanského zaměstnance

Vzor lícové strany průkazu občanského zaměstnance

3. Vzor rubové strany průkazu občanského zaměstnance

Vzor rubové strany průkazu občanského zaměstnance

“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Služební průkaz nebo průkaz občanského zaměstnance vydaný podle vyhlášky č. 286/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze užívat do 31. prosince 2019.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 19. září 2018.


Ministryně:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru