Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 190/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Částka 92/2018
Platnost od 29.08.2018
Účinnost od 01.09.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

190

VYHLÁŠKA

ze dne 20. srpna 2018,

kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 4 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb., vyhlášky č. 406/2015 Sb., vyhlášky č. 171/2016 Sb. a vyhlášky č. 452/2017 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 2 části II v tabulce 1.1.2 se řádek:

Pevné palivo
obecně
-650
11002)
250650-650
11002)
2506502500
15001)
650
5001)
150
1001)
400
3001)

nahrazuje řádkem:

Pevné palivo
obecně
-650
11002)
250650-650
11002)
2506502500
15001)
650
5001)
11002)
150
1001)
2505)
400
3001)
6505)

“.

2. V příloze č. 8 části II bodě 6.2 písm. a) se za slovo „šrot“ vkládá čárka.

3. V příloze č. 8 části II se v nadpisu bodu 6.12. slovo „elekrografitu“ nahrazuje slovem „elektrografitu“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.


Ministr:

Mgr. Brabec v. r.

Přesunout nahoru