Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 165/2018 Sb.Vyhláška o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob

Částka 85/2018
Platnost od 14.08.2018
Účinnost od 01.09.2019
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

165

VYHLÁŠKA

ze dne 6. června 2018

o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 10 písm. b) zákona č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění zákona č. 384/2008 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje obsah a rozsah bezplatné výuky v kurzech komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob pro rodiče, u jejichž dítěte byla diagnostikována praktická nebo úplná hluchota nebo hluchoslepota.

§ 2

Druhy poskytovaných kurzů

Kurzy komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob se pro účely této vyhlášky dělí na

a) kurz českého znakového jazyka,

b) kurzy komunikačních systémů vycházejících z českého jazyka.

§ 3

Obsah kurzu českého znakového jazyka

(1) Kurz českého znakového jazyka se poskytuje ve 2 na sebe navazujících znalostních úrovních, a to začátečník a pokročilý, a zpravidla se skládá z obecné a zvláštní části.

(2) Obecná část kurzu českého znakového jazyka je součástí obou znalostních úrovní, ledaže podle individuální potřeby účastníků kurzu pro pokročilé není její výuka účelná. Její obsah tvoří alespoň výuka

a) historie a kultury neslyšících,

b) zásad přístupu k dětem se sluchovým postižením,

c) typické komunikace dětí se sluchovým postižením,

d) základních principů a charakteristiky komunikace v českém znakovém jazyce a rozdílů od mluvených jazyků,

e) základních tvarů rukou a prstové abecedy,

f) základních znaků pro každodenní potřebu a

g) základních gramatických pravidel českého znakového jazyka.

(3) Obsah zvláštní části kurzu českého znakového jazyka pro začátečníky je převážně prakticky zaměřený a tvoří jej alespoň výuka

a) používání prstové abecedy k vyjádření jmen a znaků pro každodenní potřebu,

b) tvorby základních vět pro vyjádření každodenních potřeb a

c) schopnosti vyjádřit v neplynulé formě základní údaje o sobě a své rodině, zeptat se ostatních na osobní záležitosti a odpovědět na jednoduché otázky týkající se osobních záležitostí a komunikovat o každodenních potřebách a činnostech.

(4) Obsah zvláštní části kurzu českého znakového jazyka pro pokročilé je převážně prakticky zaměřený a tvoří jej alespoň

a) upevnění základní slovní zásoby a základní gramatiky českého znakového jazyka,

b) procvičování a tvorba jednoduchých a souvislých vět a

c) výuka schopnosti vést v plynulé formě jednoduchý rozhovor s ostatními o jejich osobních záležitostech a o každodenních potřebách a činnostech.

§ 4

Obsah kurzů komunikačních systémů vycházejících z českého jazyka

(1) Obsah kurzů komunikačních systémů vycházejících z českého jazyka se odvíjí od individuálních komunikačních preferencí dítěte, úrovně jeho psychomotorického vývoje a závažnosti znevýhodnění.

(2) Kurzy komunikačních systémů vycházejících z českého jazyka se skládají z obecné a zvláštní části a poskytují se ve variantě se zaměřením na výuku

a) českého znakového jazyka a českého znakového jazyka v taktilní formě, nebo

b) znakované češtiny v taktilní formě.

(3) Obsah obecné části kurzu komunikačních systémů vycházejících z českého jazyka se zaměřením na výuku českého znakového jazyka a českého znakového jazyka v taktilní formě tvoří alespoň výuka

a) zásad přístupu k hluchoslepým dětem,

b) základů gramatických pravidel, principů a charakteristiky komunikace v českém znakovém jazyce včetně taktilní formy,

c) základní znalosti dalších komunikačních systémů hluchoslepých osob podle individuálních potřeb účastníků kurzu.

(4) Obsah zvláštní části kurzu komunikačních systémů vycházejících z českého jazyka se zaměřením na výuku českého znakového jazyka a českého znakového jazyka v taktilní formě je převážně prakticky zaměřený a tvoří jej alespoň výuka

a) charakteristiky komunikace a rozdílů v komunikaci mezi slyšícími a dětmi hluchoslepými,

b) používání prstové abecedy a tvorby základních znaků pro každodenní potřebu a vyjadřování základních údajů.

(5) Obsah obecné části kurzu komunikačních systémů vycházejících z českého jazyka se zaměřením na výuku znakované češtiny v taktilní formě tvoří alespoň výuka

a) zásad přístupu k hluchoslepým dětem,

b) základů gramatických pravidel, principů a charakteristiky komunikace v českém znakovém jazyce včetně taktilní formy,

c) základní znalosti dalších komunikačních systémů hluchoslepých osob podle individuálních potřeb účastníků kurzu.

(6) Obsah zvláštní části kurzu komunikačních systémů vycházejících z českého jazyka se zaměřením na výuku znakované češtiny v taktilní formě je převážně prakticky zaměřený a tvoří jej alespoň výuka

a) charakteristiky komunikace a rozdílů v komunikaci mezi slyšícími a dětmi hluchoslepými,

b) používání prstové abecedy a tvorby základních znaků pro každodenní potřebu a vyjadřování základních údajů.

§ 5

Rozsah poskytovaných kurzů

(1) Kurzy komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob se vyhlašují zpravidla na období školního roku.

(2) Délka kurzu českého znakového jazyka a kurzu komunikačních systémů vycházejících z českého jazyka je nejvýše 64 vyučovacích hodin.

(3) Vyučovací hodina trvá 45 minut.


§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.


Ministr:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru