Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 158/2018 Sb.Vyhláška o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části

Částka 82/2018
Platnost od 09.08.2018
Účinnost od 24.08.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

158

VYHLÁŠKA

ze dne 30. července 2018

o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. t) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67/2017 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Vzory žádostí

(1) Vzor žádosti o započtení odborné praxe, popřípadě její části podle § 5 odst. 7 zákona je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Vzor žádosti o započtení odborné praxe, popřípadě její části podle § 5 odst. 8 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Vzor žádosti o započtení odborné praxe, popřípadě její části podle § 5 odst. 8 písm. b) zákona je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Vzor žádosti o započtení odborné praxe, popřípadě její části podle § 5 odst. 9 zákona je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 158/2018 Sb.

VZOR

ŽÁDOST o započtení odborné praxe nebo její části do specializačního vzdělávání absolvované v rámci doktorského studijního programu podle § 5 odst. 7 zákona č. 95/2004 Sb.

VZOR ŽÁDOST o započtení odborné praxe nebo její části do specializačního vzdělávání absolvované v rámci doktorského studijního programu podle § 5 odst. 7 zákona č. 95/2004 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 158/2018 Sb.

VZOR

ŽÁDOST o započtení odborné praxe, popřípadě její části absolvované v jiném oboru specializace nebo v jiném základním kmeni podle § 5 odst. 8 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.

VZOR ŽÁDOST o započtení odborné praxe, popřípadě její části absolvované v jiném oboru specializace nebo v jiném základním kmeni podle § 5 odst. 8 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 158/2018 Sb.

VZOR

ŽÁDOST o započtení odborné praxe, popřípadě její části absolvované v zahraničí podle § 5 odst. 8 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb.

VZOR ŽÁDOST o započtení odborné praxe, popřípadě její části absolvované v zahraničí podle § 5 odst. 8 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 158/2018 Sb.

VZOR

ŽÁDOST o započtení odborné praxe, popřípadě její části absolvované v některém z členských států EU a v rámci úspěšně ukončeného specializačního vzdělávání ve stanovených oborech do jiného ze stanovených oborů podle § 5 odst. 9 zákona č. 95/2004 Sb.

VZOR ŽÁDOST o započtení odborné praxe, popřípadě její části absolvované v některém z členských států EU a v rámci úspěšně ukončeného specializačního vzdělávání ve stanovených oborech do jiného ze stanovených oborů podle § 5 odst. 9 zákona č. 95/2004 Sb.

Přesunout nahoru